Katja Soini on Vuoden alumni 2023

Katja Soini vuoden alumni Innolink Aalto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Ornamon puheenjohtaja Katja Soinille on myönnetty Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Vuoden alumni -tunnustus. Katja iloitsee muotoilun menetelmien käytöstä bisneksessä.

Perusteluissa nostettiin esiin Katjan strateginen rooli ihmiskeskeisen ja kestävän suunnittelun menestyksekkäässä edistämisessä liike-elämässä ja yhteiskunnassa laajemmin. Myös Katjan työ muotoilun lähestymistapojen ja kestävän suunnittelun arvojen soveltamisessa kiinteistö- ja rakennusalalla nähtiin uraauurtavana. Perusteluissa todettiin myös, että Ornamon hallituksen puheenjohtajana Katja on osoittanut vahvaa sitoutumista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin johtaen suomalaista muotoilijayhteisöä kohti entistä vastuullisempaa ammattitoimintaa.

”Olen kiitollinen perinteikkään TaiKin ja monialaisen Aallon muotoilukoulutuksesta, jonka avulla olen voinut rakentaa itseni näköisen uran. Minulle on aina ollut tärkeää edistää ihmiskeskeisyyttä ja kestävää kehitystä. Ornamo on minulle muotoilun ammattilaisten yhteisö, jossa yhdessä edistämme näitä meille kaikille tärkeitä asioita. Uskon, että kestävä kehitys tapahtuu aidosti vaikuttamalla ihmisten käyttämiin tuotteisiin ja palveluihin, toimintatapoihin, motivaatioihin, ja kulttuuriin. Samalla uudistamme Ornamossa käsitystä siitä, mihin muotoilu kykenee”, Katja sanoo.

Tällä hetkellä hän työskentelee kasvujohtajana konsultointi-, tutkimus- ja analytiikkapalveluita tarjoavassa Innolinkissä. Hän on myös tehnyt pitkän uran suunnittelujohtajana kiinteistö- ja kaupunkikehityksen saralla toimivan Vahasen yrityksissä ja AFRY Rakennettu ympäristö Suomessa. Katja on nähty usein edistämässä laajempaa yhteistä hyvää esimerkiksi luennoijana, yhteishankkeiden veturina ja verkostojen rakentajana. Urallaan Katja on nähnyt muotoilun muutoksen, ja hän pitää muotoiluajattelua merkittävänä johtamisen välineenä.

”Muotoiluajattelusta on tulossa yksi keskeisistä johtamisen menetelmistä, perinteisimpien alojen kuten kaupallisen, insinööritieteiden ja juridiikan rinnalla. Nykyinen positioni kasvujohtajana kuvastaa tätä muutosta. Tehtäväni on luoda organisaatiotasolla olosuhteet, jossa kasvu on mahdollista”, Katja kertoo.

Katja Soini on koulutukseltaan teollinen muotoilija ja ylemmältä oppiarvoltaan taiteiden tohtori. Hänen väitöskirjansa Facilitating Change käsitteli systeemistä muutosta suomalaisessa korjausrakentamisessa.

Lue Katjan haastattelu Aallon verkkosivuilta.