Varsinainen jäsenyys

Kuka voi hakea varsinaista jäsenyyttä?

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on: 

  1. suorittanut Yhdistyksen edustaman alan korkeakoulututkinnon, tai 
  1. suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja toimii Yhdistyksen edustaman alan ammattitehtävissä, tai 
  1. toiminut Yhdistyksen edustaman alan ammattitehtävissä vähintään kuuden vuoden ajan ja osoittanut ammattipätevyytensä, tai 
  1. toimii Yhdistyksen edustaman alan ammattitehtävissä, saanut suositukset kahdelta Yhdistyksen jäseneltä ja osoittanut ammattipätevyytensä.