3 Kysymystä: Mari Kemppinen

Mari Kemppinen

Mari Kemppinen on rakennusalan yritys YIT:n taidekoordinaattori. Kemppinen on mukana Showroomissa 13.9.2017 keskustelemassa luovan suunnittelun mahdollisuuksista urbaanissa ympäristössä

1. Mitä teet työssäsi YIT:n taidekoordinaattorina?

Työni on taiteen edistämistä talon sisällä, toimintamallien ja prosessien kartoitusta ja uudelleen pohdintaa, sekä uusien taidehankkeiden ideointia ja sopivien kohteiden etsintää. Toimenkuvaani kuuluvat kaikki taideprojekteihin liittyvät asiat, on se sitten tiedotteiden kirjoittamista, taiteilijoiden ja taidejärjestöjen kontaktointia tai taidekilpailun järjestämistä.

2. Miten taiteen arvo rakentamisessa realisoituu rakennuttajan näkökulmasta?

Aluebrändäyksen kautta. Taiteella voidaan edesauttaa alueen identiteetin muodostusta ja tehdä alueesta vetovoimaisempi. Taide on myös elinympäristöön vaikuttava laatutekijä ja lisäksi sillä voidaan luoda kohtauspaikkoja ja edistää asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä. Nämä kaikki asiat ovat tärkeitä myös rakennuttajalle.

3. Millaisena näet taiteen roolin rakennusalalla tulevaisuudessa?

Taide löytää ja ottaa entistä monimuotoisempia rooleja ja muotoja, kun taiteen ja muotoilun rajat menettävät merkitystään monialaisissa projekteissa.

Toivoisin, että tulevaisuudessa rakennusliikkeiden omaehtoinen tekeminen lisääntyy, eikä toteutettaisi ainoastaan prosenttiperiaatteen määräämiä hankkeita.