Ehdokkaat Ornamon hallitukseen kaudelle 2018–2019

Esittelyssä Ornamon hallitusehdokkaat kaudelle 2018–2019. Ornamon hallitus koostuu puheenjohtajasta ja 6, 8 tai 10 varsinaisesta jäsenestä, joista valitaan 1–3 varapuheenjohtajaa. Hallitusta valittaessa otetaan huomioon tasapuolinen alueellinen ja ammatillinen edustus.

Mikko Kutvonen

TaM, IDBM

Muotoilija ja kouluttaja, Futurice

Sanotaan, että muotoilussa on tulevaisuus, mutta me muotoilijat voimme vaikuttaa sen luonteeseen. Ammattiylpeydellä, yhteispelillä ja kestävillä päätöksillä voimme edistää muotoiluvetoista tulevaisuutta.

Muotoilijoina osaamme kehittää ihmisystävällisiä palveluita, tuotteita ja järjestelmiä. Haluan huolehtia, että myös perinteikäs muotoiluosaaminen on erottamaton osa huomisen muotoajattelua. Yhdistetään perinteisen muotoilun perustaidot digiajan muotoiluajatteluun vertaansa vailla olevaksi osaamiseksi. Varmistetaan, että maineikkaalle muotoiluosaamiselle on kysyntää myös tulevaisuudessa.

Koen tärkeänä, että kaikilla on mahdollisuudet muotoilun hyödyntämiseen. Varmistetaan, että muotoiluala elää ja kehittyy siirtämällä osaamista myös toisillemme. Avataan samalla taloudellinen ja teknologinen yleissivistys myös muotoilijoille. Tehdään uudesta muotoilusta kansallista osaamispääomaa.

Muotoilijoilla on monia edelläkävijätaitoja, kuten tunneäly, luova ongelmanratkaisu ja yhdessä tekeminen. Pidän tärkeänä, että hyödynnämme näitä ydinkyvykkyyksiä myös valtakunnallisen muotoilukentän uudistamisessa. Rakennetaan muotoilualasta esimerkki yhteen puhaltavasta muotoiluyhteiskunnasta.

Muotoiluvetoinen tulevaisuus on kunnianhimoinen tavoite. Se syntyy olemalla avoin ja utelias uusille vaikutuksille. Minulle Ornamo olisi luontevin paikka rakentaa muotoilun tulevaisuutta ja siirtää monitaitoinen osaamiseni osaksi kansallisen muotoilun ideaa. Siksi Ornamo.

Twitter

LinkedIn


Taina Laaksonen

Olen tamperelainen muotoilija (MBA, FM). Kestävän kehityksen teemat ovat aina olleet keskeisiä omassa luovassa työssäni. Pitkä kokemukseni alalta niin Suomessa kuin maailmalla (USA:ssa, Turkissa, Virossa) on kertynyt myös tuottajan, opettajan, yrittäjän ja järjestöjyrän tehtävien kautta.

Toimin Pirkanmaan muotoiluyhdistys Modus ry:n puheenjohtajana vielä hetken: Joulukuussa siirryn muotoilujohtajaksi kaksivuotiseen kaupunkiviljely ja -muotoiluhankkeeseen Tampereen Hiedanrannan urbaanissa ”laboratoriossa”. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ratkoa yhteiskunnallisia ja sosiaalisia kysymyksiä muotoilun keinoin.

Olen Luova Eurooppa-ohjelman yrittäjyyttä ja liikkuvuutta tukevan verkoston Suomen yhteyshenkilö (Creative Tracks Ambassador). Tavoitteenani on myös kansainvälisen muotoiluresidenssin perustaminen Pirkanmaalle. Olen Ornamon alueyhteyshenkilö Pirkanmaalla.

CV

LinkedIn

Twitter

Hanna-Kaisa Alanen

Olen​ ​kokenut​ ​suunnittelun​ ​ammattilainen​ ​(TaM)​ ​ja​ olen ​työskennellyt​ ​muun​ ​muassa​ ​muodin​ ​ja​ ​kodin alueilla​ ​konseptisuunnittelijana.​ ​Urani​ ​aikana​ ​minulla​ ​on​ ​ollut​ ​ilo​ ​tehdä​ ​yhteistyötä​ ​monien  suunnittelun,​ ​hankinnan​ ​ja​ ​markkinoinnin​ ​asiantuntijoiden​ ​kanssa​ ​sekä​ ​lukuisten tavarantoimittajien​ ​kanssa​ ​ympäri​ ​maailmaa.​ ​

Tunnen​ ​tuotekehityssyklin​ ​perinpohjaisesti  ideoinnista​ ​aina​ ​siihen​ ​kun​ ​tuote​ ​tulee​ ​myyntiin.​ ​Intohimonani​ ​on​ ​ollut​ ​käyttäjien​ ​tarpeiden​ ​ja  toiveiden​ ​asettaminen​ ​keskelle​ ​kaikkea​ ​mitä​ ​teen​ ​ja​ ​luoda​ ​uskottava​ ​kokonaisuus​ ​kulloisessakin kontekstissa.​ ​Havainnoin​ ​ympäröivää​ ​maailmaa​ ​taukoamatta​ ​ja​ ​olen​ ​herkkävaistoinen aistimaan​ ​muutoksia.

