Muotoiluoppiminen

Muotoiluajattelu on taito ja oppi, jota olemme edistäneet jo kymmenen vuoden ajan peruskouluissa yhdessä Designmuseon kanssa. Muotoilun ammattilaisten opastuksella helsinkiläiskouluissa on opeteltu teollista muotoilua, palvelumuotoilua, vaatesuunnittelua, sisustus- ja tilasuunnittelua sekä korumuotoilua. Ajattelemme, että muotoiluymmärrykselle on tilausta muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa korostuvat uudet oppimisen tavat ja vuorovaikutustaidot. Suosituksi nousseet iltapäiväkerhot ovat laajentuneetkin ala-asteelta yläasteikäisille ja lukioon.

Designakatemian ideana on suunnittelun ammattilaisten avulla löytää oppilaista lähteviä luovia ratkaisuja ilmiöpohjaisen oppimisen tueksi. Designmuseo ja Ornamo ovat järjestäneet Helsingin Kulttuurikeskuksen tukemia Muotoilun Skidiakatemia -iltapäiväkerhoja vuodesta 2010 alkaen. Kerhoja on järjestetty helsinkiläisissä kouluissa 3.–6. -luokkalaisille muotoilun eri osa-alueilta. Muotoilukerhoissa on opittu teollista muotoilua, palvelumuotoilua, vaatesuunnittelua, sisustus- ja tilasuunnittelua sekä korumuotoilua. Toteutunut kerhotoiminta on tarjonnut alustan Muotoilukasvatus kouluihin -kehityshankkeelle vuodesta 2015 lähtien. Nyt hanke on siirtynyt iltapäiväkerhotoiminnasta peruskoulun puolelle ja laajentunut ala-asteikäisistä yläkouluun sekä lukioon. Skidiakatemia laajeni Designakatemiaksi. Kouluissa suunnittelun ja luovan ratkaisun ammattilaiset tuovat työkalunsa ilmiöpohjaisen oppimisen tueksi.

Muotoilijat Laura Aalto-Setälä, Silvia di Iorio, Sanni Koppanen, Natalia Ritari, Riku Tulkki ja Linda Ukkonen ovat toimineet opettajien muotoilijatyöpareina helsinkiläisissä kouluissa. Täällä voit tutustua aikaisemmin hankkeessa mukana olleisiin muotoilijoihin.


Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

  • Tuoda muotoiluajattelu osaksi koulujen toimintaa
  • Tuottaa opettajille uusia metodeja omaan opetukseensa
  • Kehittää monialaisia oppimiskokonaisuuksia oppilaslähtöisiksi yhdessä opettajien kanssa
  • Kehittää koulun yhteisöllisyyttä muotoilun keinoin
  • Luoda muotoilukasvatuksen polku Helsingissä sekä verkosto muotoilukasvatuksen toimijoille

Mitä hankkeessa on tehty?

Hankkeessa on lasten ja nuorten kanssa tehtyjen projektien lisäksi tuotettu opetusmateriaalia, jota opettajat voivat hyödyntää omassa opetuksessaan ja soveltaa eri oppiaineisiin. Muotoilukasvatus mahdollistaa eri oppiaineiden integroinnin luontevasti ja tarjoaa sateenvarjon monialaisen ja ilmiölähtöisen oppimisen tavoitteisiin. Siinä ei etsitä kysymyksiin valmiita ratkaisuja, vaan pyritään herättämään lasten ja nuorten omat ”keksijän aivot” toimintaan. Muotoilun menetelmillä voi kehittää koulussa esimerkiksi ruokailukokemusta tai välituntien toimintaa, tai kehittää ratkaisuja koulukiusaamiseen. Hanke tekee yhteistyötä Opinkirjon kanssa, jotta opettajat saavat valtakunnallisesti tietoa ja työkaluja käyttöönsä. Opettajat löytävät lisätietoa sekä Matka palvelumuotoiluun -oppaan opettajille myös Helsingin kaupungin Kultus-palvelusta. Oppaan on tuottanut Opinkirjo yhdessä Ornamon ja Designmuseon kanssa.

Saavutettuja tuloksia

Muotoilun skidiakatemia -iltapäiväkerhoja on järjestetty seuraavissa kouluissa: Arabian peruskoulu, Apollon yhteiskoulun lukio, Herttoniemen ala-aste, Hiidenkiven peruskoulu, Kaisaniemen ala-aste, Kannelmäen peruskoulu, Koskelan ala-aste, Länsi-Pasilan ala-aste, Malminkartanon ala-aste, Pelimannin ala-aste, Pihkapuiston ala-aste, Soinisen koulu, Töyrynummen ala-aste, Snellmanin ala-aste ja Vallilan ala-aste.

Ornamo vastaa hankkeessa muotoilijayhteistyöstä ja Designmuseo tukee pedagogista suunnittelua ja toteuttaa kurssiin liittyvää opetusta museossa. Designmuseo on sitoutunut perusopetukseen kuuluvan muotoilukasvatuksen opetussisältöjen luomiseen ja alan koulutuksen kehittämiseen erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Muotoilukasvatusta kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Museossa järjestetään runsaasti erilaisia info- ja koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään muotoilukasvatusta eri-ikäisten oppijoiden parissa.

Hankkeen yhteyshenkilöt:
Petra Ilonen, projektipäällikkö / Ornamo, petra.ilonen(at)ornamo.fi p. 046 878 2572
Hanna Kapanen, museolehtori / Designmuseo, hanna.kapanen(at)designmuseum.fi
Leena Svinhufvud, museolehtori / Designmuseo, leena.svinhufvud(at)designmuseum.fi