Palvelumuotoilija / 2 tehtävää / Helsingin Kaupunki

Oletko palvelumuotoilun ammattilainen, joka on kiinnostunut kehittämisestä suuressa organisaatiossa, moniammatillisesta työskentelystä ja vaikuttavuuden turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa? 

Jos vastasit kyllä, saatat olla etsimämme henkilö! Haemme joukkoomme kahta (2) palvelumuotoilijaa. Tehtävät sijoittuvat hankintapalvelujen strategisen hankinnan palvelut -yksikköön.

Hankintapalvelut vastaa hankintojen johtamisen, ohjauksen, toteutuksen, raportoinnin ja kehittämisen tuesta tuottamalla toimialan palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen tarvittavat strategisen ja operatiivisen hankinnan asiantuntijapalvelut. Tehtävänä on hankintastrategisten linjausten valmistelu ja toimeenpano, hankintatiedon ja tuotantotapojen analysointi järjestämisen tueksi sekä hankintatoimen kehittäminen ja ohjeistus. Lisäksi hankintapalvelut vastaa hankintaprosessien käytännön toteutuksesta ja tarvittavasta päätösvalmistelusta, sopimushallinnasta sekä keskitettyjen tavaratilausten prosessista ja käytännön tilaustoiminnasta.

Strategisen hankinnan palvelujen yksi ydintehtävistä on tuottaa tuotantotapa-analyyseja toimialan eri palveluista järjestämisnäkökulman vahvistamiseksi ja strategisen johtamisen tueksi. Tulevat työtehtäväsi keskittyvät näiden tuotantotapa-analyysien ympärille. Yksikön sisällä työskentelee analyyseihin keskittynyt tiimi, jonka kanssa analyyseja työstetään. Käytännössä analysoimme toimialan palvelutuotantoa (oma, ostettu, palvelusetelit) kustannusten ja suoritteiden, asiakaskokemuksen ja laadun sekä prosessien ja ohjauksen kautta. Pyrimme analyysin avulla löytämään parhaat käytännön ratkaisut palvelujen järjestämiselle niin kaupungille kuin kuntalaisille. Työtä tehdään yhteistyössä toimialan palvelukokonaisuuksien ja hallinnon muiden palvelujen kanssa.

Keskeiset työtehtävät:
– Toimialan tuotantotapojen arvioinnin prosessin sekä yksittäisten tuotantotapa-analyysien palvelumuotoilu (muotoiluajattelun ja -prosessin hyödyntäminen) ja projektijohtaminen
– Eri sidosryhmien osallistaminen (ml. palvelujen asiakkaat, työntekijät, palveluntuottajat), metodeina asiakasluotaimet, kyselyt, haastattelut, observointi ja erityisesti yhteiskehittäminen (mm. työpajat)
– Hankinta- ja palveluseteliprosesseissa tarvittava palvelumuotoilu
– Analyysien kokonaiskehittäminen palvelumuotoilun näkökulmasta

Odotamme sinulta:
– Soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
– Käytännön muotoilukokemusta (mm. asiakastutkimuksista ja fasilitoinnista)
– Luontaista kiinnostusta julkisen sektorin kehitystehtäviin
– Erinomaisia yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä ilmaista itseäsi selkeästi ja vakuuttavasti

Lisäksi työ edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista hallintaa. Luemme eduksi kokemuksen julkisiin hankintoihin ja/tai sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvistä kehittämistehtävistä sekä kyvykkyyden datan visualisointiin.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan suureen sote-organisaatioon, mielenkiintoiset työtehtävät, hyvät kehitysmahdollisuudet sekä mukavan ja innostuneen työyhteisön tuen. Suurena ja vakaana työnantajana tarjoamme myös monipuoliset henkilöstöedut. Helsingin kaupunki on luotettava ja turvallinen työnantaja.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Yksikön päällikkö Akusti Lankinen, puh. 040 521 9941. Soittoajat: 7.2. klo 15-16 ja 10.2. klo 15-16.