Viestinnän projektisuunnittelija / Uusi museo

Oletko viestinnän ammattilainen, jonka sydän sykkii muotoilulle ja arkkitehtuurille? Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon hankeorganisaatio etsii nyt tiimiinsä viestinnän projektisuunnittelijaa vastaamaan hankkeen viestinnästä.

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon perustamisessa on keväällä 2021 käynnistynyt hankevaihe, jonka tavoitteena on toteutuspäätös uudesta museosta. Toteutuessaan uusi museo yhdistää nykyiset Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon, ja on merkittävä avaus ja alusta suomalaisille suunnittelun aloille. Museo olisi uusi vetovoimatekijä Suomelle ja Helsingille, laajoja yleisöryhmiä elämyksellisesti myös museon seinien ulkopuolella palveleva osaamisen ja oppimisen keskus sekä aktiivinen kansainvälisen vuoropuhelun kiinnekohta.

Haemme nyt viestinnän projektisuunnittelijaa 1.3. alkaen tai sopimuksen mukaan. Viestinnän projektisuunnittelija vastaa museohankkeeseen liittyvästä viestinnästä sekä osallistuu uuden museon viestintäkokonaisuuden suunnitteluun osana hankesuunnittelutyötä. Suuri osa työnkuvaa on vuorovaikutusta hankkeen taustayhteisöiden sekä laajojen kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Työn painopiste on sidosryhmä- ja vaikuttajaviestinnässä.

Tehtävä on määräaikainen ja sijoittuu palvelussuhteen alkaessa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi tehtävässä vaaditaan systemaattista, järjestelmällistä ja ennakoivaa työskentelytapaa; hyviä vuorovaikutus-, viestintä- ja presentaatiotaitoja sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta viestinnän alalta. Lisäksi edellytetään vahvaa suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa. Kokemus vaikuttajaviestinnästä ja ymmärrys museohankkeen sisällöllisestä kontekstista luetaan eduksi.

Hae tehtävää mahdollisimman pian – kuitenkin viimeistään 11.2.! Aloitamme haastattelut viikoilla 7-8.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin kaupunki kannustaa anonyymiin rekrytointiin, ja tämä rekrytointi toteutetaan anonyymisti. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Täytä työnhakulomake normaalisti. Huomioi hakemusta kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita. Esihenkilö valitsee haastateltavat henkilöt anonyymin yhteenvedon perusteella eikä siinä ole nähtävissä hakijan nimeä, ikää, sukupuolta tai äidinkieltä. Lue lisää: https://www.hel.fi/rekry/fi/valitse-helsinki/anonyymirekrytointi