Muotoilijan työkirja antaa ammatillisia eväitä opiskelijoille

Maria Jokinen Muotoilijan työkirja

Muotoilijan työkirja on muotoilun opiskelijoiden ensimmäinen oma työelämäopas. Inspiraatio lähti TEKin Työkirjasta, kertoo oppaan suunnitellut Maria Jokinen.

TEK Muotoilijan Työkirja

03.11.2021
3 Mt

Mistä keksit tehdä muotoilun opiskelijoille oman työelämäoppaan, teollisen muotoilun opiskelija Maria Jokinen?

– Suunnittelin opintojani Metropolia-ammattikorkeakoulun tutkintovastaavan kanssa ja puhuimme opinnäytetyöni aiheesta. Tutkintovastaava oli tutustunut matemaattisluonnontieteellistä alaa opiskelevan tyttärensä TEKin Työkirjaan ja ehdotti, että tekisin vastaavan oppaan muotoilijoille. Työskentelin aikaisemmin Akavan opiskelijoiden puheenjohtajana. TEK oli minulle tuttu liitto Akavan hallituksesta, joten oli helppo ottaa yhteyttä TEKiin. Siitä pyörät lähtivät liikkeelle, Muotoilijan työkirjan tekijä,  Jokinen kertoo. 

Muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo ja TEK ovat sopineet kaksoisjäsenyydestä. TEKin jäsenedut ja -palvelut, kuten palkka- ja lakineuvonta kuuluvat myös Ornamon jäsenille.

– Suurin osa muotoilijoista työskentelee yrittäjänä tai freelancerina. TEKin vuoden 2020 vastavalmistuneiden tutkimuksen mukaan 52,9 prosenttia muotoilun opiskelijoista koki, ettei ole saanut opintojen aikana riittävästi tietoa oman alan työmarkkinoista ja tukea urasuunnittelulle, joten tarvetta työelämäoppaalle on. 

Jokinen järjesti muotoilun opiskelijoille työpajan, jossa Jokinen ja opiskelijat kävivät läpi tarpeita Muotoilijan työkirjan sisällölle. Muotoilijan työkirja sisältää tietoa esimerkiksi muotoilijan portfoliosta, työn hinnoittelusta ja immateriaalioikeuksista. 

Mitä kaikkea muotoilija voi tehdä työkseen?


– Perinteisesti muotoilu on nähty käsityöläisyytenä, esimerkiksi lasinpuhalluksena, koriste-esineiden suunnitteluna tai Alvar Aalto -tyyppisenä huonekalusuunnitteluna. Muotoilu on nykyään mitä suurimmassa määrin esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelua, palvelumuotoilua tai digisovellusten käytettävyyden suunnittelua. Yhä useampi muotoilija työskentelee suunnittelutoimistossa insinöörien kanssa. Muotoilun kysyntä on kasvanut, sillä yritykset hakevat taas inhouse-suunnittelijoita, joista muutama vuosi sitten melkein luovuttiin. 

Millaista Muotoilijan työkirjaa oli tehdä?

– Tämä oli superkiinnostava ja opettavainen projekti, jossa sain yhdistää kiinnostukseni yhteiskuntaan ja halun kehittää muotoilun alaa. 

– Opin opinnäytetyössäni kiinnittämään entistä enemmän huomiota yksityiskohtiin, ja sain tehdä yhteistyötä TEKin asiantuntijoiden kanssa. Oli myös hauska haastatella muotoilualan rekrytoijia ja kouluttajia työkirjaa varten alan tilanteesta ja tulevaisuudesta. Oli ihana olla osa TEKin työyhteisöä, Jokinen hehkuttaa.

Seuraavaksi Jokinen jakaa Muotoilijan työkirjat muotoilun korkeakouluille ja Ornamoon. Lisäksi Jokinen ja Ornamon muotoilun asiantuntija Petra Ilonen lähtevät kampuskiertueelle, jossa he esittelevät TEKin ja Ornamon toimintaa sekä Muotoilijan työkirjaa opiskelijoille. 

Millaista vastaanottoa toivot Muotoilijan työkirjalle?

– Toivon, että muotoilun kouluttajat ottavat työkirjan innolla vastaan ja opiskelijat saisivat kirjasta apua ja ideoita siihen, miten tehdä muotoilusta ura. Tämä on myös tilaisuus tuoda TEK ja Ornamo muotoilun opiskelijoiden luo, ja saada ornamolaisia liittymään TEKiin. 

Muotoilua voi opiskella Aalto-yliopistossa ja Lapin yliopistossa sekä ammattikorkeakouluissa.