Ornamo Award -logo

Ornamo Award

Ornamo Award nostaa esille muotoilun kärkijoukon. Joka toinen vuosi jaettava palkinto esittelee muotoilun monipuolisuutta ja arvoa, osoittaa muotoilun vaikuttavuutta ja pitää yllä muotoilijoiden osaamisen laatua. Palkinto jaetaan taas vuonna 2024.

ORNAMO AWARD

Ornamo on palkinnut muotoilualan ammattilaisia vuodesta 1981 lähtien. Nykymuotoista Ornamo -palkintoa on jaettu vuodesta 2015 lähtien. Palkinto myönnetään erityisistä ansioista muotoilun osaamisen, kehittämisen tai hyödyntämisen saralla. Ornamo Award myönnetään vaihtuvin teemoin muotoilun kärkijoukkoon valituille muotoilun ammattilaisille, ryhmille tai yrityksille. Ornamo jakaa kannustuspalkinnon myös muotoilun alan korkeakouluopiskelijalle.

Muotoilun kärkijoukko 2024

Kuka ansaitsee Ornamo Award -tunnustuksen muotoilun kärkijoukossa?

Tänä vuonna palkitaan innovatiivisimmat osaajat, jotka hyödyntävät työssään tai strategiassaan vastuullisuuden näkökulmia kestävällä tavalla.  Vuoden 2024 Ornamo Award -palkinnon teema on kestävän kehityksen innovaatiot. Kestävän kehityksen innovaatioilla tarkoitetaan uudenlaisia lähestymistapoja, ratkaisuja tai tuotteita, jotka tuottavat uutta lisäarvoa ja kasvua niitä kehittäville ja kaupallistaville yrityksille sekä ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisiin yhteiskunnallisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin.
 
Kategoriat vaihtelevat vuosittain ja niiden avulla tuodaan esiin Ornamon strategisia painopisteitä. Vuonna 2024 palkintokategorioita on kaksi: Muotoilun Suunnannäyttäjä ja Muotoilun Hyödyntäjä.

Muotoilun Suunnannäyttäjä -palkinto on ensisijaisesti kollegiaalinen tunnustus ja se jaetaan Ornamon jäsenelle. Palkittava edistää toiminnallaan kestävän kehityksen toteutumista monilla eri mittareilla tarkasteltuna. Palkittava osoittaa innovatiivista otetta ja edistää vastuullisuuden toteutumista esimerkiksi materiaalien, kuluttajatuotteiden, rakennetun tai digitaalisen ympäristön tai palveluiden muotoilussa. Muotoilun Suunnannäyttäjä palkitaan 2 500 euron rahapalkinnolla.

Muotoilun Hyödyntäjä -palkinto jaetaan julkisen sektorin toimijalle, organisaatiolle, kaupalliselle yritykselle tai konsernille. Palkittava toimija hyödyntää muotoilua osana strategiaansa joko muotoilun tilaajana tai työllistäjänä. Palkittava hyödyntää muotoilua ja muotoilun alan ammattilaisia kaikilla toimintansa kannalta relevanteilla sektoreilla tuotesuunnittelusta käyttöliittymä- tai kaupunkisuunnitteluun. Palkittava toimija vaikuttaa toiminnallaan kuluttajakäyttäytymisen muutokseen kohti vastuullisempaa maailmaa. Tunnustuksena palkinnonsaajalle annetaan Timo Sarpanevan suunnittelema Ornamo Pallo -palkintoveistos.

Muotoilun ammattilaisista ja muotoilun sidosryhmistä koolle kutsuttu palkintoraati valitsee molempien kategorioiden voittajat. Lisäksi Ornamo palkitsee 1–2 muotoilun alan lopputyötä Kannustuspalkinnolla. Kannustuspalkinnon saajan ehdottaa muotoilun alan oppilaitokset ja korkeakoulut.  

Ehdokasasettelu on päättynyt 31.5.2024. Palkinnonsaajat julkistetaan syyskuussa.

Muotoilun kärkijoukko 2022

Vuoden 2022 Ornamo Award huipentui Helsinki Design Weekillä Tiedekulmassa. Kuvassa vasemmalta oikealle palkintokeskustelun moderaattori Anna Valtonen, palkitut Luomoan Anna Salonen ja Yuki Abe, Agile Workin Antti Pitkänen, Verohallinnon Markku Heikura ja tilaisuuden juontanut Katja Soini. Kuva: Anni Koponen
Ornamo-palkintoehdokkaat vuonna 2017 ovat palvelumuotoilija Mikko Koivistoo Koivisto, muotoilujohtaja Antti Olin ja suunnittelija Aamu Song. Palkintoehdokkaita yhdistää ajankohtaisuus, vaikuttavuus ja eteenpäin katsominen. Kaikki ehdokkaat ovat omalla panoksellaan tekemässä uusia avauksia muotoilun alalle, jota vakiintuneiden toimintamallien murtuminen haastaa parhaillaan voimakkaasti. Ornamo-palkinnon voitti Mikko Koivisto. Kuva: Anni Koponen

Ornamon palkitut 2006-2020

Katso lista palkituista muotoilun ammattilaisista!

Muutoksen muotoilijat banneri

Tiedekulma & Livestream: Muutoksen muotoilijat

Vuoden 2022 Ornamo Award -palkintojenjako huipentuu Helsinki Design Weekillä Tiedekulmassa, jossa voittajia haastetaan keskusteluun siitä, miten muutosta muotoillaan ja miten muutoksen muotoilusta tehdään hyvä…