muotoilija Hanna Anonen työskentelee tietokoneella

Tietoa alasta

Kartoitamme vuosittain muotoiluyritysten liiketoimintaa sekä toimialan kehitystä ja trendejä. Seuraamme myös muotoilijoiden palkkakehitystä sekä muita työelämän kysymyksiä. Tutkittu tieto luo pohjan jäsenneuvonnallemme, palveluille sekä muotoilun toimialan esilletuomiseen.

TYÖELÄMÄ & PALKAT

Muotoilutyö ja työmarkkinat

Kartoitamme vuosittain muotoilijoiden palkkakehitystä, työtapoja, työssä jaksamista ja työn tekemisen kulttuuria.

muotoiluBISNES & TRENDIT

Muotoilubisnes ja toimialakatsaus

Kartoitamme vuosittain muotoilijoiden palkkakehitystä, työtapoja, työssä jaksamista ja työn tekemisen kulttuuria ja liikevaihdon kehitystä ja muotoilun käyttöä eri toimialoilla.