UI/UX Designer / Visma Consulting

Tietoa tehtävästä

Oletko käytettävyyden ja käyttöliittymien asiantuntija? Hallitsetko käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmät ja työssä tarvittavat työvälineet? Ovatko konseptointi, käyttäjätutkimukset ja prototypointi sinulle tuttuja? Tule meille suunnittelijaksi kehittämään suomalaisten suuryritysten ja julkisten toimijoiden digitaalisia sovelluksia ja palveluita yhdessä asiakkaiden, käyttäjien, tuoteomistajien, arkkitehtien, ohjelmistokehittäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Pääset osaksi Visma Consultingin Design -tiimiä, johon kuuluu laaja-alaisen taustan omaavia muotoilualan ammattilaisia.

Toivomme, että sinulla on vähintään 5 vuoden kokemus monipuolisista suunnittelutehtävistä digitaalisten sovellusten ja palveluiden parissa. Työtehtäväsi vaativat luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä aktiivista otetta ja oma-aloitteisuutta. Visuaalinen suunnittelu kuuluu meillä oleellisena osana suunnittelijan työtehtäviin ratkaisuja mallintaessa. Toivommekin, että sommittelu, toimintojen ja rakenteiden jäsentäminen visuaalisin keinoin on sinulle tuttua. Katsomme eduksesi mikäli ymmärrät digipalveluiden saavutettavuusvaatimukset ja sinulla on kokemusta käytettävyystestausten toteuttamisesta ja työvälineistä.

Liitäthän hakemukseesi mukaan työnäytteitä tehtävään liittyvästä osaamisesta. Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Millaista on Visma Consultingilla?

Pääset mukaan suomalaisten suuryritysten ja julkisen sektorin mielenkiintoisiin ICT-projekteihin. Työskentelet merkittävien asioiden parissa, kehittäen suomalaista tietoyhteiskuntaa. Ammatillisten haasteiden lisäksi saat osaavia työkavereita, joiden rentoon seuraan olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet. Viihtyisät toimistomme sijaitsevat ydinkeskustoissa. Meille on helppo tulla, joka tavalla!

Miksi Visma Consultingille töihin?

Ota yhteyttä:
Sähköposti: rekry@vismaconsulting.fi
Sijainti: Keskuskatu 3