Tunnen​ ​palavaa​ ​kiinnostusta​ ​muotia​ ​kohtaan.​ ​Mielestäni​ ​muoti-sanalla​ ​on​ ​turhaan​ ​pinnallinen  kaiku.​ ​Muoti​ ​pitää​ ​sisällään​ ​muutoksen​ ​siemenen​ ​ja​ ​sillä​ ​on​ ​suuri​ ​merkitys​ ​kaikkeen​ ​muotoiluun.  Muoti​ ​reflektoi​ ​erinomaisesti​ ​kuluttajan​ ​käyttäytymistä​ ​ja​ ​tulevaa.​ ​Olen​ ​myös​ ​innostunut​ ​siitä,  miten​ ​paljon​ ​syvällistä​ ​tietoa​ ​alan​ ​sisällä​ ​on​ ​muodista​ ​ja​ ​muotoilusta.​ ​

Haluan​ ​itsekin​ ​oppia​ ​lisää.  Koen,​ ​että​ ​näin​ ​pienellä​ ​markkina-alueella​ ​alan​ ​asiantuntijoiden​ ​ei​ ​tule​ ​hautautua​ ​omiin  koloihinsa,​ ​vaan​ ​pikemminkin​ ​avata​ ​ikkunoita​ ​ja​ ​ovia​ ​moneen​ ​suuntaan​ ​sekä​ ​käydä​ ​dialogia. Myös​ ​tutkimus​ ​ja​ ​käytäntö​ ​tulisi​ ​tuoda​ ​lähemmäksi​ ​toisiaan. Muutos​ ​on​ ​aina​ ​myös​ ​mahdollisuus,​ ​siksi​ ​haluan​ ​jatkaa​ ​vaikuttamista​ ​Ornamon​ ​hallituksessa,  jonka​ ​aktiivinen​ ​jäsen​ ​olen​ ​ollut​ ​kaksi​ ​vuotta.​ ​

Katse​ ​on​ ​aina​ ​tulevaan. Mottoni​ ​on​ ​ollut​ ​jatkuva​ ​uteliaisuus,​ ​luovuus,​ ​rohkeus​ ​ja​ ​vuoropuhelu. Vapaa-aikanani​ ​kuljen​ ​ristiin​ ​rastiin​ ​Helsingin​ ​rantoja​ ​perheeni​ ​ja​ ​koiran​ ​kanssa​ ​sekä​ ​joogaan.  Lisäksi​ ​osallistun​ ​mielihyvin​ ​kaikenlaisiin​ ​kulttuuririentoihin. Lue​ ​kirjoittamani​ Ornamon ​blogi​ ​“Pitäisikö​ ​meidän​ ​ymmärtää​ ​muotia​ ​paremmin?”​

Finnishdesigners.fi 

Linkedin 

Facebook

Twitter​

Instagram​

Mari Siikonen

Johtava asiantuntija, palvelumuotoilu ja muotoilujohtaminen, WSP

Teollinen muotoilija (TaM)

Palvelumuotoilun ja yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutusta (Aalto PRO, YTK:n pitkä kurssi)

Muotoilutoimiston lisäksi olen työskennellyt yhteensä yli 20 vuotta monialaisessa ja kansainvälisessä konsulttitoimistossa yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun eri ammattilaisten rinnalla – osana monipuolista tiimiä, sadoissa asiakasprojekteissa, lähinnä julkiselle sektorille. Tässä yrityksessä eli nykyisessä työpaikassani perustimme muotoiluyksikön Design Studion, jota johdin 10 vuotta. Sen jälkeen olen toiminut muotoilujohtajana ja johtavana asiantuntijana.

Rakennetun ympäristön laatu ja kaupunkimuotoilu ovat ominta aluettani. Kysyntä muotoilulle ja julkisen taiteen osaamiselle tuntuu siellä vain kasvavan. Muotoilijat ovat saamassa jalansijaa hienosti kaikkien julkisten palvelujen kehittämisessä myös palvelumuotoilun keinoin.

Minua on aina innostanut yhteistyö eri alojen osaajien kanssa. Urani punainen lanka ja intohimoni on ollut viedä muotoilualojen osaamista alueille, missä sitä ei perinteisesti ole ollut. Tässä piilee varmasti yksi avain työllistymiselle ja alan kehittämiselle edelleen. Haluan edistää alaa omista kokemuksistani viisastuneena.

