Suunnittelija / Valtioneuvoston kanslia

Työnantaja

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.

Perustiedot

Tehtävän kesto
Vakinainen 

Alkamisaika
1.2.2023
tai sopimuksen mukaan. 

Työaikamuoto
Virastotyöaika

Työpaikkojen lukumäärä
1

Viran sijoittaminen
Virka on viraston yhteinen. 

Lisätietoja tehtävästä
Juha Hovinen 
Toimitilaryhmän päällikkö (tavoitettavissa 28.-29.11. klo 8-12) 
0295 160 403 

Raisa Hämäläinen 
Erityisasiantuntija (tavoitettavissa 23.11. klo 8-11 ja 25.11. klo 8-12) 
0295 160 398

Sijainti
Valtioneuvoston linna 
Snellmaninkatu 1 A 
00170 
Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus

Valtioneuvoston kansliaan on perustettu

suunnittelijan virka

sisustussuunnittelun tehtäviin. Virka täytetään 1.2.2023 lukien, aloitusajankohdasta voidaan myös sopia erikseen. Virka on kanslian yhteinen ja se on sijoitettu tila- ja virastopalveluyksikköön, toimitilaryhmään. 

Tila- ja virastopalveluyksikön tehtäviin kuuluvat valtioneuvoston kotimaan toimitilojen ja edustustilojen tilahallinto ja niihin liittyvät palvelut, kuten virasto- ja kuljetuspalvelut. Tehtävään valittava henkilö tulee työskentelemään noin 15 asiantuntijan vahvuisessa toimitilaryhmässä, joka vastaa valtioneuvoston kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpidosta sekä tilojen ja niiden käytön kehittämisestä. 

Suunnittelija avustaa valtioneuvoston toimitilojen sisustussuunnittelun hankinnassa ja sopimushallinnassa, hankintaprojektien tarvekartoituksessa ja budjetoinnissa, ohjaa ja seuraa sisustussuunnittelua ja sen toteutusta. Lisäksi suunnittelija avustaa irtaimiston hankinnan suunnittelua ja aikataulutusta sekä tekee yhteistyötä hankinta-asiantuntijoiden kanssa kilpailutusten toteutuksessa. Suunnittelija toimii yhteistyökumppanina ministeriöiden, käyttäjien, arkkitehtien ja rakennusalan erikoissuunnittelijoiden suuntaan. Lisäksi työ voi sisältää ministeriö- ja edustustilojen omaa suunnittelutyötä.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). 
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi. 

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset viran tehtävien menestykselliselle hoitamiselle antaa tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, esim. taiteen maisterin (MA), muotoilijan ammattikorkeakoulututkinto tai arkkitehdin ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtävänalaan. Työelämässä hankittu kokemus työympäristöjen suunnittelun, ohjauksen ja kehittämisen tehtävistä tukee tehtävän hoitamista (esim. 3-5 vuoden kokemus antaa jo hyvät lähtökohdat tehtävässä toimimiseen).

Luemme eduksi aiemmissa työtehtävissä hankitun kokemuksen palvelumuotoilusta, kiintokalusteiden suunnittelusta, antiikki- ja arvokalusteiden sekä verhoilutekstiilien tuntemuksesta, AutoCAD- ja ArchiCAD-osaamisesta, julkisten hankintojen ja kilpailutusten läpiviennistä sekä projektiluonteisesta työskentelystä. Tehtävässä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä tietojärjestelmäosaaminen. Lisäksi tehtävien hoitaminen edellyttää valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy kanslian palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 8-9 (2903,45 – 3047,65 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanlisää (11-50 % tehtäväkohtaisesta palkasta, keskimääräinen aloitustaso sijoittuu n. 11-25 % väliin). 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa. 

Hae paikkaa 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta. 

Valtioneuvoston kanslian kirjaamo 
Ritarikatu 2 B 
00170 
Helsinki

Linkki työpaikkailmoitukseen.