Ehdokkaat Ornamon hallitukseen kaudelle 2017–2018

Esittelyssä Ornamon hallitusehdokkaat kaudelle 2017–2018. Ornamon hallitus koostuu puheenjohtajasta ja 6, 8 tai 10 varsinaisesta jäsenestä, joista valitaan 1–3 varapuheenjohtajaa. Kaudelle 2017–2018 valitaan erovuoroisten tilalle 2 henkilöä. Hallitusta valittaessa otetaan huomioon tasapuolinen alueellinen ja ammatillinen edustus.

Tero Annanolli

Tero Annanolli

Olen taiteilijakehittäjä, kuvataiteilija, pedagogi (TaM). Toimin myös Art Annanolli Oy toimitusjohtajana.

Täydensin osaamistaan 2014–2015 Taideyliopiston Taiteilija -kehittäjäksi organisaatioon – erikoistumisohjelmassa. Taiteellinen työskentelytapani on hyvin materiaalilähtöinen ja kerroksellinen. Kuvataiteilijana olen jatkuvasti kehittänyt taiteellista ilmaisuani sekä aktiivisesti järjestänyt näyttelyjä kotimaassa ja ulkomailla. Kansainvälinen yhteistyö kiinnostaa minua. Vuosina 2015-2016 olen työskennellyt mm. Pariisissa, Roomassa ja loppuvuodesta Jakartassa. Vierailevana kouluttajana vedän luovaa työpajaa design-alan opiskelijoille ja ammattilaisille Indonesian Cotemporary Art and Design- tapahtumassa.

Ornamon hallitustyöskentelyssä voin hyödyntää pitkää kokemustani kulttuurialan  luottamustoimista. Koen, että yhdessä tekemällä, yhteiskehittäjyydessä on voimaa. Luovan alan immateriaaliset oikeudet ovat lähellä sydäntäni. Näen, että asioiden toisinnäkemiseen, visualisointiin ja käsillä tekemiseen on tarvetta yhteiskunnassamme.

Asun Sipoossa, viljapeltojen keskellä. Viime kesänä aloitin purjehtimisen opettelun. www.annanolli.com

Elina Helminen

Elina Helminen

”Olen Elina Helminen, muotoilija ja yrittäjä. Vuodesta 2015 lähtien olen toiminut oman toiminimen, Suunnittelutoimisto Muutosarkkitehdit, puitteissa parantaen ihmisten arkea monipuolisesti. Yritäjyyden ohella kehitän itseäni laajasti; opiskelen tällä hetkellä Lapin yliopiston kasvatustieteellisessä aikuiskasvatusta. Pitkänä sivuaineena minulla on soveltava psykologia sekä tulevaisuudentutkimus. Ensi keväänä 2017 valmistun myös opettajan erikoistumisopinnoista opettajaksi.

Muotoilijana ja Ornamon hallituksessa minulle erityisen tärkeää on päästä vaikuttamaan sekä tämän hetken että tulevaisuuden luovien alojen opiskelijoiden työelämään siirtymisvaiheeseen, suomalaisen työn kansainvälistymiseen, sekä paikalliseen kehitystyöhön.

Asun tällä hetkellä Rovaniemellä, ja haluaisinkin ehdottomasti tuoda Lappiin piristysruiskeen muotoilun saralla, erityisesti luoden uskoa paikallisten oman käden jäljen uniikkiuteen sekä panostaa tuotteiden ammattimaiseen kehitykseen ja laatuun. Minulle henkilökohtaisessa työssä on tärkeää myös ihmisten tavallisen arjen kehittäminen. Omalla panoksellani pystyn tuomaan raikkaan, monipuolisen ja laaja-alaisen ajatteluni Ornamon hallituksen teemoihin.”

Laura Isoniemi

Laura Isoniemi

Olen helsinkiläinen pitkän matkan moniosaaja. Tapani vaikuttaa muotoilun kentällä on ollut elinikäisen oppimisen malli; joka vuosikymmen olen opiskellut jotain uutta.

Koulutustaustani antaa näkökulman laajaan maisemaan;  TaM,( tekstiilitaide -87) ,taidepedagogiiikan (96)-ja Idbm Pro -opinnot (-09)  Aalto-yliopistossa  ovat pitäneet minut kiinni kiinnostavissa muotoilu- ja taidehankkeissa  jo 3 vuosikymmentä. Uskoisinkin juuri tämän osaamiseni olevan hedelmällisin anti mahdollisessa Ornamon hallitustyöskentelyssä.

Takanani on 4. ja päättyvä vuosi Texon hallituksessa.

Ajattelen niin, että tärkein vaikutusalueeni on monialainen ryhmätyöskentely muotoilun parissa ja kansainväliset hankkeet. Pidän tärkeinä alamme etujen ja toimintatapojen kehittämistä niin, että toimeentulomme vastaa saamaamme koulutusta ja myös noudattaa lain suojaamia oikeuksia . Asioihin  olen perehtynyt olemalla  yrittäjä ja freelancer 27 vuotta .Pitkäaikaisena Aalto-yliopiston opettajajana  olen myös kiinnostunut koulutuksen kehittämisestä ja sen tukemisesta yhtenä tärkeänä  alamme rakennuselementtinä.

