Esittelyssä ornamolaiset kuntavaaliehdokkaat: Ilona Törmikoski, Helsinki

Kuntavaalit ovat mahdollisuus muotoilla parempaa tulevaisuutta – annathan äänesi huhtikuun vaaleissa! Esittelemme ornamolaiset kuntavaaliehdokkaat ympäri Suomea.

Ilona Törmikoski

Koulutus: Taiteen maisteri TaM – Master of Arts MA in Design Leadership

Paikkakunta: Helsinki

Ornamon jäsen vuodesta: 1994

Puolue: SDP

Ehdokasnumero: 232

Työtehtävä: Olen hybridi eli luennoitsija, valmentaja, muotoilujohtaja, muotoilukonsultti ja -yrittäjä omassa suunnittelutoimistossa ja Polku Consultingissa.

Verkossa:

https://www.finnishdesigners.fi/portfolio/ilona.tormikoski

www.polkuconsulting.fi

Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn: kaikki löytyy

Miten kehittäisit kotikuntaasi muotoilun keinoin?

Kiitos viime kunnallisvaaleissa saadusta luottamuksestanne! Olen saanut olla Helsingin kaupunkiympäristön rakennukset ja yleiset alueet jaostossa luottamustehtävässä ja nähnyt vv. 2017–2021, miten kaupunginosien kaavat on kehittyneet, rakennettu ympäristömme parantunut eri kaupunginosissa ja palvelut, esim. päiväkodit ja koulurakennukset, parantuneet. Paljon on vielä tehtävää – Helsinki on iso kaupunki ja kasvaa koko ajan. Meillä on pöydällä Helsingin ydinkeskustan houkuttelevuuden nostaminen. Tähän liittyy läheisesti kävelykeskustan kehittäminen, Kauppatorin ja Etelärannan visiosuunnitelmat sekä meidän uusi museo. On tärkeää, että kaupungin imagon kannalta merkittävimmät paikat ja rannat säilyvät helsinkiläisten käytössä ja että kaupunginkeskusta voi elää ajassa ja meillä kaikilla on rakentamisen tiivistyessä tarpeeksi virkistysalueita ja merenrantaakin lähellä. Tässä keskustelussa me muotoilijat olemme mukana empatiaosaamisellamme! Oman hyvinvoinnin kannalta keskustan kulttuuripalvelut museoineen ja merenrantojen kävely- ja pyöräilyreitit ovat olleet todella tärkeitä koko 30 vuoden ajan, mitä olen Helsingissä asunut. Toisekseen on tärkeää, että meillä on turvallinen ja nopea joukkoliikenneverkosto, joka mahdollistaa palvelujen saavutettavuuden kaikille kaupunkilaisille. Erityisesti on kiinnitetty tällä kaudella huomiota joukkoliikenteen suunnitteluun, reitteihin, digitaalisiin palveluihin ja viestinnän esteettömyyteen. Länsimetro on nyt avattu ja uusia raitioliikenneyhteyksiä rakennetaan. Kohta meidänkin lähelle tulee uusi raitiotie Kalasatamasta Pasilaan aloitteestamme. Tämä on todella tärkeä yhteys junien käyttäjille. Kolmanneksi lähellä perhettäni oleva asia: olisipa hienoa, että Helsingissä olisi muotoilupainotteinen lukio.

Kuinka muotoilu edistää demokratiaa?

Muotoilulla mahdollistetaan kaikkien osallistuminen yhteiskunnan toimintaan. Palvelumuotoilun avulla tuodaan asukkaiden ja palveluiden tulevien käyttäjien ääni esille jo palveluita suunniteltaessa. Osallistamisen työkalut ja empatiataidot ovat olennaiset; kyky kuunnella, visioida ja visualisoida suunnittelupöydällä kehitysehdotukset päätöksentekoa helpottamaan. Sitten kun päätetään toteuttaa, pitäisi pyrkiä kestävään laatuun. Muotoilulla on siten avainrooli! Käyttäisin kaupungin palveluiden kehittämiseen rohkeasti muotoilua kaikille sektoreille (sivistys, sosiaali, kulttuuri ja kaupunkiympäristö). Rakennetun ympäristön osalta olen ollut mukana kehittämässä mm. Helsingin kaupungin kaupunkitilaohjeistusta ja oman alueen Arabianrannan kävelyreittiopasta. On hienoa, kun asukkaat oppivat näkemään ympäristönsä uudella tavalla ja haluavat kertoa siihen liittyviä tarinoita eteenpäin.

Sote-uudistus on vaativa koko valtakunnan projekti ja Helsinki voi toimia suunnannäyttäjänä sote-palveluiden uudistamisen tiellä. Nyt ollaan jo kehitetty yhteispalveluita sairaanhoitopiirin ja kaupunginsote-sektorin välille ja tämä on resurssien takia järkevää. Mutta palveluiden yhdistelyn ja keskittämisen huumassa on muistettava, mikä on tärkeää; palveluiden tulee säilyä lähellä niitä ihmisiä, jotka palveluita tarvitsevat ja käyttävät.