Aluetoimintarahoitusta kolmelle ajankohtaiselle hankkeelle 

Suunnittelijat työpöydän ääressä, pöydällä vihkoja ja suunnitelmapapereita
Kuva: Anni Koponen

Ornamo tukee ja palvelee jäseniään eri puolilla Suomea. Jäsenet voivat järjestäytyä itse tai Ornamon alueyhteyshenkilöiden kautta, ja hakea rahoitusta eri alueiden jäseniä hyödyttävään toimintaan. Tänä vuonna aluetoimintarahoitukseen tuli yhteensä kuusi hakemusta, joista kolmelle myönnettiin tukea yhteensä 5 965 euroa. Ornamon hallitus päättvuoden 2020 aluetoimintarahoituksen saajat 24.3.2020.  

Suurin rahoitus, 3 000 euroa myönnettiin palvelumuotoilun koulutushankkeelle. Hankkeen toteuttaa Qaswua Oy, jota luotsaavat palvelumuotoilijat Johanna Säynäjäkangas ja Sofia Forsberg. Hanke suunnataan erityisesti uransa alkuvaiheessa oleville palvelumuotoilijoille, jotka ovat kiinnostuneita verkostoitumisesta sekä oman ammatillisen muotoilijaidentiteettinsä kehittämisestä ja työuransa suunnitelmallisesta rakentamisesta. Hanke toteutetaan pääosin verkossa, mutta myös työpajoissa eri puolilla Suomea. Päätöksessään Ornamon hallitus piti tärkeänä muotoilijaidentiteetin kehittämistä ja alueellisten verkostojen luomistakoska tarjolla olevissa palvelumuotoilun ammatillisissa koulutuksissa keskitytään pitkälti metodeihin ja alueiden tarjonta vaihtelee.  

1800 euron rahoitus myönnettiin Muotoilu, luonto ja tulevaisuus –keskustelutilaisuudejärjestämiseen joulukuussa Turussa. Tapahtuman toteuttaa muotoilija Miia Liesegang Suunnittelutoimisto Innollisesta yhteistyökumppaneiden kanssaTavoitteena on johdattaa kuulijat luonnon moninaisuuden ja muotoilun yhdistämisen maailmaan. Muotoilun rooli tulevaisuuden muokkaajana on suuri, ja sen avulla voidaan löytää kestäviä tapoja luonnon ja ihmisen väliseen kommunikaatioon. Tilaisuudessa pureudutaan siihen mitä skenaarioita erilaisista tulevaisuudenkuvista on luotu ja mikä on muotoilijan rooli niissä? Miia Liesegang toimii nyt myös Ornamon Länsi-Suomen alueyhteyshenkilönä. Ornamon hallitus piti aihetta tärkeänä ja ajankohtaisena. 

Pohjois-Suomeen myönnettiin 1165 euroa. Rahoitus myönnettiin vuonna 2021 Ouluun järjestettävän muotoilutapahtuman sisällön rakentamiseen liittyvien verkostoitumistilaisuuksien järjestämiseen Kuusamossa ja Oulussa syksyllä 2020. Eri alueilta noussee eri tarpeita ja mahdollisuuksia, mutta hankkeen keskiössä ovat rakentaminen ja siihen linkittyvä tilasuunnittelu sekä julkiset taidehankinnat. Hankkeesta vastaa Ornamon Pohjois-Suomen alueyhteyshenkilö, tekstiilisuunnittelija Eija Nevala. Ornamon hallitus halusi tukea hanketta, joka verkottaa pohjoisen alueen muotoilijoita julkisten hankintojen ja rakentamisen mahdollisuuksien äärelle.  

Kaikista hankkeista tullaan tiedottamaan Ornamon kanavissa.

Lue täältä lisää aluetoiminnasta.