Tällä hetkellä olen näköalapaikalla ideoimani Suomi 100 Echoes- 100 Years of Finnish Design and Architecture -näyttelyn tuottajana ja kuraattorityöryhmän jäsenenä. Tehtävä antaa kiinnostavan perspektiivin muotoiluvientiin ja sen markkinointimenetelmiin.

Harrastukseni on värikäs elämä, keräily, ja huonokuntoisten mutta kauniiden puuhuonekalujen kunnostus. www.lauraisoniemi.com

Elina Katajamäki

Elina Katajamäki    

Olen Suomea kiertänyt eteläpohjanmaalaisilla juurilla varustettu kuopiolainen. Muotoilun ja käsillätekemisen kulttuurin olen perinyt jo lapsuuskodistani.

Kuulin juuri hauskan tarinan omilla viisikymppisilläni: ystäväni ja koulukaverini peruskoulun ekaluokalta ylioppilaaksi saakka muisteli miten jännittävää hänen äidillään oli, kun aloitimme koulunkäynnin ja etenimme kolmannelle luokalle. Kaverini äiti sattui olemaan silloin 3–4 luokilla opettajamme ja häntä oli pelottanut alkaa opettaa Katajamäen Tuulan tyttärelle käsitöitä.

Kiitos alasta kiinnostumiseen kuuluukin ehdottomasti äidilleni. Monenlaisia töitä ja tehtäviä olen taiteen, muotoilun ja käsityön parissa saanut tehdä.

Tällä hetkellä pyöritän omaa Sisustusarkkitehtitoimistoa, Avico Sisustusarkkitehdit, Kuopiossa ja teen pääasiassa työympäristösuunnittelua, jonkin verran yksityiskoteja ja niissä erityisesti valaistussuunnittelua.

Vapaa-aikaa vietän liikunnan parissa, ulkoillen ja puutarhapuuhissa. Ystävät ja perhe saavat ison siivun työstä vapaista hetkistäni. Ilman läheisiä kanssamatkustajia elämä olisi kovin kurjaa.

Lähdin juuri mukaan nuoren Itä-Suomen Muoto ry:n toimintaan. Tavoitteenamme on parantaa muotoilun asemaa ja tunnettuutta Itä-Suomessa. Siksi aktivoiduin hakemaan myös Ornamon hallituspaikkaa. Tarvitsemme verkostoa ja yhteyksiä myös kansalliseen järjestöömme ja muihin ornamolaisiin, jotta saisimme kaiken irti muotoilun ilosanomasta myös Itä-Suomessa.


Mikko Kutvonen

Mikko Kutvonen

Olen unelmoiva uurastaja ja perheenisä Helsingistä. Koulutukseltani olen taiteen maisteri ja pääaineenani on kansainvälinen design –liiketoiminta ja muotoilujohtaminen, IDBM.

Muotoilun kentällä olen ollut monessa mukana viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä työskentelen palvelumuotoilustrategina digitaalisen palvelukehityksen parissa ja autan yrityksiä ja yhteisöjä hyödyntämään muotoilun tarjoamia voimavaroja. Vuosina 2014–2015 sain kunnian toimia maamme ensimmäisenä kaupunkimuotoilijana ja tukea metropolialueen kaupunkeja muotoilukyvykkyyksien kehittämisessä. Urani alkuvaiheessa olen työskennellyt myös graafisena suunnittelijana mm. Satama Interactiven palveluksessa. Yhtä kaikki, kuluneiden vuosien aikana olen saanut omakohtaisesti nähdä ja kokea muotoilun roolin muutoksen.

 Pidän tärkeänä muotoiluosaamisen laajentamista uusille sovellusalueille. Kaupunkien käyttäjälähtöinen kehittäminen on jo hyvässä vauhdissa, mutta nyt on syytä siirtää katse biotaloudessa piileviin mahdollisuuksiin. Samalla meidän on myös kirkastettava entistä vaikuttavammin muotoilun tarjoama lisäarvo. Mielestäni on myös tärkeää valmentaa muotoiluosaajia kohtaamaan entistä paremmin kansainvälistyvän työelämän kysyntä.

Muotoilijana uteliaisuus, suoraselkäisyys ja osallisuus ovat minulle tärkeitä periaatteita. Tämän arvopohjan ohjaamana koen tärkeänä tuoda ihmisläheisen ja monialaisen näkemykseni muotoilualan kehittämiseen ja palvella kertyneellä kokemuksellani Ornamon hallitusta.

Tiina Tynkkynen

Tiina Tynkkynen

Olen sisustusarkkitehti TaM, SIO ry. Valmistuin aisustusarkkitehdiksi ja huonekalusuunnittelijaksi vuonna 1992 Taideteollisesta Korkeakoulusta. Olen työskennellyt sekä Suomessa että Espanjassa, Barcelonassa, huonekalusuunnittelun, sisustusarkkitehtuurin ja muotoilun tehtävissä sekä opetus- ja konsulttitehtävissä.

