Kirsimari Kärkkäinen on vuoden 2015 Ornamo-palkinnon voittaja

Ornamo-palkintoehdokkaat vuonna 2015: tekstiilitaiteilija Katri Haahti, muotoilija, arkkitehti Seppo Koho, vaatesuunnittelija Kirsimari Kärkkäinen, keraamikko Nathalie Lahdenmäki, teollinen muotoilija Kari Malmén, vaatesuunnittelija Anna Ruohonen ja teollinen muotoilija Simo Säde.
Ornamo-palkintoehdokkaat vuonna 2015: tekstiilitaiteilija Katri Haahti, muotoilija, arkkitehti Seppo Koho, vaatesuunnittelija Kirsimari Kärkkäinen, keraamikko Nathalie Lahdenmäki, teollinen muotoilija Kari Malmén, vaatesuunnittelija Anna Ruohonen ja teollinen muotoilija Simo Säde.

Muotoilualan Ornamo-palkinnon vuonna 2015 on saanut muotoilija, vaatesuunnittelija Kirsimari Kärkkäinen. Voittajan valitsi kasvuyrittäjyystapahtuma Slushin tiimi: Miki Kuusi, Atte Hujanen ja Jenni Kääriäinen seitsemän palkintoehdokkaan joukosta. Palkintosumma on 5000 euroa. Palkinto jaettiin Muotoilupäivä 2015 -tapahtumassa 20.3.2015 Helsingissä.

Kirsimari Kärkkäinen (s. 1967) on suunnitellut käytännöllisiä ja edustavia työvaatteita eri aloilla toimiville yrityksille. Kärkkäisen suunnittelemiin asuihin pukeutuvat muun muassa henkilöstö ABC-liikenneasemilla, Neste Oil:ssa, VR:llä, Viking Linella sekä evankelis-luterilaisen kirkon naispuoliset papit. Kirsimari Kärkkäinen perusti viime vuonna myös TELAKKA® kiihdyttämön, joka tarjoaa suunnittelijoille osaamista ja tukea sijoittajasuhteiden kehittämiseen, rahoituksen hankintaan sekä myynnin, tuotannon ja logistiikan kehittämiseen. Kiihdyttämön suojissa suunnittelijat saavat tukea myös kansainväliseen kasvuun. Kiihdyttämössä on tällä hetkellä kuusi suunnittelijaa.

Kärkkäinen: ”Muotoilijoiden pitäisi oppia puhumaan liike-elämän kieltä”

Kun Kärkkäinen viimeisteli vaatetusalan opintojaan 1990-luvulla Wetterhoffilla, vaatetusala oli siirtynyt vahvasti massamuodin tuottamiseen. Haave tehdä tarpeellisia ja käyttäjälle merkityksellisiä tuotteita ohjasi Kärkkäisen työvaatesuunnittelun pariin. Työvaatesuunnitteluun keskittyminen osoittautui Kärkkäiselle hyväksi valinnaksi. Suomessa vaatetus- ja muotiteollisuus ei ole pystynyt nousemaan kansainvälisesti merkittävään asemaan, vaikka ala on yksi maailman suurimmista teollisuuden aloista.
– Olemme reilusti takamatkalla pohjoismaisessakin vertailussa. Ruotsin muotiviennin arvo on kuusinkertainen ja Tanskan jopa kymmenkertainen Suomen vastaaviin lukuihin verrattuna. Muotoilijoiden pitäisi oppia puhumaan liike-elämän ja sijoittajien kieltä. Meillä on kyllä luovuutta, sisua ja osaamista, mutta ei vielä riittävästi näyttöä monialaisesta tiimiytymisestä, brändäyksen onnistumisista ja toimialan yrittämisen kulttuurista, toteaa Ornamo-palkittu muotoilija, vaatesuunnittelija Kirsimari Kärkkäinen.
– Musiikki-, peli- ja elokuva-alat ovat monella tapaa samalla taajuudella muodin kanssa. Meidän tulee rohkeammin katsoa mallia oman alan ulkopuolelta ja sovittaa hyvät käytännöt omaan toimintaan. On oikeastaan ihme, että näin teknologiavetoisesta maassa ei ole esimerkiksi syntynyt yhtään nelly.comin tapaista jättiä, jatkaa Kärkkäinen.

