Tehdään muotoilu yhdessä tunnetuksi!

Finnish Designers -alustan uudistus on parhaillaan käynnissä. Luomme sivustolle muotoilusanaston, jonka tekemiseen kutsumme nyt mukaan kaikki ornamolaiset!

Teemme muotoilua ja sen mahdollisuuksia tunnetuksi myös suurelle yleisölle, sekä muotoilusta kiinnostuville tilaajille. Keräämme uudistuvalle Finnish Designers –alustalle Muotoilun ABC:n, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäiset määritelmät muotoilualan sanastolle ja helpottaa muotoilusta puhumista sekä sen esittelyä alan ulkopuolisille.

Sanaston ja määritelmien luomiseen voivat osallistua kaikki ornamolaiset. Sanasto voi sisältää esimerkiksi alan ammattitermejä, menetelmiä tai ammattinimikkeitä – mitä ikinä koet hyödylliseksi avata alaa tuntemattomille henkilöille. 

Voit käydä lisäämässä termejä ja/tai määritelmä jaetulle dokumentille maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Mikäli et saa dokumenttia muokattua, voit toimittaa sanastoa myös tällä lomakkeella.