Sitä oikeaa etsimässä

Kuva: Mitro Härkönen

Tämän päivän työnhaku vaatii uudenlaisia keinoja niin työnantajalta kuin työnhakijalta, alasta riippumatta. Mitä työnhaussa kannattaa ottaa huomioon? Tätä kysyimme rekrykonkareilta ja työharjoittelupestin löytäneeltä opiskelijalta.

”Nyt on työntekijöiden markkinat”

Kalevala Korussa arvostetaan moniosaajia ja itsensä jatkuvaa kehittämistä.

”Nykyään sopivan työntekijän löytämisen eteen on tehtävä paljon töitä. On käytettävä useita hakukanavia ja selvitettävä, onko omassa verkostossa sopivia ihmisiä. On myös kontaktoitava itse suoraan kiinnostavia henkilöitä.

Nyt on työntekijöiden markkinat, joten hakijan ja yrityksen arvot on kohdattava ja myös yrityskuvan on syytä olla kunnossa. Yhä useampi hakija on tarkasti perehtynyt yrityksen taloudelliseen tilanteeseen sekä hankkinut pehmeää tietoa verkostonsa kautta. Palkan ja muiden henkilöstöetujen merkitys on myös kasvanut.

Toimihenkilötyössä etätyömahdollisuus on ehdoton.

Työnhakijoina henkilöt, joilla on moniosaamista, ovat vahvoilla. Itsensä jatkuvalla kehittämisellä on myös arvoa.Henkilön pitää myös istua tiimiin ja meidän tapauksessamme pohdimme sekä johtoryhmän dynamiikkaa että luovan johtajan omaan tiimiin sopimista.”

Kalevala Koru löysi uuden luovan johtajan

Ikoninen korubrändi Kalevala Koru käynnisti keväällä 2023 työnhaun löytääkseen yritykselle uuden luovan johtajan. Tehtävään palkattiin Fiskarsilta Aino Ahlnäsin, joka on rakentanut menestyksekkäästi design -ja muotibrändejä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Kalevala Koru hyödynsi markkinoinnissa mm. Ornamon Design Duunit -työnvälityspalvelua. Hakuaika oli noin kolme viikkoa; haastatteluun valittiin 12 henkilöä. Yritys sai paljon hakemuksia, mutta haluamaansa muotoilu- ja brändiyhdistelmän taitajia oli yrityksen yllätykseksi vain muutama. Mukana rekryssä oli yrityksen toimitusjohtaja Kirsi Paakkari ja HR-päällikkö Maritta Palander.

” Hakijan ja yrityksen arvot on kohdattava ja myös yrityskuvan on syytä olla kunnossa.

Kirsi Paakkari

“Nuorilla on todella mielenkiintoista uutta osaamista”

WSP:n Pia Salmen mielestä oman kiinnostuksen osoitus on työnhaussa ykkösasia.

”Uutta tämän päivän työntekijöiden rekryssä on somekanavien käyttö itse hakuprosessissa. Uusi ilmiö on sekin, että nuorilla on työnteossa todella mielenkiintoista uutta osaamista ja ajatuksia uusista työn toteuttamisen ratkaisuista ja toteutustavoista. On tärkeää, että kaikki saavat toteuttaa ajatuksiaan ja kokeilla uusia juttuja. Koen, että meidän Design Studion työkulttuurissa tähän on hyvä pohja ja avoin asenne ja tulokset tulevat näkymään myös lähiajan töissämme.

Hyvässä hakemuksessa on tuotu esiin työntekijän osaaminen ja se, miten hän näkee osaamisensa sopivan juuri meille tyypillisiin töihin. Oman kiinnostuksen osoitus on ihan ykkösasia. Monialaisissa projekteissa kyky sovittaa oma osaaminen parhaalla tavalla osaksi kokonaisuuksia sekä vastuunotto oman työn laadusta ja aikatauluissa pysymisessä on myös tärkeää.”

Kuva: Iiro Rautiainen

Pia Salmi, WSP:n Design Studio-yksikön päällikkö

Pieni muotoilutoimisto ison yrityksen sisällä

Rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsulttiyritys WSP on globaali yritys, jossa työskentelee etsi Suomen toimipisteen 15-henkiseen Design Studio -yksikköönsä kaupunkisuunnittelijaa ja tiimipäällikköä vuosina 2022 ja 2023. Haut olivat auki pari viikkoa. Haastatteluihin WSP valitsi neljä parasta hakijaa. Työtehtävissä painottui alan suunnitteluosaaminen sekä toisaalta suunnitteluohjelmistojen taidot ja uusien näkökulmien esiin nostaminen.

”Erityisesti nuorilla on paljon todella mielenkiintoista uutta osaamista ja ajatuksia uusista työn toteuttamisen ratkaisuista ja toteutustavoista.

Pia Salmi

Työharjoittelu kehittää ammattitaitoa

LABin sisustusarkkitehtiopiskelija Juha Lassila löysi kiinnostavan harjoittelupestin Kakadulta avoimella hakemuksellla.

”Harjoittelu on ollut itselle hyvin tärkeä ajanjakso oman ammattitaidon kehittymisen kannalta. Koen, että kehityin valtavasti harjoittelun aikana, mikä johtui siitä, että sain sopivasti vastuuta, ja tukea aina kun sitä tarvittiin. Onnistumiset ja epäonnistumiset vahvistavat omaa osaamista ja parantavat ymmärrystä ja paineensietokykyä. Positiivinen harjoittelukokemus lisää entisestään omaa motivaatiota kehittyä ja antaa siihen myös hyvät valmiudet jatkoa ajatellen.

Molemmat harjoittelupaikat löytyivät avoimilla hakemuksilla. Koen, että harjoittelupaikan löytämisessä pitää olla myös hieman tuuria matkassa, sillä hakijoita on paljon ja hakijoiden joukossa on paljon hurjan taitavia ja osaavia ihmisiä. Omalla kohdalla ajoitus osui täydellisesti suunnittelutoimisto Kakadun kanssa, sillä he tarvitsivat projektiin sopivasti minulta löytyvää osaamista.”

Työharjoittelu kerryttää työkokemusta

Kuva: Susanna Pesonen

Sisustusarkkitehtiopiskelija Juha Lassila teki opintojensa viimeisenä vuonna kuusi kuukautta kestävän harjoittelun sisustusarkkitehtitoimisto Kakadulla lokakuusta 2022 huhtikuuhun 2023. Aiempaa työkokemusta hän on kerryttänyt myös puolen vuoden harjoittelun pienemmässä toimistossa. Opintojensa ohella hän toimii myös SIOn hallituksen opiskelijajäsenenä.