Uraohjauksen ammattilainen

Luovien alojen uraohjauksen ammattilainen 

Metropolian kaksivuotinen LUOVI – luovaa virtaa ja osaamista kulttuuriala hakee vetäjää Uraohjausmoduulille. LUOVI tarjoaa avoimina amk-opintoina valtakunnallisesti jatkuvan oppimisen verkko- ja lähiopintoja Metropolian Arabian kampuksella. 

Kestävä ura kulttuurialalla -moduulissa on tarjolla työtä n. 200h. Moduulin vetäjän tulisi olla luovien alojen uraohjauksen ammattilainen, joka on vastuussa koulutusjaksosta ajoittuen ajalle kevät 2023-2024. Yksin tietenkään ei koulutussisältöä tarvitse suunnitella, vaan apua saa muulta hanketiimiltä. Kestävä ura kulttuurialalla -koulutusmoduuli on valtakunnallinen ja tapahtuu verkkokoulutuksena. 

Uraohjauksen päätavoitteet 

Kulttuurialan yleisten työelämävalmiuksien moduuli 1: Kestävä ura kulttuurialalla  

Moduulin jälkeen osallistujalla on näkökulmia osaamisensa soveltamiseen ja työllistymiseen sekä konkreettisena tuloksena omiin tarpeisiinsa muotoiltu tulevaisuudenkestävä urapolku. Urapolulle rakennetaan osallistujan alakohtaiset ammatillisen toiminnan, kuten esiintymisten, tuotteiden tai palvelun myymiseen osa-alueet. Osa-alueita ovat mm. työn organisoiminen, tilat ja alustat, palkkioiden määrittäminen, brändäys, verkostoituminen, tiedotus ja markkinointi, kansainvälistyminen ja toimivat promootiomateriaalit sekä kestävän tulevaisuuden visiot. Osallistuja saa välineitä ja työkaluja oman osaamisensa johtamiseen, osaamistarpeiden ja osaamisen ennakoivaan soveltamiseen, työllistymiseen ja ammatinharjoittamisen ylläpitämiseen sekä välineitä yhteistyö- kumppanuusverkoston rakentamiseen. Pienryhmäohjauksen ja mentoroinnin tavoitteena on osallistujan oman ammatillisen toiminnan reflektoiva, kokemusasiantuntijoiden tuella tehty kehittäminen ja resilienssin lisääminen. 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen matleena.kaurila@metropolia.fi. Paikka täytetään sopivan tekijän löydyttyä.  

Lisätietoja: 

Matleena Kaurila 

matleena.kaurila@metropolia.fi 

+358 40 652 9433