Ehdokkaat Ornamon hallitukseen kaudelle 2019–2020

Puheenjohtajaehdokkaat Hanna-Kaisa Alanen ja Mikko Kutvonen sekä ehdokkaat hallituksen jäseniksi Merja Inki-Ihamäki, Laura Isoniemi, Ilkka Kettunen, Taina Laaksonen, Heikki Ruoho ja Niko Räty.
Puheenjohtajaehdokkaat Hanna-Kaisa Alanen ja Mikko Kutvonen sekä ehdokkaat hallituksen jäseniksi Merja Inki-Ihamäki, Laura Isoniemi, Ilkka Kettunen, Taina Laaksonen, Heikki Ruoho ja Niko Räty.

Esittelyssä Ornamon hallitusehdokkaat kaudelle 2019–2020. Tutustu ehdokkaisiin ja tule Ornamon syyskokoukseen äänestämään!

Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä uusi puheenjohtaja valitaan Ornamon syyskokouksessa 8.11. Fiskarsilla Helsingissä. Erovuorossa ovat Laura IsoniemiTaina LaaksonenElina Katajamäki sekä Lars Räihä. Ornamon hallitus koostuu puheenjohtajasta ja 6, 8 tai 10 varsinaisesta jäsenestä, joista valitaan 1–3 varapuheenjohtajaa. Hallitusta valittaessa otetaan huomioon tasapuolinen alueellinen ja ammatillinen edustus. Tutustu nykyiseen hallitukseen täällä.

Huom. Jos et itse pääse paikalle kokoukseen äänestämään, voit toimittaa valtakirjan äänestystä varten kokoukseen osallistuvalle jäsenelle. Yhdellä jäsenellä voi olla enintään 3 valtakirjaa.Voit ladata valtakirjapohjan täältä.

Puheenjohtajaehdokkaat

Hanna-Kaisa Alanen

Minulla on yli 20-vuotinen kokemus tuote- ja konseptisuunnittelijana sekä hyvä ymmärrys yhteistyöstä eri valmistajien kanssa ympäri maailmaa. Tulosvastuullinen tiimityö on tuttua. Tällä hetkellä olen tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa. Haluan ymmärtää paremmin käyttäjäkokemusta ja tuote-elämystä–mielikuvat brändeistä, tuotteista, palveluista ja taiteesta syntyvät mielessämme. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on muoti, joka viittaa symbolisiin, esteettisiin ja kulttuurisiin merkityksiin, joita esineisiin liitetään. Ornamon hallituksen jäsenenä olen kolmatta vuotta ja asetun puheenjohtajaehdokkaaksi, koska haluan olla kehittämässä Ornamon toimintaa suuntaan, joka parhaiten palvelee jäseniä muuttuvassa maailmassa.

Mikko Kutvonen

Sanotaan, että muotoilussa on tulevaisuus, mutta me muotoilijat voimme vaikuttaa sen luonteeseen. Kuluvan vuoden aikana olen ymmärtänyt, että kaikilla on oltava mahdollisuudet luovan osaamisen hyödyntämiseen. Varmistetaan, että muotoilu ja taide -ala elää ja kehittyy siirtämällä osaamista myös toisillemme – kylissä ja kaupungeissa. Avataan samalla taloudellinen ja teknologinen yleissivistys myös muotoilijoille. Tehdään uudesta muotoilusta kansallista osaamispääomaa. Meillä Ornamolaisilla on monia edelläkävijätaitoa kuten tunneäly, luova ongelmanratkaisu ja yhdessä tekeminen. Pidän tärkeänä, että hyödynnämme näitä ydinkyvykkyyksiä myös valtakunnallisen muotoilukentän uudistamisessa. Rakennetaan muotoilu ja taide -alasta esimerkki yhteen puhaltavasta muotoiluyhteiskunnasta. Kun muotoiluvetoista tulevaisuutta nyt rakennetaan, koen tärkeänä tehdä tätä työtä. Kehittäjänä ja kasvattajana koen velvollisuudeksi rakentaa siltaa tulevaisuuteen – muotoilun keinoin. Tästä syystä luottamustehtävä Ornamossa on luonteva paikka hyödyntää osaamispääomani kansallisen taiteen ja muotoilun vaikuttavuuden edistämiseksi. Nyt ja tulevaisuudessa.

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi

Merja Inki-Ihamäki

Profit Interior Oy, toimitusjohtaja, Sisustusarkkitehti (muotoilija AMK). Olen työskennellyt suurimman osan työelämästäni luovalla alalla. Yhtä lailla enimmän osan aikaa olen toiminut yrittäjänä – parhaillaan Profit Interiorissa, jonka perustimme vuonna 2012. Sisustusarkkitehtina olen saanut olla mukana monissa mielenkiintoisissa projekteissa ja osana moniammatillisia suunnittelutyöryhmiä. Olen luonteeltani toimeen tarttuja. Idea lennähtää liitoon vikkelästi ja kiinnostavan asian äärellä olen ensimmäisten joukossa, valmiina lyömään nyrkit saveen. Haluan oppia lisää, avata ovia ja löytää uusia mahdollisuuksia. Asetuin ehdolle Ornamon hallitukseen, koska SIO:n jäsenenä minulle on tärkeää tuoda sisustusarkkitehdin ja yrittäjän näkökulma esiin muotoilualalla. Poden vakavaa ammattiylpeyttä ja haluan vaikuttaa alan tulevaisuusnäkymiin ja mahdollisuuksiin sekä olla aktiivisesti mukana nostattamassa muotoilun arvostusta edelleen.

