Älä kompastu apurahahakemuksen kanssa!

Tuolin prototyyppi

Apurahahakemuksen laatiminen saattaa tuntua alussa hyvinkin raskaalta, mutta ymmärrettyään keskeiset oivallukset, vauhtiin on mahdollista päästä hyvinkin nopeasti. Ornamon projektipäällikkö Petra Ilonen kokosi vinkkejä kaikille apurahahakemusten kanssa pähkäileville hakijoille.

Apurahahakemus sisältää työsuunnitelman, kustannusarvion sekä usein myös kuvia tai muuta hakemusta tukevaa materiaalia. Jokainen apurahan antaja määrittää hakukriteerit itse, joten niihin on syytä paneutua huolella. Apurahaa ei myönnetä jo toteutuneelle tai alkaneelle hankkeelle ellei kyseessä ole jatkorahoitus.

Tee apurahan hakemisesta oma projekti

Rahaa jaossa? Äkkiä hakemusta sisään! Rahan hakemista aletaan usein suunnitella vasta siinä vaiheessa, kun tieto tarjolla olevasta apurahasta tulee. Kysy kuitenkin ensin itseltäsi, miksi olet hakemassa apurahaa, mitä olet hakemassa, ja vasta sen jälkeen mistä sitä rahaa lähdet hakemaan. Tee apurahan hakemisesta aina hyvin suunniteltu kokonaisuus ja oma projekti, jolle on varattu riittävästi aikaa. Vain vaikuttavat ja tosissaan tehdyt hakemukset erottuvat joukosta.

Kirjoita selkeää suomea

Älä viljele sivistyssanoja tai tavoittele hienolta kuulostavaa kieltä, vaan kerro selkeällä suomen kielellä, mitä olet tekemässä ja miksi. Erityisesti apurahahakemuksesi otsikon täytyy olla täysin ymmärrettävissä yhdellä vilkaisulla, sillä usein hakemukset kategorisoidaan eri pinoihin jo nopeiden selailujen perusteella.

Listaa kustannusarvioon myös tulot

Näytä rahoittajalle, että osaat hallita kustannuksia ja ettei kaikki anottu tuki mene vain kulutukseen. Jos pidät esimerkiksi näyttelyn, sisällytä kustannusarvioon myös näyttelyn myynnistä saatavat tulot. Pyydä tarjouksia, jonka perusteella arvioit kulut. Tee kustannusarvio Word-asiakirjan sijasta aina ammattimaisesti ja siististi Excel-taulukkoon. Näin vältyt myös ikäviltä laskuvirheiltä.

Tee vaikuttava hakemus

Hakemuksen pitää olla vaikuttava ja merkittävä. Kerro hakemuksessasi, mihin se vaikuttaa ja mikä sen merkitys on yhteiskunnassa ja maailmassa. Mieti, miksi juuri sinun projektisi on merkittävämpi kuin jokin toinen vastaava, joka hakee samaa apurahaa.

Vältä konditionaalia

Haluaisin pitää näyttelyn, olen ajatellut toteuttaa projektin. Ei, ei, ei. Konditionaalin käyttö aistii hakijan epävarmuutta ja rahoittaja haluaa olla varma siitä, että olet projektisi kanssa tosissasi. Kerro hakemuksessasi haaveilun sijaan siis suoraan, että näyttely pidetään ja projekti toteutetaan.

Keskity tulevaan ja esiinny ammattilaisena

Rahoittaja on ensisijaisesti kiinnostunut tulevasta projektistasi. Ansioluettelo osoittaa toimintasi merkittävyyttä, mutta siinäkin kannattaa keskittyä oleellisten töiden esittelyyn etenkin jos ura on pitkä. Opinnäytetyöt eivät kuulu ansioluetteloon.

Jäikö apurahahakemuksista kysyttävää?

Asiantuntija Petra Ilonen neuvoo Ornamon jäseniä myös henkilökohtaisesti, ota yhteyttä: petra.ilonen@ornamo.fi puh. +358 46 878 2572