Työelämä muuttuu – miltä se tuntuu?

Luovan alan työmarkkinat muuttuvat, ja viestinnän ja muotoilun osaajat etsivät itselleen mielekkäitä tapoja pysyä ansiotyössä kiinni. Sitran johtava asiantuntija Pirjo Nikkilä pohtii luovan alan osaajien asemaa työn markkinoilla. 

On toista puhua työn muutoksesta kuin elää sitä omana todellisuutenaan. On toista kannustaa ja vaatia tarttumaan eripituisiin töihin sen sijaan, että itse toimisi niin. On toista puhua opiskelun ihanuudesta sen sijaan, että itse kouluttautuisi uuteen ammattiin. Puhuminen on toista kuin tekeminen. Ja aloittamisen jälkeen tekeminen tuntuu erilaiselta. Miltä se tuntuu?

Edellä mainittu on täyttä totta jo monelle ihmiselle tietynlaisissa tehtävissä, joissa työn määrä näyttää vähenevän ja tarvitaan uudenlaisia työllistymisen malleja. Näin on mm. luovalla alalla, jossa viestinnän ja muotoilijoiden osaajat etsivät itselleen mielekkäitä tapoja pysyä ansiotyössä kiinni. Kyse on ihmisistä, jotka eivät ole täysimittaisesti tavanomaiseksi luonnehdittavan työnvälityksen piirissä. Heillä on osaamista ja intoa, jota yhä harvemmin tarjotaan avoimina työpaikkoina. Ja heidän osaamisensa tarjoaminen vaatii usein myös erityistä ymmärrystä työn kontekstista ja työn tarjoajasta.

Lue Pirjo Nikkilän blogikirjoitus kokonaisuudessaan Sitran sivuilla

Uusi työllistymisen malli luoville aloille

Kirjoitus liittyy Muotoilutyön uudet muodot -projektiin, joka julkistetaan syksyllä 2016.

Uutis- ja sisällöntuotantoyhtiö Mediahub Helsinki, henkilöstöpalveluyritys Opteam ja Ornamo toimivat projektissa yhteistyössä kokeillakseen uudenlaisia työn löytämisen ja tekemisen tapoja luovilla aloilla. Sitra on mukana tutkimassa uutta työllistymismallia.

Tapausesimerkkinä projektissa on luovan alan työmarkkinoiden toimivuus. Sitra tekee projektista tapaustutkimuksen, jossa se analysoi uuden työllistymismallin vaikutuksia työn ja tekijöiden kohtaamiseen.

Ornamon jäsen, haluatko mukaan maksuttomaan uuden työn valmennusohjelmaan?

Hae mukaan 12.8. mennessä