Olen ollut Ornamon hallituksen toisena varapuheenjohtajana 2016 lähtien ja olen halukas jatkamaan hallituksessa toisen kauden edistäen mm. innostavaa tulevaisuuden Ornamon strategian työstöä.

Blogi

Päivi Tahkokallio

Tahkokallio Design+ Oy, toimitusjohtaja

Olen yhdeksän vuotta saanut katsoa maailmaa arktisesta perspektiivistä pohjoisimmasta Suomesta käsin — paras ja rakkain paikka elää.

Oma työni liittyy usein arktiseen muotoiluun. On tärkeää, että muotoilu on mukana myös arktisen alueen kestävässä kehittämisessä. Yhä useammin asiakas on julkisen sektorin toimija, joka tarvitsee muotoilua strategiseen työhön.

Perspektiivin laajentuminen etelästä pohjoiseen on ollut terveellistä niin maailman kuin muotoilualan muutoksen ymmärtämisessä. Se on toivottavasti auttanut minua myös Ornamon hallitustyössä kahden viime vuoden aikana.

Maailma muuttuu kiivaasti ja disruptio koettelee niin aloja, joissa muotoilua hyödynnetään kuin itse muotoiluakin. Muotoilun arvosta kertoo, että moni yritys, joka disruption vuoksi joutuu etsimään kokonaan uusia tapoja olla olemassa, kääntyy muutoksessa muotoilun puoleen. Muotoilun kasvavasta merkityksestä kertovat myös ne yritysostot, joissa muotoilutoimistoja fuusioidaan liikkeenjohdon konsulttiyrityksiin.

Muotoilun kuva on laajempi kuin koskaan. Ornamon tehtävä on huolehtia, että suomalaisen muotoilijan mahdollisuus selvitä ja kehittyä on paras mahdollinen. Tässä työssä haluan olla mukana.

Viime kesästä alkaen olen ollut mukana muotoilujärjestöjen eurooppalaisen katto-organisaation BEDAn hallituksessa, nyt varapuheenjohtajana ja kahden vuoden kuluttua puheenjohtajana. Arvostan tätä uutta mahdollisuutta taas kerran perspektiivin laajenemiseen. Saan olla muotoilualan viestinviejänä Suomesta Eurooppaan, mutta yhtä lailla Euroopasta Suomeen. Ornamo on tähän kanavista paras. Ilolla jatkan työtä Ornamon hallituksessa, jos jäsenet niin viisaaksi katsovat.

Facebook

LinkedIn

Twitter

Instagram

Lars Räihä

Olen 41-vuotias kolmen lapsen isä, sisustusarkkitehti Espoosta. Vuosien saatossa olen suunnitellut isoja hotellikohteita, huoneistomuutoksia, kalusteita ja detaljeja. Nykyisin työskentelen puolisoni kanssa kotitoimistosta käsin.

Opetan sivutoimisesti oman alani jatkokoulutuksen parissa. Koen, että on tärkeää, että myös muihin kuin ammattiin johtavissa opinnoissa ylläpidetään hyvää opetuksen laatutasoa. Olen työskennellyt sekä TAMK:in, että AJK-koulutuksen sisustussuunnittelun opetuksen parissa ja pyrkinyt tarjoamaan siellä opiskeleville hyviä perustietoja ammattiin liittyen.
Samasta syystä pidän erittäin tärkeänä, että muotoilualan koulutuskenttää tarkastellaan ja kehitetään yhdessä sen alan kaikkien toimijoiden kanssa. Päällekkäisyydet olisi hyvä karsia ja koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet sijoittua ammattikenttään selkeyttää.

Toinen itseäni lähellä oleva seikka, johon toivoisin voivani vaikuttaa, on eri ammattiryhmien välisten kuilujen kaventaminen ja yhteistyön tiivistäminen. Esimerkkinä tällaisesta yhteystyön selkeyttämisestä on arkkitehdin ja sisustusarkkitehdin välillä, jossa monessa projektissa huomaamatta tehdään päällekkäisiä tai jopa samoja työtehtäviä samalle tilaajalle, seikka joka ei palvele mitään osapuolta. Tiiviimmällä yhteistyöllä tällaiset olisi vältettävissä.

Olen toiminut Ornamon hallituksessa kautena 2016–2017 ja tuonut hallituksen käyttöön uudenlaisen yhteistyöalustan, jota käytetään kokousvalmistelussa ja keskusteluissa. Pidän tärkeänä, että muotoilukenttä, paitsi uuden luojana, myös sisäisesti omaksuu ja ottaa käyttöön uusia työskentelyn menetelmiä. Paras asiantuntemus syntyy kokemuksen kautta.

Haluan jatkaa työtäni Ornamon hallituksessa, koska koen sen olevan hieno mahdollisuus vaikuttaa ja päästä oikeiden asioiden äärelle. Samalla voisin toimia tiedon välittäjänä SIO:n ja Ornamon hallitusten välillä.