Muotoiluoppiminen

Muotoiluajattelu on taito ja oppi, jota olemme edistäneet jo kymmenen vuoden ajan helsinkiläisissä peruskouluissa yhdessä Designmuseon kanssa. Muotoilun ammattilaisten opastuksella kouluissa on opeteltu teollista muotoilua, palvelumuotoilua, vaatesuunnittelua, sisustus- ja tilasuunnittelua sekä korumuotoilua. Muotoiluajattelulle on tilausta muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa korostuvat uudet oppimisen tavat ja vuorovaikutustaidot. Ornamon ja Designmuseon yhteishanke on 10 vuoden aikana siirtynyt iltapäivän harrastetoiminnasta koulujen perusopetuksen puolelle, ja samalla laajentunut ala-asteelta yläasteikäisille ja lukioon.

Muotoiluoppimisen ideana on suunnittelun ammattilaisten avulla löytää oppilaista lähteviä luovia ratkaisuja ilmiöpohjaisen oppimisen tueksi. Designmuseo ja Ornamo ovat järjestäneet Helsingin kaupungin tukemia muotoilun Skidiakatemia-iltapäiväkerhoja vuodesta 2010 alkaen. Kerhoja on järjestetty helsinkiläisissä kouluissa 3.–6. -luokkalaisille muotoilun eri osa-alueilta. Muotoilukerhoissa on opittu teollista muotoilua, palvelumuotoilua, vaatesuunnittelua, sisustus- ja tilasuunnittelua sekä korumuotoilua. Toteutunut kerhotoiminta on tarjonnut alustan Muotoilukasvatus kouluihin -kehityshankkeelle vuodesta 2015 lähtien. Hanke siirtyi iltapäiväkerhotoiminnasta peruskoulun puolelle ja laajentui ala-asteikäisistä yläkouluun sekä lukioon. Skidiakatemiana tunnettu toiminta laajeni tuolloin Designakatemiaksi.

Kouluissa suunnittelun ja luovan ratkaisun ammattilaiset tuovat työkalunsa ilmiöpohjaisen oppimisen tueksi. Muotoilijat Laura Aalto-Setälä, Silvia di Iorio, Hanna-Kaarina Heikkilä, Sanni Koppanen, Natalia Ritari, Riku Tulkki, Linda Vanni ja Linda Ukkonen ovat toimineet opettajien muotoilijatyöpareina helsinkiläisissä kouluissa. Iltapäiväkerhotoiminnassa ovat olleet mukana myös muotoilijat Laura Euro, Anna Heino, Aino Kiviranta, Marika Lehti, Sanna Nuutinen, Juhana Myllykoski ja Maria Riekkinen.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

  • Tuoda muotoiluajattelu osaksi koulujen toimintaa
  • Tuottaa opettajille uusia metodeja omaan opetukseensa
  • Kehittää monialaisia oppimiskokonaisuuksia oppilaslähtöisiksi yhdessä opettajien kanssa
  • Kehittää koulun yhteisöllisyyttä muotoilun keinoin
  • Luoda muotoilukasvatuksen polku Helsingissä sekä verkosto muotoilukasvatuksen toimijoille

Mitä hankkeessa on tehty?

Designakatemia-hankkeessa on lasten ja nuorten kanssa tehtyjen projektien lisäksi tuotettu opetusmateriaalia, jota opettajat voivat hyödyntää omassa opetuksessaan ja soveltaa eri oppiaineisiin. Muotoilukasvatus mahdollistaa eri oppiaineiden integroinnin luontevasti ja tarjoaa sateenvarjon monialaisen ja ilmiölähtöisen oppimisen tavoitteisiin. Siinä ei etsitä kysymyksiin valmiita ratkaisuja, vaan pyritään herättämään lasten ja nuorten omat ”keksijän aivot” toimintaan. Muotoilun menetelmillä voi kehittää koulussa esimerkiksi ruokailukokemusta tai välituntien toimintaa, tai kehittää ratkaisuja koulukiusaamiseen. Hanke tekee yhteistyötä Opinkirjon kanssa, jotta opettajat saavat valtakunnallisesti tietoa ja työkaluja käyttöönsä. Opettajat ja muotoilijat löytävät lisätietoa sekä Matka palvelumuotoiluun ja Matka tuotemuotoiluun -oppaat Muotoilupakki-sivustolta.

Saavutettuja tuloksia

Skidiakatemia ja Designakatemia toimintaa on järjestetty seuraavissa kouluissa: Apollon yhteiskoulun lukio, Arabian peruskoulu, Aurinkolahden peruskoulu, Helsingin kuvataidelukio, Herttoniemen ala-aste, Hiidenkiven peruskoulu, Kaisaniemen ala-aste, Kannelmäen peruskoulu, Koskelan ala-aste, Kruunuhaan yläaste, Käpylän peruskoulu, Länsi-Pasilan ala-aste, Malminkartanon ala-aste, Pelimannin ala-aste, Pihkapuiston ala-aste, Soinisen koulu, Töyrynummen ala-aste, Snellmanin ala-aste ja Vallilan ala-aste.

Ornamo vastaa hankkeessa muotoilijayhteistyöstä ja Designmuseo tukee pedagogista suunnittelua ja toteuttaa kurssiin liittyvää opetusta museossa. Designmuseo on sitoutunut perusopetukseen kuuluvan muotoilukasvatuksen opetussisältöjen luomiseen ja alan koulutuksen kehittämiseen erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Muotoilukasvatusta kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Museossa järjestetään runsaasti erilaisia info- ja koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään muotoilukasvatusta eri-ikäisten oppijoiden parissa.

Hankkeen yhteyshenkilöt:
Petra Ilonen, projektipäällikkö / Ornamo, petra.ilonen(at)ornamo.fi p. 046 878 2572
Hanna Kapanen, museolehtori / Designmuseo, hanna.kapanen(at)designmuseum.fi
Leena Svinhufvud, museolehtori / Designmuseo, leena.svinhufvud(at)designmuseum.fi