Vaikuttava muotoilujohtajuus

muotoilujohtajuus

Muotoilulla on keskeinen rooli kehittyvässä yhteiskunnassa. Globaalit haasteet kuten väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat sekä yksityisen että julkisen sektorin miettimään toimintansa uusiksi. Tämän päivän tuotteiden ja palveluiden pitää perustua käyttäjälähtöisyydelle ja ihmisymmärrykselle. Muotoiluosaamisen merkitys on uuden talouden keskiössä niin nousevista teknologia-start-upeista kuntayhtymiin ja perinteiseen teollisuuteen. Asiakkaiden ja ihmisten palvelu on murroksessa, kun digitalisaatio myllertää eri toimialoja. Ihmislähtöisellä muotoiluosaamisella on siksi ratkaiseva rooli yritysten kasvattamisessa.

Yritykset, julkisyhteisöt ja muut organisaatiot ostavat tarvitsemaansa suunnittelua usein muotoilualan suunnitteluyrityksiltä. Yritykset tuottavat muotoilupalvelut omassa organisaatiossa tai ostavat osaamista ulkopuolisilta muotoiluun erikoistuneilta suunnitteluyrityksiltä. Ulkopuolelta ostetut palvelut ovat keskimäärin noin 45 prosenttia ja sisäisesti tuotetut palvelut noin 55 prosenttia muotoilun kustannuksista.

Inhouse-suunnittelun osuus on viime vuosina ollut selvästi kasvussa. Tyypillistä on myös yhdistelmä ulkoa ostettuja ja sisäisesti tuotettuja muotoilupalveluja, mikä edellyttää vahvaa muotoilustrategiaa ja taitavaa muotoilujohtamista. Muotoilun integroiminen strategiseksi osaksi yritysten liiketoimintaa näkyy jo nyt monen suuryrityksen kansainvälisenä menestyksenä.

Ornamon tekemissä tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että vain noin 20 prosenttia yrityksistä hyödyntää muotoilua liiketoiminnassaan. Jotta muotoilu omaksutaan keskeiseksi osaksi yrityksen menestystarinaa, pitää muotoilijoiden nousta yrityksissä päättäviin rooleihin, osaksi yritysjohtoa.

Muotoilujohtaminen on jo nyt otettu osaksi monen kansainvälisen konsulttiyrityksen valikoimaa. Muotoilujohtamisen ammattilaiset eivät kuitenkaan kaikki ole muotoilijoita vaan enenevässä määrin kauppatieteilijöitä ja valtiotieteilijöitä. Jos muotoilijat eivät kiinnostu muotoilujohtamisesta, vaarana on, että alan työmahdollisuudet karkaavat muiden ammattiryhmien käsiin.

Ornamon tavoitteena on: