Esittelyssä ornamolaiset kuntavaaliehdokkaat: Heidi Hyytiäinen, Turku

Heidi Hyytiäinen

Kuntavaalit ovat mahdollisuus muotoilla parempaa tulevaisuutta – annathan äänesi huhtikuun vaaleissa! Esittelemme ornamolaiset kuntavaaliehdokkaat ympäri Suomea.

Heidi Hyytiäinen

Koulutus: Muotoilija YAMK Uudistava johtaminen (LAMK, 2020) ja Muotoilija AMK, Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu (Savonia, 2015) 

Paikkakunta: Turku 

Ornamon jäsen vuodesta: 2016  

Puolue: Vihreät 

Ehdokasnumero: 393

Työtehtävä: Tilapalveluvastaava 

Kampanja verkossawww.heidihyytiainen.fi ja hheidihh Instagramissa 

  

Miten kehittäisit kotikuntaasi muotoilun keinoin?

Muotoiluajattelu on mielestäni supervoima. Muotoilu lisää empatiaa ja saa voimansa käyttäjälähtöisyydestä sekä monialaisuudesta. Kehittäisin Turkua muotoilun avulla entistäkin asukaslähtöisemmäksi kaupungiksi, joka ottaa palveluiden kehittämisessä vahvasti huomioon palveluiden käyttäjät. Lisäksi esimerkiksi rakennushankkeissa tai terveyspalveluiden järjestämisessä tulisi kuulla kaupungin asukkaita vahvemmin osallistaen heitä kaupunkisuunnitteluun ja palveluiden muotoiluun yhteissuunnittelun kautta. Opiskellessani uudistavaa johtamista ja strategista muotoilua ymmärsin, että muotoiluajattelua työkaluna käyttäen pystytään ratkomaan kompleksisia ja nopeasti muuttuvia haasteita asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Toisin myös muotoiluajattelulle ominaisen prototyypittämisen ja palveluiden testaamisen matalammalla kynnyksellä osaksi turkulaista päätöksentekoa. Muotoilun avulla pystytään kuntapolitiikassa lisäämään hyvinvointia, suunnittelemaan uudistuksia kustannustehokkaasti ja keskittymään olennaiseen -asukaslähtöisyyteen. 

 

Kuinka muotoilu edistää demokratiaa?

Muotoilu on luonnostaan demokraattista. Muotoiluprosessi lähtee liikkeelle vaiheesta, jossa otetaan huomioon toisistaan poikkeavia näkökulmia. Parhaassa tapauksessa kuullaan laajasti erilaisten ihmisten ajatuksia muotoiltavaan asiaan liittyen. Asiaa lähestytään muotoilussa tasa-arvoisesti. Muotoiluajattelu useimmiten paljastaa haastetta ratkaistaessa muita epäkohtia ja hiljaista tietoa, joka muuten olisi äänetöntä ja näkymätöntä. Muotoilu antaa äänen asioille, jotka muuten voisivat jäädä huomiotta. Demokratiasta on pidettävä huolta. Erinäisissä yhteyksissä ihmisten empatiakyvyn puute ja vallitseva polarisoitunut ilmapiiri luovat ongelmia vihapuheen, verkkokiusaamisen ja äärimmäisen vastakkainasettelun muodossa. Haluan muotoiluajattelun empatialla tuoda keskusteluyhteyttä ja yhteistyökykyä erilaisten tai eri mieltä olevien ihmisten välille. Mitä paremmin pystymme näkemään asiat muotoiluajattelun kautta laajemmin ja moniäänisemmin, sitä demokraattisempia päätöksiä pystymme tekemään kuntapolitiikassa.