Jäsenyydet

Ornamon jäseninä on muotoilijoita ja taiteilijoita monipuolisesti eri toimialoilta. Jäseneksi voivat liittyä henkilöt, yritykset ja yhteisöt. Lisäksi henkilöjäsen voi liittyä Ornamo-TEK-kaksoisjäseneksi sekä KOKO-työttömyyskassaan.

Varsinainen jäsenyys

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on joko:

1. suorittanut muotoilualan korkeakoulututkinnon TAI
2. suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja toimii muotoilualan
ammattitehtävissä TAI
3. toiminut muotoilualan ammattitehtävissä vähintään kuuden vuoden ajan
ja osoittanut ammattipätevyytensä (portfolio) TAI
4. toimii muotoilualan ammattitehtävissä, saanut suositukset kahdelta
Ornamon jäseneltä ja osoittanut ammattipätevyytensä.

Kohtiin 3. ja 4. vaadittavat portfolio tai suositukset lähetetään erikseen sähköpostitse osoitteeseen muotoilu@ornamo.fi

Opiskelijajäsenyys

Opiskelijajäsenenä pääset osaksi Suomen suurinta muotoilun ammattilaisten yhteisöä jo opiskeluaikana!

Ornamon opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee muotoilun alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa. Opintojen päätyttyä jäsenyys muuttuu varsinaiseksi jäsenyydeksi.

Yritysjäsenyys

Tarjoamme yritysjäsenille ammatillisen verkoston lisäksi rahanarvoisia etuja ja palveluita: mm. juridiset neuvontapalvelut, vakuutusetuja sekä tuntuvan alennuksen Akavalaisten yrittäjien ja Suomen Yrittäjien yrityspalveluista.

Ornamon yritysjäseneksi voidaan hyväksyä:

  • Yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö tai muu yhtiö, jonka palveluksessa toimii ainakin yksi henkilö, joka täyttää joko varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen, vapaajäsenen tai kunniajäsenen jäsenkriteerit.
  • Yritysjäseneksi voidaan hyväksyä myös varsinainen jäsen, opiskelijajäsen, vapaajäsen, kunniajäsen tai muu luonnollinen henkilö, joka täyttää vähintään yhden edellä mainitun jäsenluokan kriteerit ja joka haluaa saada yritysjäsenen palvelut.
  • Yritysjäseneksi voidaan hyväksyä myöskin yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö tai muu yhtiö, joka toimii muotoilun alalla tai merkittävällä tavalla muotoilun hyväksi.
  • Yritysjäsenyys sisältää yrityksen koosta riippuen 1-3 henkilöjäsentä (varsinainen jäsen, opiskelijajäsen, vapaajäsen ja/tai kunniajäsen).

KOKO -logo

Ornamon jäsenet voivat liittyä KOKO-työttömyyskassaan Ornamon kautta. Ornamon jäsenyys ei automaattisesti liitä kassan jäseneksi, vaan kassaan tulee liittyä erikseen.

TEK -logo

Ornamo ja Tekniikan Akateemiset TEK kaksoisjäsenenä saat käyttöösi molempien järjestöjen jäsenpalvelut ja -edut, kuten ura- ja lakineuvonnan.

Jäseneksi hakeminen

Voit hakea Ornamon jäseneksi täyttämällä jäsenhakulomakkeen. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti, lukuun ottamatta lomakausia heinäkuussa ja vuodenvaihteessa. 

Ornamon jäsenenä voit hakea myös erikseen jäsenjärjestöihimme:

Usein kysyttyä jäsenyydestä

Petra Ilonen 2021

Kysy jäsenyydestä

Petra Ilonen, muotoilun asiantuntija
muotoilu(at)ornamo.fi
p. +358 46 878 2572