Arkkitehtuuri- ja designmuseon sydämeen tarvitaan oppimiskeskus

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen, Ornamon, Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon delegaatio verkostoitui Lontoon ja Dundeen V&A-museoiden kasvatus- ja yleisötyön ammattilaisten kanssa joulukuun alussa.
Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen, Ornamon, Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon delegaatio verkostoitui Lontoon ja Dundeen V&A-museoiden kasvatus- ja yleisötyön ammattilaisten kanssa joulukuun alussa.

Oodi ja Amos Rex osoittavat, että kaupunkilaiset osaavat olla ylpeitä ja nauttia pääkaupungin uusista julkisista tiloista. Molempiin on jonotettu ja sosiaalinen media täyttyy omakuvista rakennusten omaperäisissä ulko- ja sisätiloissa. Toimittaja Jonni Aromaa toteaa YLE uutisissa 5.12., että kaupunkien kilpailu matkailijoista ja kokousvieraista kiihtyy, ja kaupungit tarvitsevat vetovoimaisia kohteita.

Tätä taustaa vasten Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema selvitys* Helsingissä sijaitsevien Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhdistämisestä uudeksi museokokonaisuudeksi jatkaa loistavasti alkanutta ”kaupunkilaisten olohuoneet” -visiota. Uusi museo nostaisi design- ja kulttuurikaupunkina kansainvälisesti tunnustetun Helsingin seuraavalle tasolle.

Edellä mainittujen museoiden kulttuurinen tehtävä on tuoda Suomen arkkitehtuurin ja muotoilun historia, nykyhetki ja tulevaisuus näkyväksi. Vielä tärkeämpänä tehtävänä näen museolain määrittämän opetuksen ja kasvatuksen velvoitteen. Suomessa kyseiset museot sekä muut arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatustoimijat tekevät valtakunnallisesti varsin näkymätöntä, mutta erittäin merkittävää työtä osana peruskoulujen opetusta sekä harrastustoimintaa. Luovaan ongelmanratkaisuun pohjautuva kasvatustyö on tuonut lasten- ja nuorten opetukseen nykyaikaan sopivia suunnittelumenetelmiä, joilla voidaan vaikuttaa todellisiin arjen ongelmiin. On muun muassa puututtu koulukiusaamiseen, parannettu kouluruokailukokemusta ja tehty koulun pihalle toiminnallinen pelikenttä. Kasvatuksen ytimessä ovat lasten ja nuorten omat kokemukset ja mahdollisuus vaikuttaa omaan arkiympäristöön.

Kansainvälistä huipputasoa edustava Arkkitehtuuri- ja designmuseo Helsinkiin -selvityksessä nousee hyvin esiin uuden museon sivistävä ja opetuksellinen merkitys. Museon sydämenä tulisikin olla oppimiskeskus, joka mahdollistaisi korkeatasoiset ammattilaistapahtumat sekä yleisölle suunnatut sosiaaliset toiminnot.

Kolme kuukautta sitten avattiin Skotlannin ensimmäinen designmuseo, jossa on käynyt jo yli 300 000 vierailijaa. Turisteja kiinnostaa upea Kengo Kuman arkkitehtuuri, mutta Dundeen kaupungin asukkaita koskettavat V&A-museon pedagogiset ja sosiaaliset toiminnat, joita toteutetaan arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen keinoin. Koulu- ja harrastustoimintaakin vaikuttavammaksi nousevat sosiaaliset hankkeet, joita on toteutettu jo neljän vuoden ajan, ennen kuin rakennusta on ollut olemassakaan. Hankkeilla vaikutetaan niiden ihmisryhmien hyvinvointiin, jotka muuten helposti jäävät kulttuurisen kokemisen ulkopuolelle. Dundeen ongelmat liittyvät erityisesti työttömyyteen ja päihdeongelmiin. Kokemus osoittaa, että osallistamalla vähempiosaiset kaupungin luovaan kehitystyöhön, saa heidät myös välittämään enemmän ympäristöstään ja itsestään sen osana. Sosiaali- ja terveystoimi eivät yksistään pysty tällaista toimintaa tarjoamaan.

Nyt kun museohanketta viedään eteenpäin, tarvitaan poliittista tahtoa kirjata uusi museohanke ensi kevääksi uuteen hallitusohjelmaan!

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema selvitys
** Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo -sivusto

#uusimuseo #museovisio

Uusi V&A Dundee designmuseo Skotlannissa houkutteli ensimmäisen kolmen kuukauden aikana jo 300 000 vierailijaa. Rakennuksen on suunnitellut japanilainen arkkitehtitoimisto Kengo Kuma & Associates.