Harjoittelija / Palvelumuotoilu / Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Virasto syntyi, kun Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät vuoden 2020 alussa. Virasto näyttää suuntaa ja uudistaa yhteiskuntaa digitalisaation keinoin sekä tukee kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteena on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. 

Digi- ja väestötietoviraston tehtäviä ovat: digitalisaation ja tietoturvallisuuden edistäminen sekä sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen, tietovarantojen kehittäminen ja tietopalvelut, asiakirjojen ja sähköisen identiteetin todentaminen ja varmentaminen, väestötietojen ylläpito, elämäntapahtumien vahvistaminen ja muut oikeusturvapalvelut. Lisäksi Digi- ja väestötietovirasto hoitaa kansalaisneuvontaa, digitaalisten palveluiden käyttäjätukea sekä julkisen hallinnon tiedonhallinnan asiantuntijatehtäviä ja palveluita. Virastossa työskentelee yli 800 työntekijää ja se toimii useilla paikkakunnilla Suomessa. Lue lisää: www.dvv.fi.

Asiakkaat-osasto vastaa notaari- ja oikeudellisista vahvistuspalveluista, yritysten ja viranomaisten asiakaspalveluista sekä palvelujen käyttöönotoista. Osaston tehtäviin kuuluvat mm. kansalaisneuvonta, asiakaspalvelun kehittäminen, yhteistyökumppanitoiminta, sähköisen asioinnin ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen sekä palvelujen myynti ja käyttöönotot. Osasto vastaa myös vihkimis-, todistaja-, perintöoikeudellisista palveluista.

Tehtävän kesto
Määräaikainen 

Alkamisaika
1.6.2022


Aloitus 1.6.2022 tai sopimuksen mukaan. Harjoittelun kesto on kolme kuukautta, tarkat työn aloitus- ja lopetuspäivät sovitaan tehtävään valittavan henkilön kanssa. Harjoittelijan tehtävässä on yhden kuukauden koeaika. 

Tehtävä päättyy
31.8.2022