Ammattimaisten pelisääntöjen edistäminen

Muotoilijan pitää tuntea oikeutensa jotta hän voi solmia reiluja sopimuksia.

Muotoiluala ponnistaa luovan työn perinteestä. Muotoilualan ammattimaistuminen 1950-luvulta eteenpäin on tehnyt muotoilijan työstä ammatin muiden ammattialojen joukossa. Ammattimaisen muotoilijan erottaa harrastelijasta siinä, että hän pystyy asettamaan työlleen hinnan, tekemään toimeksiannoista reiluja sopimuksia sekä tarpeen vaatiessa kieltäytymään kannattamattoman työn tekemisestä.

Muotoilualan haasteena on ollut luovan työn standardointi ammattimaisiksi sopimuksiksi, työehtosopimuksiksi ja perinteisten työaikojen puitteisiin. Lisäksi taiteen ja muotoilun ostamisesta on puuttunut käytäntöjä, joiden avulla mahdollistetaan reilu kilpailu. Ornamo on vaikuttamassa reiluihin pelisääntöihin muotoilun palveluntarjoajien ja ostajien välille. Ornamo on lisäksi luonut muotoilualalle eettiset ohjeet sekä sopimusmallit ohjaamaan muotoilualan ammattimaisia käytäntöjä.

Kun muotoilun liiketoiminta siirtyy tuotemuotoilusta palveluliiketoimintaan, tekijänoikeudet muuttavat muotoaan ja ne ovat keskeinen osa oman luovan työn hallintaa. Aineettoman arvon luonti on muotoilijan perustehtäviä, ja asianmukaisen korvauksen saaminen edellyttää paitsi oman työn dokumentointia myös IPR-strategian tekemistä.

Ornamon tavoitteena on: