UX/UI-suunnittelija / 2 paikkaa / Tulli

TYÖPAIKAN ESITTELY
Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja tullin luonteiset maksut, väylämaksut sekä muita maahantuonnin veroja ja maksuja. Lisäksi Tulli laatii viralliset ulkomaankauppatilastot Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 2 000 henkilöä. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää.

Työpaikan tiedot: Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS
Tullin hallinto-osastoon kuuluva tietohallinto vastaa Tullin tietojärjestelmien, arkkitehtuurien ja infrastruktuurin kehittämisestä, tuotannosta ja tuesta sekä niihin liittyvistä hankinnoista. Tietohallinnossa työskentelee n. 120 ICT-alan ammattilaista sekä ulkoisia asiantuntijoita ja palveluntarjoajia. Toimipaikkamme on Itä-Pasilassa, Helsingissä.

Tulliin haetaan

Kahta käyttökokemussuunnittelija (UX/UI-suunnittelija) toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Toinen tehtävistä sijoittuu Tullin tietohallinnossa asiointipalvelujen kehitystiimiin, toinen Muotoilu-tiimiin.

Asiointipalveluiden kehitystiimissä tehtävän painopiste on Tullin asiointipalveluihin liittyvässä käyttöliittymäsuunnittelussa sekä käyttöliittymätyylin ja tyylioppaan kehittämisessä. Muotoilu-tiimissä tehtävä painottuu Tullin yhtenäisen palvelukokemuksen muotoiluun liittyvään käyttökokemussuunnitteluun, visualisointeihin sekä prototyyppien suunnitteluun ja toteutukseen.

Työsi keskeinen tavoite on tehdä tulliasioinnista mahdollisimman sujuvaa ja helppoa hyödyntäen osallistavia ja ketteriä toimintamalleja. Osaat konkretisoida asiakkaiden tarpeet ja keskeiset palvelupolut palvelujen konseptoinnissa ja kehittämisessä visuaalisiksi, toimiviksi kokonaisuuksiksi. Suunnittelet, toteutat ja analysoit käyttäjätutkimuksia ja -testauksia. Lisäksi osallistut asiantuntijana olemassa olevien tai uusien palveluiden kehittämiseen, muotoilu- ja kehitysprojekteihin, sekä projekteja edeltävään valmisteluun.

VAATIMUKSET
 UX/UI-osaamista
 soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 graafisen suunnittelun perustaitoja
 portfolionäyttöjä visuaalisesta osaamisesta
 kykyä edistää palvelukokemusta kokonaisvaltaisesti
 kokemusta yleisimmistä käyttäjätutkimus- ja testausmenetelmistä ja työkaluista
 ymmärrystä asiakaslähtöisen kehittämisen periaatteista sekä palvelumuotoilun menetelmistä
 sujuvia projekti- ja tiimityöskentelytaitoja
 hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Luemme eduksi

 syvällisen saavutettavuusosaamisen
 käytännön palvelumuotoiluosaamisen
 kokemuksen ketterän kehityksen menetelmistä (esim. LEAN, Scrum, SAFe, Kanban)
 kokemuksen poikkihallinnollisesta viranomaisyhteistyöstä
 valmiudet ja kiinnostuksen osallistua myös muihin tiimin tehtäviin (asiointipalveluissa esim. määrittely ja/tai testaus, muotoilussa erilaiset palvelumuotoiluprojektit)
 taidot luoda kevyitä animaatioita/animointeja

Palkkatoivomus
Tarjoamme

 mielenkiintoisen ja haastavan tehtäväkentän monipuolisessa, kansainvälisessä toimintaympäristössä
 nykyaikaisen ja jatkuvasti kehittyvän teknisen toimintaympäristön
 hyvät mahdollisuudet kouluttautua ja kehittää omaa osaamistasi
 hyvät mahdollisuudet vaikuttaa ja kehittää omaa roolia ja työn sisältöä Tullissa
 liukuvan työajan ja etätyömahdollisuuden
 kattavan perehdytyksen tehtävään ja Tullin toimintaan
 hyvät työterveyspalvelut ja ePassin hyvinvointiedun

Tehtävä alkaa 2.5.2022 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan virastotyöaikaa (7 t 15 min / vrk ja 36 t 15 min / vk).
Vakinainen.
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Työskentelypaikka on hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingissä, Pasilan virastokeskuksessa.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Lisää hakemuksen liitteeksi myös portfoliosi.

Tulli teettää tehtävään valittavalle henkilölle huumeseulan ja turvallisuusselvityksen.

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.