Esittelyssä ornamolaiset kuntavaaliehdokkaat: Satu Miettinen, Rovaniemi

Satu Miettinen

Kuntavaalit ovat mahdollisuus muotoilla parempaa tulevaisuutta – annathan äänesi huhtikuun vaaleissa! Esittelemme ornamolaiset kuntavaaliehdokkaat ympäri Suomea.

Satu Miettinen

Koulutus:  Taiteen tohtori 

Paikkakunta:  Rovaniemi 

Ornamon jäsen vuodesta:   2001 

Puolue:  Vihreät 

Ehdokasnumero: 333

Työtehtävä:  Dekaani, palvelumuotoilun professori 

 

Kampanja verkossahttps://www.facebook.com/satunkampanja  

https://twitter.com/satumiettinen  

https://www.instagram.com/satumiettinen/  

 

 Miten kehittäisit kotikuntaasi muotoilun keinoin?

Minulle erityisen tärkeää on kehittää ja edistää mahdollisuuksia kehittää keinoja rovaniemeläisten osallistamisesta päätöksen tekoon. Kuntalaisille on tärkeää vaikuttaa oman lähialueensa ja palveluidensa kehittämiseen. Tähän muotoilu on mainio keino. Yhteisölähtöinen budjetointi, sen kokeileminen kylissä ja kaupunginosissa, olisi hieno pilotti. Myös uudet muotoilun ja taiteen keinot kuulemisessa ja kuntalaisten äänen saamisessa kuuluville ovat erityisen lähellä sydäntäni. Joskus kuva tai video kertoo palveluiden tilanteesta tai kuntalaisen kokemuksesta enemmän kuin laaja raportti. Muotoilu on aina etukenossa ja katsoo tulevaisuuteen. Erilaiset skenaario-työkalut ja ennakointi ovat näinä aikoina tärkeitä työkaluja myös kuntatyössä. Muotoilu mahdollistaa tulevaisuuteen katsomisen ja sen konkretisoimisen erilaisiksi kehittämisvaihtoehdoiksi. 

 

 Kuinka muotoilu edistää demokratiaa?

Muotoilun mahdollisuudet demokratian edistämisessä ovat sekä mittavat että uutta hyvinvointia luovat. Kaikki osallistavan ja yhteissuunnittelun keinot ovat tärkeitä kuntalaisten osallistamisessa ja kuulemisessa kuntien päätöksentekoon ja kehittämiseen liittyen. Muotoilun avulla voidaan kokeilla ja kehittää uusia ratkaisuja kuntalaisten palveluiden järjestämiseksi. Muotoilu antaa mahdollisuuksia kehittää palveluita (koulutus, terveydenhuolto, sosiaalihuolto, vapaa-aika, virkistys ja kulttuuri) saavutettavimmiksi, arkeen sopiviksi ja yhdenvertaisemmiksi sekä entistä paremmin kuntalaisten hyvinvointia lisääviksi. Muotoilu mahdollistaa myös kokonaan uudenlaisten palvelumallien kehittämisen, joissa kuntalainen voisi toimia sekä suunnittelijan että toteuttajan roolissa. Tällaista palveluiden yhdessä tuottamista voisi kunnissa kokeilla paljon rohkeammin etenkin, kun mietitään ratkaisuja kylien ja harvaan asuttujen alueiden palveluiden tuottamiseen.