Muotoilualan koulutus

TUEMME JA VAIKUTAMME

Muotoilukoulutuksella on Suomessa pitkät perinteet ja dynaaminen nykykenttä. Tavoitteenamme on edistää muotoilijoiden laadullista työllistymistä tulevaisuudessa, ja tarjota ammatillisen tuen ammattiin valmistuville opiskelijoille.  Siksi näemme tärkeänä, että olemme mukana kehittämässä muotoilualan koulutusta vastaamaan nykyaikaisen työelämän tarpeita.

MUOTOILUALAN KOULUTUS

Tänä päivänä muotoilun erikoisaloja ovat mm. tuotemuotoilu | taideteollinen muotoilu, teollinen muotoilu | UX-, UI- ja XR-suunnittelu, palvelumuotoilu, vaatetus- ja tekstiilisuunnittelu, sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu sekä visuaalinen viestintä.

Muotoilualan koulutus yliopistoissa

Muotoilun kandidaatti- ja maisteritutkintokoulutusta tarjotaan kahdessa yliopistossa; Aalto-yliopiston Taiteiden ja ja suunnittelun korkeakoulussa ja Lapin yliopistossa. Lisäksi Lappeenrannan yliopistossa on tarjolla insinööritieteitä ja muotoilua yhdistävä englanninkielinen Industrial Design Engineering -maisterikoulutusohjelma sekä Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulussa International Design Business Management -maisterikoulutusohjelma.

Aallosta ja Lapin yliopistosta voi valmistua Taiteen kandidaatiksi (TaK), Taiteen maisteriksi (TaM) tai Taiteen tohtoriksi (TaT) ja englanninkielisistä ohjelmista tutkintonimikkeillä Bachelor of Arts, Master of Arts tai Doctor of Arts (Art and Design).

Muotoilualan koulutus ammattikorkeakouluissa

Muotoilija AMK -tutkintonimikkeellä voi Suomessa valmistua neljästä ammattikorkeakoulusta ja vastaavalla ruotsinkielisellä nimikkeellä Formgivare YH yhdestä ammattikorkeakoulusta, Yrkehögskolan Noviasta Pietarsaaresta. Noviassa koulutetaan sisustusarkkitehteja (inredningsarkitektur) ja ruotsinkielisyyden myötä pohjoismainen ulottuvuus määrittää koulutusta.

Neljä suomenkielistä Muotoilija AMK –koulutuksentarjoajaa ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Metropolia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. LAB tarjoaa muotoilukoulutusta Lahdessa, Metropolia Helsingissä, Savonia Kuopiossa ja XAMK Kouvolassa. Kunkin korkeakoulun muotoilukoulutuksen profiilia määrittävät alueelliset erityispiirteet.

Yliopistoista on 2000-luvulla valmistunut yhteensä 5 550 taiteen maisteria*. Muotoilija AMK -tutkinnon on suorittanut OPH:n tilastojen mukaan 2000-luvulla yhteensä 6 153 henkilöä.

*Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu 2020)

Mikä Finnish Design Academy – hanke?

Finnish Design Academy- hanke toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella vuosina 2018–2020. Tuotimme hankkeeseen valtakunnallisen muotoilukoulutuksen profiilikartan, jossa kuvattiin korkeakoulujen valtakunnallinen koulutustarjonta, koulutuspolut ja korkeakoulujen erikoistuminen koulutuksessa ja TKI-toiminnassa.

Hankkeen ohjausryhmässä olivat edustettuina kaikki suomalaisen muotoilun korkeakoulutuksen keskeiset sidosryhmät: yliopistot, ammattikorkeakoulut, opiskelijat, opetuksen kehittäjät, työmarkkinajärjestöt ja ministeriöiden edustajat.


Näin toimimme & vaikutamme

Olemme mukana muotoilualan korkeakoulutuksen yhteistyöverkostossa kehittämässä muotoilun koulutusta. Tuemme opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia ja tarjoamme heille ainutlaatuisen verkoston ja tuen. Opiskelijajäsenemme voivat hakea Ornamon mentorointiohjelmaan.