Graafikko / Puolustusvoimat

Puolustusvoimissa on tehty työtä, jolla on tarkoitus jo vuodesta 1918. Meillä työskentelee noin 12 500 ammattilaista työyhteisössä, joka kehittyy ja uudistuu yhteiskunnan ja turvallisuusympäristön muutoksia ennakoiden. Toimintamme perustuu yhteiseen arvoperustaan: isänmaallisuus, ammattitaito, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luotettavuus ja yhteistyö. Pidämme huolta henkilöstöstämme tarjoamalla hyvät liikuntaedut, panostamalla osaamisen kehittämiseen sekä tukemalla työn ja arjen yhteensovittamista joustavilla työaika- ja etätyömahdollisuuksilla.

Palvelua ja Asennetta! Puolustusvoimien palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa Puolustusvoimien yhteisiä tukipalveluja. Palvelukeskuksen asiakkaita ovat kaikki Puolustusvoimien joukko-osastot ja työntekijät kotimaassa sekä ulkomailla.

Perustiedot

Tehtävän kesto
Määräaikainen 

Alkamisaika
1.4.2023
tai sopimuksen mukaan 

Tehtävä päättyy
27.1.2024 

Määräaikaisuuden syy
sijaisuus 

Työaikamuoto
Jaksotyöaika
keskimäärin 7 h 15 min /pv 

Työpaikkojen lukumäärä
1

Viran sijoittaminen
Virka on viraston yhteinen. 

Lisätietoja tehtävästä
Jenna Vekkaila 
Erikoissuunnittelija, tuotantopäällikkö 
0299 851 638

Timo Saramaa 
Graafikko 
0299 851 628

Päivi Hämäläinen 
Henkilöstösuunnittelija 
0299 851 103

Sijainti
Puolustusvoimien palvelukeskus 
Rantatie 66 
04310 
Tuusula

Viran/tehtävän kuvaus

Puolustusvoimien palvelukeskuksessa Tuusulassa on avoinna graafikon tehtävä. Tehtävä on sijaisuus 27.1.2024 saakka.

Vastaat osaltasi Puolustusvoimien oppi- ja viestintämateriaalien sisältö- ja ulkoasukonseptien suunnittelusta sekä yksittäisten julkaisujen ulkoasujen suunnittelusta ja niiden julkaisun toteuttamisesta. Tehtävät painottuvat Puolustusvoimien ohjesääntöjen ja oppikirjojen taittamiseen sekä niiden kuvitusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi opastat Puolustusvoimien henkilöstöä graafisen alan asioissa. 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Puolustusvoimien viran yleiset kelpoisuusehdot:
– Suomen kansalaisuus ja yleiset nimitysperusteet
– tehtävien edellyttämä luotettavuus
Lisätietoja: https://puolustusvoimat.fi/kelpoisuusvaatimukset 

Hakijalta odotamme

Odotamme tehtävään soveltuvaa ammatillista koulutusta, kokemusta soveltuvista tehtävistä sekä graafisen alan ohjelmistojen (esim. Adoben Illustrator, InDesign, Photoshop) tuntemusta. Odotamme myös taiteellista lahjakkuutta ja visualisointikykyä. 

Arvostamme luovaa ja itsenäistä työskentelyotetta sekä hyviä kommunikaatio- ja viestintätaitoja.

Luemme eduksi tekijänoikeuslainsäädännön tuntemuksen ja kokemuksen turvaluokitelluissa projekteissa toimimisesta. 

Työssä tarvittava kielitaito

Englannin suullinen ja kirjallinen kielitaito on eduksi ohjelmistojen käyttämisessä ja työtapojen kehittämisessä sekä lisääntyvässä kansainvälisessä yhteistyössä. 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Puolustusvoimissa on käytössä tehtävän vaativuuden arviointiin perustuva palkkausjärjestelmä, jonka lisäksi maksetaan työssä menestymiseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa. Aloittavan henkilön kokonaispalkka vaativuusluokassa SIV 9 on 2 908,48 e/kk. Kyseessä on määräaikainen virkasuhde. 

Edut

Tarjoamme henkilöstöllemme monenlaisia palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– mahdollisuuden täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen
– etenemismahdollisuuksia tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
– joustavia työaikamuotoja
– palvelussuhdeasuntoja
– liikuntamahdollisuuksia
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Toivomme hakemuksia sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Hakijasta voidaan tämän suostumuksella tehdä turvallisuusselvitys (perusmuotoinen turvallisuusselvitys, turvallisuusselvityslaki 19 §).

Nimityspäätös edellyttää nimitettävän suostumusta huumausainetestaukseen (Valtion virkamieslaki 8 b §). Testaus suoritetaan työhöntulotarkastuksen yhteydessä koeaikana.

Tehtävässä noudatetaan virkamieslain 10 §:n mukaista koeaikaa.

Haluatko tietää tarkemmin, millaista on työ Puolustusvoimissa? Tutustu monipuolisiin tehtäviimme uratarinoiden kautta osoitteessa https://puolustusvoimat.fi/uratarinat

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta. 

Puolustusvoimien palvelukeskus 
PL 77 
80101 
Joensuu

Hae paikkaa.