Hinnoittelu

Yrittäjänä oman työn hinnoittelua voi tarkastella vaakamallin avulla. Tällä sivulla ohjeistamme hinnoittelun vaakamallin käyttöön ja annamme konkreettisia esimerkkejä miten hinnoitella oma työnsä yrittäjänä.

Mikä vaakamalli?

Vaakamallin avulla voit laskea mitä sinun tulisi vuositasolla laskuttaa kattaaksesi toimintasi kustannukset ja mitä laskutuksen tulisi olla päivä tai tuntitasolla. Vaakamallin avulla pystyt laskemaan kannattavuusrajasi (breakeven point) eli tason, jossa tuottosi ja kulujesi erotus on 0.

Liiketoiminta on kannattavaa, kun kulujen ja kustannusten kattamisen lisäksi yrityksesi voi myös investoida tulevaan ja tuottaa voittoa. Kannattavuusrajan laskeminen kannattaa, sillä jos tulosi alittavat yritystoimintasi kulut (sisältäen kohtuulliset korvauksen itsellesi) ei yritystoimintasi ole pitkällä tähtäimellä kannattavaa.

Hinnoittelun vaakamalli

Sinulla on nyt tiedossasi kaksi tärkeää lukua:

  • Kuinka paljon sinun tulisi vuositasolla vähintään laskuttaa kattaaksesi tuloillasi kiinteät kulusi ja ansaitaksesi yritystoiminnallasi riittävän elannon, sekä
  • Kuinka paljon sinulla on käytettävissä aikaa laskutettavaan työhön.

Seuraavaksi annetaan esimerkki, mikä voisi olla yhden laskutettavan työpäivän hinta.

Laskutettavan työpäivän tai tunnin hinnoittelu

Kun olet arvioinut eri osa-alueiden kustannukset ja määrät, voit laskea yhden laskutettavan työpäivän hinnan.

Kuvan esimerkin mukaan, yrittäjän palkkojen, vakuutusten ja kiinteiden kulujen määrä on yhteensä 110 000 euroa vuodessa. Laskutettavia päiviä taas on käytettävissä 170 päivää vuodessa kun kaikista työpäivistä on vähennetty ensin loma- ja poissaolopäivät sekä hallinnolliset ja muut ei-laskutettavat työpäivät.

Esimerkkitapauksessa yrittäjän tulisi pystyä laskuttamaan 647 euroa päivältä 170 päivänä vuodessa kattaakseen toimintansa kulut eli saavuttaaksensa kannattavuusrajan.

Vaaka, jossa vasemmalla kolme laatikkoa:
1. 18000€ vakuutukset
2. 60000€ palkka
3. 32000€ kulut ja kustannukset
Keskellä kolmio, jossa lukee 647€ breakeven.
Vaa'an oikealla kolme laatikkoa:
1. 40 pv sairapoissaolot
2. 48 pv muu työaika
3. 170 pv laskutettava työaika
Esimerkki hinnoittelun vaakamallin käytöstä.
Iiris Adenius

Tarjoamme jäsenillemme henkilökohtaista neuvontaa oman työn hinnoitteluun.

Iiris Adenius, juristi
+358 43 2112 723
lakipalvelut(at)ornamo.fi