Tekstiilisuunnittelun Yliopisto-opettaja / Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4000, joista lähes 400 on professoreita. Pääkampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä. Monimuotoisuus on osa meitä, ja teemme jatkuvaa työtä yhteisömme monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden varmistamiseksi. Siksi kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta liittymään yhteisöömme.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (Aalto ARTS) on Pohjoismaiden johtava korkeakoulu muotoilun, muodin, pelisuunnittelun, median, arkkitehtuurin, elokuvan, taidekasvatuksen ja taiteen alalla. Olemme monimuotoinen ammattilaisten yhteisö, jossa arvostetaan luovuutta ja vastuullisuutta. Tutkimuksemme on maailman huippua. Koulutamme näkemyksellisiä edelläkävijöitä, jotka pystyvät toimimaan yhtä hyvin vakiintuneilla kuin muutoksessa olevilla ja nousevilla aloilla. Teemme päivittäin työtä vastuullisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja ympäristön puolesta.

Muotoilun laitos on osaavien, uutta luovien ja vastuullisten yksilöiden monimuotoinen yhteisö. Arvostamme muotoilussa teknistä taitoa ja yhteiskunnallista merkitystä – taiteellista ilmaisua unohtamatta. Koulutamme eturivin muotoiluammattilaisia ja visionäärejä vakiintuneille, muuttuville ja nouseville muotoilun aloille. Uudistamme osaamistamme korkeatasoisen tutkimuksen kautta jatkuvassa yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Pyrimme kohti kestävää ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja ympäristöä.

Haemme taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muotoilun laitokselle

Tekstiilisuunnittelun yliopisto-opettajaa  

Tehtävä on 1,5 vuoden sijaisuus aikavälille 1.1.2023 – 30.6.2024

Roolisi

Tekstiilisuunnittelun yliopisto-opettaja keskittyy opettamaan neule-ja painokangasuunnittelua useassa eri koulutusohjelmassa sekä kandidaatti- että maisteritasolla. Opetuksen pääpaino on vaatetustekstiileissä. Painokankaan kursseilla tehtävään sisältyy syventävät kankaanpaino- ja viimeistysmenetelmät ja niiden taiteellinen soveltaminen. Neulesuunnittelun opetus käsittää neulesuunnittelun perusteet, syventävää teollista neulesuunnittelua ja digitaaliset neuleen suunnittelumenetelmiä (esim. Stoll M1 plus). Lisäksi opettaja  osallistuu aktiivisesti opetuksen suunnitteluun ja yhteisiin projekteihin sekä ohjaa ja arvioi kandidaatti- ja maisteriopinnäytteitä tekstiilisuunnittelun alueella.

Edellytykset

Yliopisto-opettajalta vaaditaan vähintään ylempi korkeakoulututkinto, ammatillista kokemusta painokangas- ja/tai neulesuunnitelusta, tehtävän edellyttämät taiteelliset ansiot ja hyvä opetustaito. Lisäksi toivotaan kiinnostusta opetuksen ja alan kehittämiseen. Hyvä suomen ja englannin kielen taito on välttämätön. Pedagogiset opinnot katsotaan eduksi.

Tarjoamme

Työpaikka sijaitsee Espoon Otaniemessä. Aalto-yliopisto tarjoaa työntekijöilleen inspiroivan luovan työympäristön, työterveyshuollon ja mahdollisuuden monipuoliseen henkilöstökoulutukseen. Palkka määräytyy Aalto-yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti kokemuksen ja pätevyyden perusteella. Sijaisuus on kokoaikainen, mutta se on osaamisprofiileista riippuen mahdollista jakaa myös kahteen 50% työsuhteeseen.

Kiinnostuitko?

Pyydämme hakemukset sähköisen rekrytointijärjestelmän Workdayn kautta viimeistään 15.11. 2022. Sisäiset hakijat ja vierailijat- haettahan paikkaa oman Workday-profiilinne kautta (internal jobs).

Hakemukseen tarvitaan seuraavat liitteet: 

Lisätietoja tehtävään liittyen antaa Professori Pirjo Kääriäinen pirjo.kaariainen(at)aalto.fi ja rekrytointiprosessiin liittyviin kysymyksiin vastaa HR-koordinaattori Katju Helminen katju.helminen(at)aalto.fi

More about Aalto University:

Aalto.fi
twitter.com/aaltouniversity  
facebook.com/aaltouniversity
instagram.com/aaltouniversity