SISUSTUARKKITEHDIN toimessa olen työskennellyt useissa kotimaisissa arkkitehti ja sisutusarkkitehtitoimistoissa sekä sekä omalla toiminimelläni että freelancerina pienempiä toimeksiantoja. KALUSTEMUOTOILU on aina ollut sydäntä lähellä vaikka ura kalustesuunnittelijana ei lukuisista yrityksistä olekaan saanut ehkä kovin mainittavaa tulosta. Tein muutamia malleja Asko Huonekalu Oy:lle sekä pienille puuseppä valmistajille erilaisissa yhteistyömuodoissa kuten toimien itse tuottajana. Lopputyöni oli nahkakalustesarjan suunnittelu ja sen perustana ollut tutkielma ”Ratsastussatula suunnittelun lähtökohtana” mihin tietysti työtekniikka sekä muotokieli nojautuivat. Hevoset, niiden välineistö ja elinympäristö onkin tuttu jo pieneltä iältä saakka, synnyinseudultani rakuunoiden kaupungista Lappeenrannasta. Nykyisin olen kotkalaistunut 14 vuoden ulkomaan periodin jälkeen, työskentelen ja asun osittain Helsingissä.

Espanjassa työskentelin maan (Katalonian) eturvin muotoilijoiden kanssa kuten Imanol Ossa, Jorge Pensi, Jordi Torres ja Gemma Bernal, jonka kanssa tutustuin myös alueen opetuselämään toimiessani hänen opetusassistenttina muotoilukorkeakouluissa (ETSAB, ESDI ja EINA). Tein freelancerina kalustesuunnitelua mm. CJC Conceptalle – tuolit Tótem1 ja 2 -sekä prototyypeiksi päätyneitä kalusteita Andreu World S.A.:lle.

KIERRÄTYSMUOTOILUUN tutustuin jo 90-luvun lopulla muotoilija- ja taiteilijaosuuskunnan Torre de Papel (Barcelona) suunnittelija-osakkaana niin lavastus-, sisustus- kuin muotoiluprojekteissa. 2002 sain mahdollisuuden toimia puuhuonekalualan kouluttajana Nicaraguassa, Suomi-Chile-Nicaragua välisessä kehitysprojektissa. Yhteistyö pienien puusepänverstaitten kanssa on jatkunut myöhempinä vuosina ja toivon mukaan tulevaisuudessakin.

KEHITYS JA YHTEISÖLLISET HANKKEET ovat olleet tärkeä osa ammattiosaamistani ja minulle luontevaa toimintaa. 90-luvulla toimin Sisustusarkkitehdit SIO ry:n hallituksen ja Ornamon edustajiston jäsenenä sekä kalustetyöryhmän vetäjänä kehityshankkeissa vastuu- ja kehitystehtävissä. Vuonna 1995 Sion kalustetyöryhmän kehittäjänä ja vetäjänä aloitteestani käynnistyi 25 points, suunnittelun ja suunnittelijoiden vientihanke. Kolme vuotta kestänyt tuotesuunnittelun vientihankkeen lopputuotoksena järjestettiin kansainvälinen konferenssi sekä ulkomaisia valmistajia vieraakseen saanut näyttely Suomenlinnassa. Sen tuotoksena syntyi joitakin yhteistyökontakteja suunnittelijoiden ja kansainvälisten valmistajien välille. Kalustetyöryhmämme aloitteesta järjestettiin muitakin puuhuonekalujen muotoilijoiden ja puuseppä ja metalliartesaaniopiskelijoiden yhteistyö- koulutushankkeita. Jo 1990 – 1992 vielä virallisesti opiskelijana osallistuin Kari Virtasen Rudi Mertzin ja Simo Heikkilän vetämään marginaalipuulaatujen ja orgaanisten pintakäsittelyjen käytön hyödyntämiseen huonekalutuotannossa tähtäävä pioneeri projektiin ”Metsästä huonekaluksi”. Sillä on ollut suuri merkitys ajatteluuni suunnittelijana ja kuluttajana.

Olen taas palannut juurilleni ja aloittanut, yhdessä muutamien kollegoiden kanssa pähkäiltyämme työryhmätyöskentelyn. Saimme tänä keväänä SIO ry:n hallituksen suostumuksen toimia yhdistyksen nimissä sekä Ornamon apurahan Eva ja Maija Taimin rahastosta. Hankkeen, joka vielä hakee oikeaa muotoaan, perimmäinen tarkoitus on saada kalusteala nousemaan arvoiseensa asemaan, kansantaloudellisesti ja kansainvälisestikin tärkeäksi teollisuuden alaksi, jonka kasvupotentiaali tulee nousemaan, kehittymään ja pysymään osana kulttuurimme perintöä. Tässä hankkeessa on ehdottoman tärkeää yhdistää useita voimia ja toimiminen Ornamossa, sen kanssa tiiviissä yhteistyössä – jäsenjärjestön SIO ry:n kautta tai suoranaisesti järjestömme hallituksesta käsin – on luonnollista.