Työttömyyskassa KOKO

Ornamon jäsenet voivat liittyä KOKO-työttömyyskassaan Ornamon kautta. Ornamon jäsenyys ei automaattisesti liitä kassan jäseneksi, vaan kassaan tulee liittyä erikseen.

KOKO-kassan jäsenmaksu vuonna 2024 on 63 euroa / vuosi.

Voit liittyä KOKO-kassaan ollessasi palkkatyössä. Työ voi olla toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai osa-aikainen, ja voit liittyä kassaan myös opiskeluaikana kesätyötä tai osa-aikatyötä tehdessäsi. Työttömyyskassaan ei voi liittyä, kun olet esimerkiksi työtön, kokonaan lomautettu tai hoitovapaalla.

Työttömyyskassaan kannattaa liittyä jo opiskeluaikana, jos olet liittymishetkellä palkkatyössä. Kassan jäsenenä sinulla on valmistuttuasi mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jos jäät työttömäksi ja täytät työssäoloehdon.

Kuulutko jo työttömyyskassa KOKOon?

Voit kuulua Ornamon kautta Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOon. Työttömyyskassa turvaa toimeentulosi, jos työttömyys tai lomautus osuu kohdalle. Työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha on yleensä Kelan maksamia työttömyysetuuksia reilusti suurempaa.

KOKOon liittyminen kannattaa huolehtia ajoissa, koska työttömyyskassaan voi liittyä vain silloin, kun on palkallisessa työsuhteessa. Eli työttömänä tai lomautettuna liittyminen ei enää onnistu. Myös opiskelijat voivat liittyä työttömyyskassaan esimerkiksi kesä- tai osa-aikatöitä tehdessään.

Liittyminen on tärkeää huolehtia ajoissa myös siksi, että ehdit täyttää työssäoloehdon, joka on edellytys sille, että päivärahaa voidaan maksaa. Tämä tarkoittaa, että olet työttömyyskassan jäsenyysaikana työskennellyt työsuhteessa vähintään 26 kalenteriviikkoa eli noin kuusi kuukautta ennen työttömäksi tai lomautetuksi jäämistäsi. Työtunteja on täytynyt kertyä näiltä tarvittavilta viikoilta vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.

KOKO on palkansaajien työttömyyskassa. Yrittäjien työttömyysturvasta vastaa Yrittäjäkassa. Jos toimit freelancerina tai sinulla on yritystoimintaa, tarkista KOKOsta, katsotaanko sinut työttömyysturvassa palkansaajaksi vai yrittäjäksi.

Jos olet töissä palkansaajana ja haluat liittyä KOKOon, ota yhteyttä: Ornamon KOKO-kassa-asiamieheen Outi Liusvaara, office(at)ornamo.fi

Katso KOKOn laskurilla arvio, paljonko itse saisit ansiosidonnaista päivärahaa: kokokassa.fi/paivarahalaskuri/

Katso tarkemmin kohdasta Edellytykset ansiopäivärahalle, mitä on työssäoloehdon mukainen palkkatyö.

Outi Liusvaara

Liity KOKO-KASSAAN

Outi Liusvaara, Ornamon KOKO-kassa-asiamies
office(at)ornamo.fi
Puh. +358 46 878 2569