Senior Service Designer / Pentagon Design Oy

Haemme kahta senior-palvelumuotoilijaa

Oletko kiinnostunut työskentelemään alansa johtavien kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa? Haluaisitko edistää asiakasorganisaatioidemme kestävää kasvua sekä ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointia muotoilun avulla? Pentagon Designilla pääset osaksi monialaista muotoilijoiden ja asiantuntijoiden tiimiä, jossa näkemystäsi ja asiantuntijuuttasi arvostetaan.

Tehtäviin edellytämme hakijoilta:

Työsuhteet ovat vakituisia. Lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus, CV, mahdollinen portfolio ja palkkatoiveesi 7.8.2022 mennessä osoitteella info@pentagondesign.fi.

Pentagon Design on strategiseen ja monialaiseen muotoiluun erikoistunut designtoimisto. Työskentelemme asiakkaidemme kanssa kestävän ja kannattavan kasvun sekä hyvinvoinnin ja onnellisuuden lisäämisen kumppanina. Olemme auttaneet yrityksiä ja julkisia toimijoita yli 20 vuoden ajan kehittämään asiakasymmärrystä sekä uutta arvoa luovia brändejä, palveluita, toimintamalleja, kokemuksia, tuotteita ja tiloja. Toimimme ketteränä kumppanina aina asiakaslähtöisistä strategioista kokonaisvaltaiseen, osallistavaan konseptointiin ja laadukkaisiin toteutuksiin. Tavoitteenamme on luoda ihmislähtöistä, kestävää kasvua ja vaikuttavuutta.

Senior Service Designer – Kokenut liiketoimintalähtöinen palvelujen kehittäjä

Etsimme tulevaisuusorientoitunutta, luovaa ja analyyttista suunnittelijaa yhteiskehittämään uutta arvoa luovia konsepteja ja ratkaisuja asiakkaillemme. Odotamme sinulta näkemystä ja kokemusta organisaatioiden ja palveluiden kehittämisestä Design Thinking -ajattelutavan kautta. Olet inspiroiva projektitiimin vetäjä, kokenut yhteiskehittäjä ja ohjaat luontevasti muiden suunnittelijoiden työtä. Osallistut mielelläsi konsultoivaan myyntiprosessiin, ja koet myynnin luontevaksi osaksi työnkuvaasi.

Sinulla on kokemusta onnistuneesta ja kokonaisvaltaisesta palveluiden konseptikehittämisestä, jossa kannattavuus, houkuttelevuus ja toteutettavuus ovat tasapainossa. Kokemuksesi perusteella tiedät, että näiden kaikkien näkökulmien on toimittava, jotta palvelukonsepti voidaan toteuttaa ja jotta se ratkaisee asiakkaan ongelman ja tukee tavoiteltua muutosta. Ymmärrät vaikuttavuuden mekanismit ja osaat sekä johtaa että todentaa muutosta eri mittareilla.

Sinulla on kokemusta ja näkemystä arvomahdollisuuksien tunnistamisesta ihmislähtöisesti sekä asiakkaan että palvelun tuottajan näkökulmasta sekä arvoinnovaatioiden yhteiskehittämisestä asiakaspolun eri vaiheissa. Vastaat sujuvasti suunnitelmien käytäntöön viemisestä sekä muutoksen suunnittelemisesta ja tukemisesta eri keinoin.

Roolin tavoitteet:

1) Suunnittelet kokonaisvaltaisia ​​palvelukonsepteja, jotka todistetusti vastaavat loppuasiakkaan tarpeita ja auttavat asiakkaitamme saavuttamaan tavoitellun muutoksen ja kasvun.

2) Ymmärrät, miten nämä konseptit tulee rakentaa ja kuinka ne mahdollistavat kannattavan liiketoiminnan.

3) Kehität omaa kasvu- ja muutoskykyämme, työkalujamme, prosessejamme ja toimintaamme.

Esimerkkejä tehtäväsisällöistä: visio- ja tiekarttatyö, palvelukonseptit, liiketoimintasuunnitelmat, palvelukuvaukset ja -polut, muutosohjelmat, muutosohjelman toteuttamisen suunnittelu ja fasilitointi.

