Vastuullisuus puhuttaa Teollisen muotoilun päivänä

Saku Sysiö ja Taru Hynynen
Tuotesuunnittelija Saku Sysiö kertoo, että Aivanissa on suuri kiinnostus uusia materiaaleja, valmistusmenetelmiä sekä teknologioita kohtaan. Korvaa -projektissa käytettiin synteettisen biologian avulla valmistettuja materiaaleja, kuten sienimikrobien kasvattamaa nahanomaista materiaalia sekä biosynteettistä hämähäkin silkkiä. Asiakaskokemuspäälikkö Taru Hynynen muotoilee asiakkaille palvelupolkuja, joissa asiakas ymmärtää oman ilmastovaikutuksensa, mutta inspiroituu ostamaan ympäristöystävällisemmän tuotteen vaikkapa asumismukavuuden vuoksi.

Maailman teollisen muotoilun päivää vietetään 29.6. Tänä vuonna teemana on vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto. Me kysyimme kahdelta teolliselta muotoilijalta, miten kestävä suunnittelu näkyy heidän työpöydillään.

Vihdoin valoa tunnelin päässä

”Työssäni Aivanilla pyrin vaikuttamaan siihen, että asiakkaat tekisivät laadukkaita ja aikaa kestäviä ratkaisuja. Esimerkiksi Unmonday-kaiuttimen osalta komponentit suunniteltiin vaihdettaviksi ja kierrätettäviksi. Olemme myös mukana kehittämässä päästöttömiä sähköveneitä sekä propulsiolaitteita. Suunnittelulla haluamme taklata myös last mile delivery –ongelmia eli sitä, että pakettia asiakkaalle tuova lähetti ei saa toimitettua tuotetta, jolloin syntyy turhia kuljetuksia ja päästöjä.

Aivan hiljattain toteutettu, VTT:n kanssa yhteistyössä tehty Korvaa-projekti, tutki synteettisen biologian avulla tehtyjen materiaalien mahdollisuuksia, joka avaa täysin uudenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää jätevirtoja tuotteiden, polttoaineiden sekä rakennusmateriaalien valmistukseen. Lopputuloksena syntyi täysin mikrobien kasvattamat biohajoavat kuulokkeet. Projekti osoitti sen, mikä nyt on mahdollista ja millaisia materiaaleja voimme tulevaisuudessa käyttää ja kehittää, sen sijaan että käyttäisimme vain fossiilisia polttoaineita tai kaataisimme metsää. Oli huikeaa olla tuotesuunnittelijana mukana projektissa varsinkin nyt, kun kuluttamisesta ja saasteista puhutaan niin paljon. Tämä projekti käänsi kaiken päälaelleen. Tuntui, että vihdoin on valoa tunnelin päässä.”

Head of Product Design Saku Sysiö, Aivan

Teollinen muotoilu antaa kyvyn asettua käyttäjän asemaan

”Kun opiskelin teollista muotoilua Taideteollisessa korkeakoulussa, sittemmin Aalto-yliopistossa vuosina 2006–2012, kandidaattivaiheen opinnoissa ei käsitelty vastuullista tuotantoa ja kuluttamista ollenkaan. Nyt työpöydälläni energiayhtiö Helenin asiakaskokemuspäällikkönä kestävä suunnittelu kytkeytyy asiakastyytyväisyyteen kaikilla tasoilla ja yrityksen täytyy puhua kaikissa palvelutilanteissa asiasta samaa kieltä. Tässä tarvitaan myös ihan konkretiaa. Kun autamme asiakkaita leikkaamaan hiilidioksidipäästöjä, voimme visualisoida sen laskulla.

Teollinen muotoilu on antanut minulle kyvyn käyttää mielikuvitusta ja kykyä asettua käyttäjän asemaan. En keskity tekemisissäni vain tekniseen ratkaisuun. Pitäisikö yrityksen sitten tehdä enemmän töitä vastuullisen kuluttamisen eteen vai onko asiakas enemmän vastuussa ostopäätöksellään, on vaikea kysymys, jossa mielestäni kumpikaan taho ei ole yksin oikeassa. Yrityksen voimavarat eivät yksin riitä, jos kysyntää ei ole. Tämän takia yrityksen onkin tehtävä pienen hiilijalanjäljen tuotteista mielenkiintoisia! Intohimoni on löytää tapoja tehdä palvelumuotoilua toisin. Mainonnassa ilmastonmuutoksen torjumiseen on löydetty hienoja kuvastoja, jotka inspiroivat eivätkä tuputa. Teolliset muotoilijat voisivat haastaa itseään vielä enemmän siinä, miten tuotteen suunnitteluun löydetään kuluttajaa tunteiden kautta puhuttelevia ominaisuuksia.”

Asiakaskokemuspäällikkö Taru Hynynen, Helen

Kansainvälinen teollisen muotoilun päivä on kansainvälinen teemapäivä, jota vietetään kaikkialla maailmassa kansainvälisen muotoiluorganisaation (World Design Organization, WDO) perustamispäivänä 29. kesäkuuta. Tänä vuonna WDO yhdessä Global Goals Jam -tiimin kanssa järjestää kansainvälisenä teollisen muotoilun päivänä ensimmäistä kertaa Mini-Jam (designathon) -tapahtuman, jonka teema on YK:n kestävän kehityksen tavoite 12: vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto. Koko kansainvälinen muotoiluyhteisö on kutsuttu mukaan tutkimaan paikallisia haasteita ja etsimään keinoja, joiden avulla muotoilun kautta voi edesauttaa kestävän kehityksen mukaisia kulutustottumuksia ja tuotantomenetelmiä ”tekemällä enemmän ja paremmin vähemmällä”.

Teksti: Jenna Heino