Sisustusarkkitehti / Arkkitehti / Helsingin kaupunki

Tilapalvelujen sisustusarkkitehdin vakanssi


Tärkeimmät työtehtävät ja kunkin tehtäväalueen arvioitu osuus vuosittaisesta työajasta:

Sosiaali- ja terveydenhuollon peruskorjaus- ja uudisrakennusprojekteissa arkkitehdin tehtävät. Tehtävänä on nimettyjen tilahankkeiden kokonaisuuden hallinta; hankkeiden käynnistäminen, toimialan linjausten ja käyttäjätiedon koordinointi projektisuunnittelu-, tarvekuvaus-, tarveselvitys-, hanke- ja toteutussuunnittelu- sekä rakentamisvaiheessa. (50%).

Ydintoiminnan tukeminen ja lähtötiedoissa avustaminen hankkeiden alkuvaiheissa. Tilallisten ratkaisumallien kehittäminen.(20%).

Toimiminen sosiaali- ja terveystoimialan tilasuunnittelun asiantuntijana tilojen käytön ja toiminnallisuuden osalta sekä suunnittelijoiden apuna tilahankkeissa. (20%).

Suunnitteluprosessien, tilakonseptien, mittareiden ja osallistamisen menetelmien ja 
työkalujen kehittämiseen, arviointiin ja käyttöönottoon liittyvä valmistelu ja osallistuminen. (10%).

Kelpoisuusehto: