Suunnittelija / Espoon kaupunginkirjasto

Espoon kaupunginkirjastossa on haettavana palveluverkkoon painottuva määräaikainen suunnittelijan toimi.

Suunnittelija työskentelee palveluympäristö-prosessissa koko Espoon kirjastoverkon alueella. Hänen työpanostaan tarvitaan kirjastoverkkoselvityksen valmisteluun sekä uuden asioimiskirjastomallin konseptointiin ja toteuttamiseen. Tavoitteena on kirjastopalveluiden kokonaisuuden tarkastelu niin, että vaikuttavuutta ja palvelujen laatua tarkastellaan kirjasto- ja digitukisäädösten, saavutettavuuden, tasapuolisuuden ja turvallisuuden kannalta. Näiden tehtävien lisäksi suunnittelijan toimenkuvaan kuuluu myös erilaajuisten korjausten ja huoltojen seuraamista ja koordinointia urakoitsijoiden ja kohdekirjastojen kesken.

Edellytämme palvelumuotoilun osaamista ja hyvää organisointikykyä. Lisäksi arvostamme kokemusta projektien hallinnasta ja hyvää vuorovaikutustaitoa. Myös muu kaupunginkirjastoa hyödyttävä erikoisosaaminen otetaan huomioon. 

Espoon kaupunginkirjastossa tehtäväkierto on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Työnkuvasi samoin kuin työpisteesikin tulee siis todennäköisesti muuttumaan. Saat opetella uusia taitoja ja tehtäviä, ja kirjasto saa osaamisesi monipuolisesti käyttöön.

Hyödynnämme tässä haussa tukityökaluna WOPI-työtapa-analyysiä.

Työpaikan nimi: Espoon kaupunginkirjasto
Työaika: 36h 15min / vk, liukuva työaika
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto

Edellytämme palvelumuotoilun osaamista ja hyvää organisointikykyä.
Arvostamme projektiosaamista ja vuorovaikutustaitoja.

Espoon kaupunginkirjasto toimii monimuotoisesti espoolaisten lasten, nuorten ja aikuisten arjessa. Suomalaisessa kirjastokentässä se on suunnannäyttäjä. Kirjaston yhteiskunnalliset tehtävät ovat osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden mahdollistaminen, kaikkien lukutaitojen edistäminen sekä kestävän kehityksen toteuttaminen. Kirjaston toimintaa ohjaavat sivistys ja osallistuminen yhteiskunnalliseen vuoropuheluun.