3 kysymystä Natalia Ritarille

Natalia Ritari
Natalia Ritari. Kuva: Laura Oja

Sisustusarkkitehti ja suunnittelija Natalia Ritari vetää iltapäiväkerhoa Ornamon ja Designmuseon Muotoilukasvatus kouluihin 2015−2017-hankkeessa. Hanke kehittää muotoilukasvatuksen opetuskokonaisuuksia Skidiakatemia-iltapäiväkerhoissa, jotka on suunnattu 3.–6. -luokkalaisille. Hankkeen tavoitteena on tuoda muotoiluajattelu osaksi koulujen toimintaa ja tuottaa opettajille uusia metodeja omaan opetukseensa.

Mitä teet tällä hetkellä työssäsi?

Teen sisustusarkkitehdin ja suunnittelijan töitä. Tällä hetkellä suunnittelen valaisimia ja paneudun niiden tuotekehitykseen, sekä työstän muutamaa pienempää tilasuunnitteluprojektia. Olen aina avoin uusille haasteille ja projekteille. Minut valittiin vetämään iltapäiväkerhoa, jonka tavoitteena on ehkäistä koulukiusaamista muotoilun keinoin. Kerhon toteutus on syksyllä 2017.

Miten muotoilun keinoin voidaan estää koulukiusaamista?

Muotoiluajattelu harjoittaa muun muassa empatiaa ja ryhmätyöskentelykykyä erilaisten harjoitustehtävien ja keskustelun avulla. Nämä toimintamallit parantavat kollektiivista

hyvinvointia koulussa ja näin ennaltaehkäisevät haitallisia ilmiöitä, kuten koulukiusaamista ja syrjintää. Koulukiusaamisen ehkäiseminen on meidän kaikkien vastuulla ja jokainen voi kantaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi kortensa kekoon.

Miten lapset saa innostumaan muotoilusta?

Olemalla itse avoin ja keskustelemalla, mitä muotoilu on. Ohjaamalla lapsia havainnoimaan ympäristöä muotoiluajattelun näkökulmasta innostavilla tehtävillä ja herättelemään sisäisen suunnittelijan. Kun lapset pääsevät toteuttamaan muotoiluajattelua käytännössä, esimerkiksi suunnittelemaan tuotteen, innostuminen on taattu!

Teksti: Jenna Heino