UI/UX käyttöliittymäsuunnittelija

FIN / ENG:

UI/UX SUUNNITTELIJA – Kokonaisvaltaisen Hyvinvoinnin Startup (Tekoälyn integraatio)

Etsimme intohimoista ja luovaa UI/UX-suunnittelijaa liittymään tiimiimme kehittämään innovatiivista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin startupia, johon integroidaan tekoälyä. Tehtävässäsi pääset vaikuttamaan käyttäjäkokemukseen ja visuaaliseen ilmeeseen luodessasi inspiroivia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, jotka hyödyntävät tekoälyn voimaa.

Tehtävät:

Suunnitella käyttäjäystävällisiä ja houkuttelevia käyttöliittymiä, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja hyödyntävät tekoälyn mahdollisuuksia.
Kehittää visuaalista ilmettä ja brändiä, joka resonoi kohdeyleisömme kanssa ja edistää hyvinvointia.
Työskennellä tiiviissä yhteistyössä kehittäjien kanssa varmistaaksesi sujuvan teknisen toteutuksen ja tekoälyn integraation.

Vaadittu osaaminen:
Vahva kokemus UI/UX-suunnittelusta ja käyttäjäkeskeisestä suunnitteluprosessista mobiiliympäristössä (iOS, Android).
Taito käyttää suunnittelutyökaluja kuten Adobe XD, Sketch tai Figma.
Kyky yhdistää toiminnallisuus, visuaalinen houkuttelevuus ja tekoälyn tuoma älykkyyden integraatio.
Erinomainen tiimityöskentely- ja viestintäkyky.
Hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito.

Eduksi katsotaan:
Kokemus kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tai terveysaiheisten projektien suunnittelusta startup-ympäristössä.
Ymmärrys responsiivisesta suunnittelusta ja mobiilikäyttöliittymistä startup-maailman ja tekoälyn vaatimuksissa.
Näyttöä onnistuneista projekteista, joissa käyttäjäkokemus on ollut keskiössä ja tekoälyä on hyödynnetty.

Tarjoamme:
Mahdollisuuden vaikuttaa kasvavaan startupiin ja inspiroida ihmisiä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin hyödyntäen tekoälyn mahdollisuuksia startup-maailman nopeassa ympäristössä.
Ydintiimiimme kuuluu founder, ohjelmisto-arkkitehti, palvelumuotoilija, associate professor (AI/XR), IPR-juristi sekä monitahoinen advisor tiimi.
Kannustavan ja luovan työympäristön, jossa arvostetaan nopeita päätöksiä, uusia ideoita ja tekoälyn innovaatiota.
Kilpailukykyisen palkkauksen startup-ympäristön mahdollistaman potentiaalin mukaan ja mahdollisuuden vaikuttaa osittain omaan palkkaukseen. Palkkaus: 3500 € kuukausipalkka + yrityksen osaomistajuus+ optio-ohjelma.

Työpaikan sijainti Suomi. Työtä tehdään etänä, mutta tapaamme myös Helsingin seudulla.

Mahdollisuuden kehittyä ja oppia yhdessä asiantuntevan ja kunnianhimoisen tiimin kanssa startup-maailman ja tekoälyn mahdollisuuksissa.
Jos olet intohimoinen UI/UX-suunnittelija, jolla on halu tehdä vaikutus kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tekoälyn maailmaan startup-kontekstissa, lähetä meille CV ja portfolio osoitteeseen moona.roulamo@apua24.fi. Kerro myös lyhyesti, miksi olet kiinnostunut juuri tästä tehtävästä startup-ympäristössä ja miten kokemuksesi sopii tehtävän vaatimuksiin.

UI/UX DESIGNER – Holistic Well-being Startup (Artificial Intelligence Integration)

We are looking for a passionate and creative UI/UX designer to join our team in developing an innovative holistic well-being startup with artificial intelligence integration. In this role, you will influence the user experience and visual identity by creating inspiring and user-friendly solutions that harness the power of AI.

Responsibilities:

Design user-friendly and engaging interfaces that support holistic well-being and leverage the possibilities of artificial intelligence.
Develop visual identity and branding that resonates with our target audience and promotes well-being.
Collaborate closely with developers to ensure smooth technical implementation and AI integration.

Required skills:

Strong experience in UI/UX design and user-centered design process in the mobile environment (iOS, Android).
Proficiency in design tools such as Adobe XD, Sketch, or Figma.
Ability to combine functionality, visual appeal, and intelligent integration brought by AI.
Excellent teamwork and communication skills.
Good spoken and written English language skills.

Preferred qualifications:

Experience in designing holistic well-being or health-related projects in a startup environment.
Understanding of responsive design and mobile interfaces in the context of startups and AI requirements.
Evidence of successful projects where user experience was central and AI was utilized.

We offer:

The opportunity to impact a growing startup and inspire people towards holistic well-being through AI in a fast-paced startup environment.
Our core team includes a founder, software architect, service designer, associate professor (AI/XR), IPR lawyer, and a diverse advisory team.
A motivating and creative work environment that values quick decisions, new ideas, and AI innovation.
Competitive compensation based on the potential of the startup environment and the possibility to partially influence your own salary. Salary: €3500 monthly + company ownership + option program.
The chance to grow and learn alongside a knowledgeable and ambitious team in the world of startups and AI possibilities.
If you are a passionate UI/UX designer with a desire to make an impact in the world of holistic well-being and AI within a startup context, please send us your CV and portfolio to moona.roulamo@apua24.fi. Also, briefly explain why you are interested in this role within a startup environment and how your experience aligns with the job requirements.

Palkka: 3 000–4 000 €/kk

Palkkaamme startup yritykseen UI/UX käyttöliittymäsuunnittelijan. Tarjoamme kuukausipalkan lisäksi osakkuutta yrityksessä sekä optio-ohjelmaa. We are hiring a UI/UX user interface designer for a startup company. In addition to the monthly salary, shareholding and option program.