Soveltuva tausta, kokemus ja koulutus: Edellytämme korkeakoulututkintoa ja 5+ vuotta kokemusta vastaavista tehtävistä.

Senior Service Designer – Kokenut kaupunkimuotoilija ja yhteiskunnallinen kehittäjä

Etsimme tulevaisuusorientoitunutta, luovaa ja analyyttista suunnittelijaa yhteiskehittämään uutta arvoa luovia konsepteja ja ratkaisuja asiakkaillemme. Lisäät asiakkaidemme toiminnan vaikuttavuutta, ja kehität kaupunkeja, palveluita ja palveluympäristöjä entistä paremmin toimiviksi yhteistyössä asiakkaidemme, monialaisten sidosryhmien sekä kansalaisten kanssa. Olet inspiroiva projektitiimin vetäjä, kokenut yhteiskehittäjä ja ohjaat luontevasti muiden suunnittelijoiden työtä. Osallistut mielelläsi konsultoivaan myyntiprosessiin ja koet myynnin luontevaksi osaksi työnkuvaasi.

Odotamme sinulta vankkaa kokemusta yhteistyöstä julkisen sektorin toimijoiden kanssa; mielellään yhteiskuntatieteellistä koulutusta sekä aiempia menestyksekkäitä hankkeita, joissa on kehitetty kokonaisvaltaisia ja ihmislähtöisiä yhteiskunnallisia innovaatioita ja ratkaisuja.

Hallitset kokonaisvaltaisen ja monialaisen yhteiskehittämisen prosessit ja menetelmät, suunnittelusta toteutukseen. Sinulla on ymmärrystä sekä laadullisista että määrällisistä tutkimusmenetelmistä ja osallistavasta tutkimuksesta. Tiedät kuinka innostaa ja aktivoida kansalaiset ja toimijat yhteistyöhön. Osaat myös kytkeä asiakasymmärryksen konseptikehittämiseen ja muodostaa ennakointitiedosta ja nykytilan ymmärrystä koskevasta aineistosta synteesejä ja keskeisiä muotoiluprosessia ohjaavia löydöksiä. Johdat ja fasilitoit sujuvasti monialaista yhteiskehittämisen ja konseptoinnin prosessia ja tuotat yhdessä tiimin kanssa lopputuotoksia, jotka saavat aikaan toivotun vaikuttavuuden. Sinulla on kokemusta niin organisaatioiden muutoksen suunnittelusta kuin toteuttamisen tuesta sekä vaikuttavuuden todentamisesta.

Tehtävässä kehität visioita, luot konsepteja, palveluita ja toimintamalleja sekä edesautat näiden toteutusta yhdessä tiimien ja asiakkaan kanssa. Luot kaupungeille ja muille asiakkaillemme konsepteja, jotka auttavat ottamaan seuraavan askeleen ja kasvamaan kestävällä tavalla. Kokemuksesta tiedät, mitä konseptien toteuttamiseen tarvitaan, jotta voidaan lisätä vaikuttavuutta, hyvinvointia ja onnellisuutta. Kestävän kehityksen osaaminen ja kokemus on eduksi.

Roolin tavoitteet:

1) Suunnittelet kaupungeille ja yhteiskunnallisille toimijoille kokonaisvaltaisia ​​konsepteja, jotka luovat kestävää kasvua ja onnellisuutta.

2) Suunnittelet asiakkaillemme muutosohjelmia, toimit muutoksen tukena sekä mittaat ja seuraat vaikuttavuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa.

3) Kehität omaa kasvu- ja muutoskykyämme, työkalujamme, prosessejamme sekä toimintaamme.

Esimerkkejä tehtäväsisällöistä: selvitykset, visiot ja tiekartat, kaupungin/yhteiskunnan kehittämisen konseptit, muutoksen suunnittelu ja toteutuksen tuki sekä todentaminen, vaikuttavuuden mittaaminen.

Soveltuva tausta, kokemus ja koulutus: Edellytämme korkeakoulututkintoa, mielellään yhteiskuntatieteellisiä opintoja sekä 5+ vuotta kokemusta vastaavista tehtävistä.