Varsinainen jäsenyys

Ornamon jäsenet ovat muotoilualan korkeakoulutettuja ammattilaisia, jotka työskentelevät laaja-alaisesti yrityksissä ja organisaatioissa suunnittelijoina ja muotoilujohtajina sekä toimivat alan yksityisyrittäjinä ja freelancereina.

Valtaosalla jäsenistämme on muotoilu- ja taideteollisuusalan tutkinto, mutta joukossamme on myös alan asiantuntijoita, joiden polku ammattiin on johtanut esimerkiksi kauppatieteiden, tekniikan tai taiteen alojen kautta. Jäsenyyden edellytys on muotoilualalla toimiminen ja korkeakoulutus.

Kuka voi hakea varsinaista jäsenyyttä?

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on: 

  1. suorittanut Yhdistyksen edustaman alan korkeakoulututkinnon, tai 
  1. suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja toimii Yhdistyksen edustaman alan ammattitehtävissä, tai 
  1. toiminut Yhdistyksen edustaman alan ammattitehtävissä vähintään kuuden vuoden ajan ja osoittanut ammattipätevyytensä (portfolio), tai 
  1. toimii Yhdistyksen edustaman alan ammattitehtävissä, saanut suositukset kahdelta Yhdistyksen jäseneltä ja osoittanut ammattipätevyytensä. 

Kohtien 3. ja 4. vaadittavat portfolio tai suositukset lähetetään erikseen sähköpostitse osoitteeseen muotoilu@ornamo.fi