Koulut lähtevät muotoilupolulle

Muotoilupolkua esittelevät Ornamon ja Designmuseon muotoilun Skidiakatemian ohjaajat Silvia di Iorio ja Laura Euro yhdessä Ornamon muotoiluasiantuntija Petra Ilosen (keskellä) kanssa.
Koulujen muotoilupolku -materiaali antaa ideoita muotoiluprosessin eri vaiheiden soveltamisesta koulumaailmaan. Muotoilupolkua esittelevät Ornamon ja Designmuseon muotoilun Skidiakatemian ohjaajat Silvia di Iorio ja Laura Euro yhdessä Ornamon muotoiluasiantuntija Petra Ilosen (keskellä) kanssa. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Susa Junnola

Syyskuussa peruskoulujen käyttöön julkaistu Koulujen muotoilupolku -materiaali on uudenlainen työkalu, jonka avulla Helsingin kaupunki haluaa tukea muotoilun entistä laajempaa käyttöä kouluissa.  

”Uuden opetussuunnitelman myötä koulujen kiinnostus muotoilukasvatusta kohtaan on selvästi kasvanut. Muotoilukasvatus perustuu osallistavaan ja ilmiökeskeiseen oppimiseen, joita nyt halutaan opetuksessa korostaa. Helsingin kaupungin aloitteesta lähdimme kehittämään Koulujen muotoilupolku -työkalua sekä kokoamaan yhteen muotoilun ammattilaisten luomaa materiaalia ja valmiita opetuskokonaisuksia perusopetuksen käyttöön”, muotoilun asiantuntija Petra Ilonen Teollisuustaiteen Liitto Ornamosta kertoo.

Perusopetuksen nyt käytössä oleva opetussuunnitelma korostaa koulun yhteisöllistä kehittämistä. Mukana koulun kehittämisessä sekä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa ovat opettajien lisäksi myös oppilaat, huoltajat ja koulujen muu verkosto. Uuden opetussuunnitelman myötä muotoilun menetelmät voidaan ottaa vahvasti mukaan kouluarjen ja opetuksen kehittämisesen.

Uuden opetussuunnitelman myötä koulujen kiinnostus muotoilukasvatusta kohtaan on selävsti kasvanut.

Muotoilupolulta materiaalia ja valmiita opetuskokonaisuuksia

Koulujen muotoilupolku esittelee ja antaa ideoita muotoiluprosessin eri vaiheiden soveltamisesta koulumaailmaan. Se on uudenlainen työkalu, joka tuo muotoiluprosessin yhä laajemmin avuksi koulujen oppimisympäristön ja toimintakulttuurin yhteisölliseen kehittämiseen ja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen. Työkalu on suunniteltu kaikkien Helsingin 107 peruskoulun opettajien käytettäväksi.

Työkalua testattiin 100 opettajan kanssa ensimmäistä kertaa 9. syyskuuta osana Helsinki Design Weekin muotoilupäivän ohjelmaa. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Helsingin opetusviraston ja kaupunginkanslian, Teollisuustaiteen Liitto Ornamon, Helsinki Design Weekin ja HundrED -hankkeen kanssa. Muotoilukasvatuksen toimijat ovat olleet laajasti mukana Koulujen muotoilupolun tekstien ja sisällön laatimisessa ja kokonaisuuden on toimittanut muotoilija Pekka Toivanen Muotohiomo Oy:stä.

Koulujen muotoilupolku on uudenlainen työkalu, joka tuo muotoiluprosessin avuksi koulujen yhteisölliseen kehittämiseen.

Työkalua testattiin 100 opettajan kanssa ensimmäistä kertaa 9. syyskuuta osana Helsinki Design Weekin muotoilupäivän ohjelmaa. Helsingin kaupungin aineistopankki / kuva: Susa Junnola

Työkalua testattiin 100 opettajan kanssa ensimmäistä kertaa 9. syyskuuta osana Helsinki Design Weekin muotoilupäivän ohjelmaa. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Susa Junnola

Lähtökohtana oppilaiden omat kokemukset

Muotoilupolun eri vaiheet ovat haasteen valinta, havainnointi, ideointi, pienet ja ketterät kokeilut, suunnitelma, toteutus ja lopuksi koko prosessin arviointi. Muotoilupolun avulla voi yhdistää eri oppiaineiden sisältöjä ja osallistaa kaikkia suunnitteluun. Sen tavoitteena on tuoda koulujen käyttöön helppokäyttöinen materiaali, jonka avulla voidaan soveltaa muotoiluprosessia vaikka yhden oppitunnin aikana tai paneutua kehittämiskohteeseen usean kuukauden ajaksi.

”Muotoilukasvatus perustuu ammattilaisten käyttämiin metodeihin: muotoiluajatteluun ja käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun. Kouluissa lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, prosessiin liittyvät tiimeissä tehtävät kokeilut, erehdykset ja niistä oppiminen. Ratkaisua voidaan hakea vaikka koulukiusaamiseen tai luokkahuoneiden parempaan käyttöön”, Petra Ilonen kertoo.

Tutustu Koulujen muotoilupolkuun tarkemmin kultus.fi -sivulla.