Laura Isoniemi

Laura Isoniemi

Olen TaM, tekstiilitaiteilija, taidepedagogi ja Idbm Pro, ja kokenut hallitustyöntekijä; v. 2012–16  Texon hallitus, vuodet 2017–18 Ornamon hallitus. Monialaisuus on vahvuuteni. Toimijana olen aktiivinen, aloittamani ideat vien loppuun saakka. Omimpia alueitani ovat koulutus ja siihen liittyvät hankkeet, näyttelytoiminta, kansainvälinen näkyvyys ja muotoilijoiden näkyvyyden ja työmahdollisuuksien lisääminen. 2017 toimin Suomi 100:n kansainvälisen Echoes-muotoilunäyttelyn tuottajana, ideoijana ja yhtenä kuraattorina. Näyttely keräsi 5 Euroopan maassa 46500 katsojaa.

Ilkka Kettunen

Olen (teollinen) muotoilija, opettaja, tutkija ja kirjoittaja. Minulla on muotoilun kokemusta yrittäjänä viisi vuotta, professorina viisitoista ja yliopettajana neljä vuotta. Ornamon hallitustyöskentelylle minulla on tarjota näkemykseni suomalaisen muotoilun koulutuksesta, TKI-hankkeista ja toimimisesta periferiassa. Minua kiinnostaa muotoilun koulutuksen kehittäminen, terveysmuotoilu ja muotoilun kritiikki. Lisätietoja muotoilublogistani www.aatepaja.fi.

Taiteen tohtori Ilkka Kettunen työskentelee muotoilun yliopettajana Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopiossa.

Taina Laaksonen

Olen tamperelainen muotoilija (MBA, FM). Kestävän kehityksen teemat ovat aina olleet keskeisiä omassa luovassa työssäni. Työskentelen muotoilujohtajana kaksivuotisessa kaupunkiviljely- ja muotoiluhankkeessa Tampereen Hiedanrannan urbaanissa ”laboratoriossa”. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ratkoa yhteiskunnallisia ja sosiaalisia kysymyksiä muotoilun keinoin. Pitkä kokemukseni alalta niin Suomessa kuin maailmalla (USA:ssa, Turkissa, Virossa) on kertynyt myös tuottajan, opettajan, yrittäjän ja järjestöjyrän tehtävien kautta. Pirkanmaan muotoiluyhdistys Modus ry:n puheenjohtajana toimin vv. 2016-2017 ja tammmikuusta 2019 alaken olen Pirkanmaan taidetoimikunnan pj. Olen Luova Eurooppa-ohjelman yrittäjyyttä ja liikkuvuutta tukevan verkoston Suomen yhteyshenkilö (Creative Tracks Ambassador). Tavoitteenani on myös kansainvälisen muotoiluresidenssin perustaminen Pirkanmaalle. Olen Ornamon alueyhteyshenkilö Pirkanmaalla.

Heikki Ruoho

Olen koulutukseltani teollinen muotoilija (BA, Lahden Muotoiluinstituutti) ja kalustesuunnittelija (MA, Taideteollinen Korkeakoulu). Olen suunnittelut noin 20-vuotisen työurani aikana mm. Irto- ja kiintokalusteita, valaisimia, tuotteita, sisustuksia, messuosastoja, näyttelyitä, kaupallista graafikkaa, pakkauksia, yhden palkintopystin ja tänä vuonna julkitilan mattomalliston. Näen omat vahvuuteni monipuolisessa työhistoriassa ja uskon että työkokemukseni antaisi hyvän lisän Ornamon hallituksen vahvaan asiantuntijajoukkoon.

Niko Räty

Olen monialaisen muotoilun moniottelija ja kiertotalouden puolestapuhuja. Haluaisin asettua ehdolle Ornamon hallituksen jäseneksi, sillä haluaisin osaltani edistää muotoilun mahdollisuuksien ymmärtämistä yrityksissä ja tutkimusryhmissä. Erityisesti haluaisin olla vaikuttamassa siihen, että yritykset uskaltaisivat rohkeammin palkata muotoilijoita yrityksiin, jossa muotoilua ei ole aikaisemmin ollut käytössä.  Mielestäni olisi hyvä esimerkiksi tehdä näkyväksi erilaisia muotoilijoiden käytäntöjä ja rooleja, sekä sitä minkälaisia ongelmia heitä on palkattu ratkaisemaan. Tällainen lähestymistapa voisi osaltaan auttaa yrityksiä ymmärtämään muotoilua, joka puolestaan voisi auttaa yrityksiä ymmärtämään sitä mitä muotoilulla on tarjota juuri heidän kilpailukenttään.  Olen itse toiminut monissa eri muotoilijan rooleissa niin yritysmaailmassa kuin ei kaupallisella tutkimuksen puolella ja tunnen hyvin haasteet, joita muotoilija voi kohdata toimiessaan monialaisessa tiimeissä. Haluaisin osaltani olla vaikuttamassa näihin kynnyksiin ja toivon siksi tulevani valituksi Ornamon hallitukseen. www.nikoraty.net.