Asiakasymmärryksen asiantuntija / 4 paikkaa / Verohallinto

Me Verohallinnossa teemme maailman parasta verotusta – yhdessä. Työmme on merkityksellistä: tuemme suomalaisen yhteiskunnan kantavia rakenteita. Toteutamme verotuksen oikean määräisenä ja oikeaan aikaan. Haluamme olla digitaalisen talouden ja erinomaisen asiakaskokemuksen edelläkävijöitä. Ennakoimme maailman muutoksia emmekä pelkää muuttua mukana. 

Arvomme ovat luottamus, yhteistyö ja uudistuminen. Annamme arvojen näkyä arjessa: luotamme toisiimme, onnistumme yhdessä ja kokeilemme rohkeasti uutta.

Asiakkuusyksikössä ohjaamme ja johdamme asiakaslähtöistä toimintaa Verohallinnossa. Vastuullamme on asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden ja resurssien hallinta. Tuotamme asiakasratkaisuja, joiden avulla Verohallinto varmistaa positiivisen asiakaskokemuksen, verotuksen oikeudenmukaisuuden ja verokertymän.

Asiakkuusyksikössä työskennellään heimomaisesti neljässä eri heimossa, joita ovat Asiakkuuksien hallinta, Ohjaus ja valvonta, Resurssisuunnittelu sekä näitä kolmea päätoimintoa tukeva Analytiikka. Käytössä on asiakaslähtöisen muotoilun menetelmät ja ketterät toimintatavat. Johtaminen pohjautuu valmentamiseen ja positiiviseen ihmiskuvaan sekä jatkuvan oppimisen tukemiseen.