Sisustussuunnittelija / Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kansliaan on perustettu sisustusuunnittelijan virka

Virka täytetään 1.2.2023 lukien, aloitusajankohdasta voidaan myös sopia erikseen. Virka on kanslian yhteinen ja se on sijoitettu tila- ja virastopalveluyksikköön, toimitilaryhmään.

Tila- ja virastopalveluyksikön tehtäviin kuuluvat valtioneuvoston kotimaan toimitilojen ja edustustilojen tilahallinto ja niihin liittyvät palvelut, kuten virasto- ja kuljetuspalvelut. Tehtävään valittava henkilö tulee työskentelemään noin 15 asiantuntijan vahvuisessa toimitilaryhmässä, joka vastaa valtioneuvoston kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpidosta sekä tilojen ja niiden käytön kehittämisestä.

Suunnittelija avustaa valtioneuvoston toimitilojen sisustussuunnittelun hankinnassa ja sopimushallinnassa, hankintaprojektien tarvekartoituksessa ja budjetoinnissa, ohjaa ja seuraa sisustussuunnittelua ja sen toteutusta. Lisäksi suunnittelija avustaa irtaimiston hankinnan suunnittelua ja aikataulutusta sekä tekee yhteistyötä hankinta-asiantuntijoiden kanssa kilpailutusten toteutuksessa. Suunnittelija toimii yhteistyökumppanina ministeriöiden, käyttäjien, arkkitehtien ja rakennusalan erikoissuunnittelijoiden suuntaan. Lisäksi työ voi sisältää ministeriö- ja edustustilojen omaa suunnittelutyötä.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset viran tehtävien menestykselliselle hoitamiselle antaa tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, esim. taiteen maisterin (MA), muotoilijan ammattikorkeakoulututkinto tai arkkitehdin ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtävänalaan. Työelämässä hankittu kokemus työympäristöjen suunnittelun, ohjauksen ja kehittämisen tehtävistä tukee tehtävän hoitamista (esim. 3-5 vuoden kokemus antaa jo hyvät lähtökohdat tehtävässä toimimiseen).

Luemme eduksi aiemmissa työtehtävissä hankitun kokemuksen palvelumuotoilusta, kiintokalusteiden suunnittelusta, antiikki- ja arvokalusteiden sekä verhoilutekstiilien tuntemuksesta, AutoCAD- ja ArchiCAD-osaamisesta, julkisten hankintojen ja kilpailutusten läpiviennistä sekä projektiluonteisesta työskentelystä. Tehtävässä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä tietojärjestelmäosaaminen. Lisäksi tehtävien hoitaminen edellyttää valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy kanslian palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 8-9 (2903,45 – 3047,65 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanlisää (11-50 % tehtäväkohtaisesta palkasta, keskimääräinen aloitustaso sijoittuu n. 11-25 % väliin).

Haku 9.12.2022 mennessä.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa.

Sijainti: Valtioneuvoston linna
Snellmaninkatu 1 A
00170 Helsinki