Yksilöimättömien sisustussuunnittelupalvelujen hankinta / Helsingin kaupunki

Tällä tarjouspyynnöllä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hankkii sisustussuunnittelupalveluja peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen oppilaitoksen, työväenopistojen ja varhaiskasvatuksen uudisrakennus- ja perusparannuskohteiden irtokalustesuunnitteluun.

Arvioitu kokonaisarvo 1 200 000 EUR. Määräaika 20.12.2022.