Ornamon Heinänen: ”Meidän on räjäytettävä vientimarkkinat”

Syyt naapurimaiden ylivoimaan löytyvät sekä teollisuudesta itsestään että valtion toimista.
– Esimerkiksi Ruotsissa on tehty selkeä kansallinen päätös niistä toimialoista, joihin erityisesti viennissä panostetaan ja se näkyy hyvin tuloksissa. Vaatetus- ja muotibisnes on yksi niistä. Samoin on Tanskassa. Ei ole sattumaa, että Filippa K. tai Tiger of Sweden ovat kansainvälisesti erittäin tunnettuja ja menestyneitä brändejä. Niiden taustalla on toki vahvaa suunnitteluosaamista ja ennen kaikkea liiketoiminnan huippuosaamista. Mutta kun siihen yhdistetään vielä yhteiskunnan vahva rooli viennin edistämisessä, niin lopputulos on menestyksekäs, toteaa Teollisuustaiteen Liitto Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

– Valtio ei voi kuitenkaan korvata yksityissijoituksia. Niitä vain sekä Suomella että muotoilualalla on vielä liian vähän tarjolla. Ruotsi ja Tanska keräävät aktiivisesti ohi Suomen ulkomaisia sijoituksia, Heinänen jatkaa.

Työvaate on osa yrityksen kilpailukykyä

Kirsimari Kärkkäisellä on suunnitteluosaamisen lisäksi vahva liiketoiminnan ja markkinoinnin osaaminen. Hän on opiskellut tekstiili- ja materiaalitekniikkaa Teknillisessä korkeakoulussa Tampereella, yrittäjyyttä Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä sekä suorittanut vastuullisen liiketoiminnan erikoistumisopinnot Helsingin Kauppakorkeakoulussa.
Liiketoiminnan ja eri toimialojen hyvä tuntemus on vahvistanut Kärkkäisen osaamista työvaatesuunnittelijana. Kärkkäinen suhtautuu insinöörimäisen analyyttisesti niin raskaan teollisuuden, kuljetusalan kuin palvelusektorinkin työasujen suunnitteluun. Siinä missä rakennus- ja asfalttimiesten työasuja sääntelee työturvallisuus, palvelusektorilla
korostuvat eri brändien erottuvuustekijät ja oivaltava visuaalisuus, joka näkyy erityisesti yksityiskohdissa. Työvaatesuunnittelussakin kirkkaana johtotähtenä on luoda asiakasyritykselle menestystä.

Slush-tiimi valitsi voittajan

Kasvuyrittäjyystapahtuma Slushin tiimi: Miki Kuusi, Atte Hujanen ja Jenni Kääriäinen valitsivat 5000 euron Ornamo-palkinnon saajaksi vaatesuunnittelija Kirsimari Kärkkäisen seitsemän ehdokkaan joukosta. Palkinto jaettiin Muotoilupäivä 2015 -tapahtumassa 20.3.2015 Helsingissä.
– Kärkkäisen vahvuutena on hänen kokonaisvaltainen ajattelutapansa, jossa vaate nähdään osana yrityksen kilpailukykyä, perustelee Slush-tiimi valintaansa.
– Peilasimme Ornamo-palkinnon valintaa myös Slushin periaatteiden kautta. Pitkäjänteisyys ja tavoitteellisuus ovat tärkeitä, samoin palveleva ja toiminnallinen design, toteaa Slushin Miki Kuusi.

Ornamo on palkinnut muotoilijoita jo 1980-luvulta lähtien. Ornamo-palkinnon voittajan valitsee ulkopuolinen valitsija useasta palkintoehdokkaasta. Tänä vuonna palkintoehdokkaat olivat: Tekstiilitaiteilija Katri Haahti, muotoilija, arkkitehti Seppo Koho, vaatesuunnittelija Kirsimari Kärkkäinen, keraamikko Nathalie Lahdenmäki, teollinen muotoilija Kari Malmén, vaatesuunnittelija Anna Ruohonen ja teollinen muotoilija Simo Säde.