Kestävät ratkaisut tarvitsevat muotoilua

Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen pohtii, miten luonnonvarojen väheneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi: toisin tekemisen ajattelusta syntyy samalla uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Muotoilijoita tarvitaan parempien tuotteiden, laadukkaiden palveluiden kehittämiseen ja globaalien suurten ongelmien ratkaisemiseen. Vastuullisuus ei enää riitä vaan muotoilulla luodaan kestäviä ratkaisuja ihmisten arjen ongelmiin ja tarpeisiin. Tämä tarkoittaa ratkaisuja mm. asumiseen, liikkumiseen, jätehuollon tehostamiseen tai materiaalien viisaampaan uusiokäyttöön.

Vuoden 2016 ehdokkaat Ornamo-palkinnon saajaksi ovat tekstiiliyrittäjät Saana Sipilä ja Olli Sallinen, automuotoilija Pasi Pennanen ja tekstiilisuunnittelija Pirjo Kääriäinen. He ovat kukin omalla alallaan kestäviin arvoihin perustuvan muotoilun edelläkävijöitä.

Saana Sipilän ja Olli Sallisen kannattava tekstiilibisnes yhdistyy esteettisiin ja ekologisiin arvioihin. Suunnittelijapari on nähnyt vaivaa nostaakseen hamppumateriaalin profiilia ja luodakseen tekstiilialan alihankintaverkoston täällä kotimaassa. Mainio esimerkki siitä, mitä kuluttajatuotteiden parissa työskentelevä suunnittelija voi omalla osaamisellaan ja valinnoillaan tehdä. Kestävät, tuotannolliset valinnat ovat samalla osa Saanan ja Ollin brändiä, jota duo on määrätietoisesti rakentanut.

Tekstiilitaiteilija Pirjo Kääriäinen on ollut kehittämässä Aalto-yliopistossa selluloosalle uusia muotoilulähtöisiä käyttösovelluksia, jotka ovat ominaisuuksiltaan, ympäristöarvoiltaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä nykyisiin materiaaleihin verrattuna. Kääriäinen on työllään vaikuttamassa niihin materiaaleihin, jotka luovat tulevaisuuden elinympäristöä ja arkea.  Automuotoilija Pasi Pennanen on niin ikään muotoilijana keskittynyt siihen, miten nykyisestä tavasta elää ja liikkua tehdään kestävämpi.

Autoteollisuus käy läpi kovaa myllerrystä, johon vaikuttavat tällä hetkellä mm. EU:n päästötavoitteet. Pennasen suunnittelema Toroidion -sähköauto on erityisen ajankohtainen nyt, kun autoteollisuus etsii ratkaisuja päästöttömien autojen massatuotantoon.

Ehdokkaiden uraauurtava työ osoittaa, että Suomi on täynnä luovaa potentiaalia uusien teknologioiden ja materiaalien kehitykselle. Muotoilijalla on tärkeä rooli näiden materiaalien jalostamisessa houkutteleviksi ja kaupallistettaviksi menestystuotteiksi ja palveluiksi tulevaisuuden kuluttajille.

Salla Heinänen
Toiminnanjohtaja

PS. Nähdään 20.4. Ornamon Muotoilupäivänä ja jatketaan keskustelua. Tänä vuonna voit seurata tilaisuutta myös internetin välityksellä!