Aura Seikkula: Kuvataiteissa on suurta kiinnostusta taideteolliseen ajatteluun

Kysyimme kansainvälisen nykytaidetapahtuma ArtHelsingin taiteelliselta johtajalta Aura Seikkulalta miten ArtHelsinki on uudistunut, miltä taideteollinen taidekenttä nyt näyttää ja mihin kuratointia tarvitaan.

1. Miten ArtHelsinkiä on uudistettu?

Pitkäjänteisesti. Meillä on nyt ohjelmaelementtejä ympäri vuoden. Kansainväliseen yhteistyöhön perustuva ArtHelsinki Events pidetään seuraavan kerran marraskuussa. Tulevina tapahtumapaikkoina suunnittelemme muun muassa Moskovaa ja Venetsiaa. Syksyn ArtHelsinkiin teemme sisältöyhteistyötä amerikkalaisen Moving Image -mediataidemessujen kanssa. Messujohtajat kuratoivat ArtHelsinkiin video- ja mediataideohjelmiston. Järjestämme myös maailman ensimmäisen galleristiresidenssin kahdeksi viikoksi Helsinkiin. Ensimmäistä kertaa voidaan todella puhua kansainvälisestä ohjelmistosta ja osallistujista.

ArtHelsingin taiteellinen johtaja Aura Seikkula. Kuva Messukeskus.

ArtHelsingin taiteellinen johtaja Aura Seikkula. Kuva Messukeskus.

2. Millaisena näet taideteollisen taidekentän?

Kuvataiteissa on suurta kiinnostusta taideteolliseen ajatteluun. Se, mikä aikaisemmin nähtiin heikkoutena, on nyt vahvuus: monien toimialojen ja näkökulmien yhdistäminen sekä tuotantoprosessin viimeistely. Kädentaitojen arvostus kuvataiteissa nousee koko ajan. Kun puhutaan visuaalisista taiteista, en haluaisi erotella kuvataiteita ja taideteollista muotoilua, ne ovat osa samaa kokonaisuutta.

Kuvataiteissa on suurta kiinnostusta taideteolliseen ajatteluun. Se, mikä aikaisemmin nähtiin heikkoutena, on nyt vahvuus: monien toimialojen ja näkökulmien yhdistäminen sekä tuotantoprosessin viimeistely.

3. Mikä on kuratoinnin hyöty yleisöille?

Kuten totesin väitöskirjassani, taide saa oikeutuksensa kohtaamisesta. Taide on olemassa sellaisenaan, mutta tarvitaan toimijoita ja tahoja, joiden avulla taide kohdataan. Taiteen mahdollisuudet ovat niin laajat, että tarvitaan paljon erilaisia toimijoita, jotta taiteen saavutettavuus lisääntyy. Taiteen esittämisessä on aina mietittävä konteksti, esimerkiksi miten taideteokset esitetään suhteessa toisiin teoksiin, ja se on kuraattorin tärkeimpiä tehtäviä

Taide on olemassa sellaisenaan, mutta tarvitaan toimijoita ja tahoja, joiden avulla taide kohdataan.