Esittelyssä Ornamon viestintäpäällikkö Elina Perttula

Elina Perttula
Ornamo Elina Perttula kuva:Anni Koponen

Elina haluaa kehittää muotoilijoiden työkulttuuria, ja tehdä alaa näkyväksi yhteiskunnassa kiinnostavan viestinnän avulla.  Työssään hän kehittää Ornamon viestintää ja vastaa Ornamon järjestökuvasta.

Elina siirtyi vuoden alussa Ornamon viestintäpäälliköksi. Sitä ennen hän työskenteli kaksi vuotta asiantuntijatehtävissä. Hän luotsaa Ornamon uuden strategian mukaista viestintää, jonka rooli muuttuu asiantuntijaorganisaation vahvistajasta muotoiluyhteisön rakentajaksi.

– Sekä muotoilussa ja viestinnässä eletään kiinnostavaa vaihetta, jossa muotoilu ja viestintä ovat sulautuneet toisiinsa luovassa suunnittelutyössä. Tämä tulee näkymään meilläkin uusina vuorovaikutuksen tapoina ja sujuvampana palveluna. Olemme paremmin läsnä siellä, missä monet jäsenemmekin ovat – somessa, Elina sanoo.

Hän haluaa viestinnän keinoin tehdä muotoilijan työstä arvostettua ja herätellä muotoilijoita kiinnostumaan oman työnsä edellytyksistä ja mahdollisuuksista. Pyrkimyksenä on myös antaa tilaa muotoilijoiden omalle ajattelulle ja puheelle. Ornamon jäsenistö edustaa hyvin muotoilun alaa, sillä järjestössä on koko muotoilun kirjo mm. tilasuunnittelun ammattilaisista vaatesuunnittelijoihin, palvelumuotoilijoihin ja liiketoiminnan konsultointityötä tekeviin sekä taiteen ammattilaisiin.

– Muotoilu ammattina ja alana on minusta loputtoman kiinnostava, ja työni ydintä on osata ammentaa siitä niin, että se resonoi sekä muotoilijoihin että laajemmalle yleisöille. On hauskaa olla rakentamassa Ornamosta uudenlaista muotoiluyhteisöä ja aktiivista yhteiskunnallista toimijaa, joka on avoin keskustelulle, Elina sanoo.

Vihreä siirtymä haastaa hänen mielestään Ornamoakin osoittamaan alan merkitystä isommassa kuvassa ympäristön ja kestävän liiketoiminnan kannalta.
– Muotoilu on erikoiskoulutusta vaativa osaamisala, mutta se on myös toimiala, jota seuraamme kiinnostuksella ja tulemme tekemään näkyväksi yhteiskunnassa. Muotoilulla nyt otolliset ajat, koska yhteiskunta on muutoksessa ja tarvitsemme luovaa ja ihmislähtöistä ajattelua, Elina pohtii.

Journalismia, viestintää ja muotoilua

Elina on työskennellyt Ornamossa vuodesta 2013 tiedottajana, viestintäpäällikkönä ja asiantuntijatehtävissä. Vuonna 2019 hän tuotti muotoilualan eurooppalaisen kattojärjestön BEDAn ja Ornamon yhteisen kansainvälisen designpolitiikkakonferenssin, joka kokosi politiikan, tutkimuksen ja muotoilun osaajat yhteen eri puolilta Eurooppaa. Hän toimi myös Suomalainen huonekalu – suunnittelukilpailun projektipäällikkönä ja vastasi sen viestinnästä. Hanke oli yhteinen valmistajia edustavan Suomen Puuteollisuusyrittäjien kanssa, ja sen rahoittajina toimi mm. Suomen Metsäsäätiö ja ympäristöministeriö. Elinan mielestä muotoilun edistämisessä keskeistä ovat aidot kumppanuudet eri alojen kanssa oman alan piireissä toimimisen sijaan.

– Uudenlainen kilpailu paitsi onnistui tavoitteessaan tuoda muotoilijat ja kotimaiset valmistavat yritykset yhteen, myös herättämään julkista keskustelua kotimaisen puun jalostusarvon nostamisesta, kestävästä käytöstä sekä markkinoiden ja tilaajien – niin kuluttajien kuin yritystenkin arvojen muutoksesta, hän sanoo.

Ennen Ornamolle tuloa Elina on työskennellyt mm. Ylen uutis- ja verkkotoimituksessa sekä Yle kulttuurin taustatoimittajana. Hän on koulutukseltaan sisustusarkkitehti Lahden muotoiluinstituutista sekä valtiotieteiden kandidaatti Helsingin yliopistosta.

-Toimittajataustan ja viestinnän opiskelujen kautta pidän tärkeänä myös perinteisen median palvelemista sekä oikean ja hyvin perustellun tiedon tarjoamista ymmärrettävässä ja helposti omaksuttavassa muodossa. Kymmenessä vuodessa yhteiskunnassamme näkyvä viestinnällistyminen on läsnä jokaisen ihmisen arjessa, työmarkkinoilla, yrityksissä ja organisaatioissa. Kun koko maailma viestii, on sen keskellä oltava tarkkana sen kanssa, mitä oma organisaatio edustaa ja mitä tarkoitusta varten ja kenelle viestintää tehdään.

Elinan mielestä Ornamon uuden strategian linjaus Ornamosta äänenä, yhteisönä ja tukiverkostona antaa viestinnälle hyvät eväät. Printtilehden supistaminen raivaa tilaa oman verkkomedian rakentamiselle ja digitaaliselle viestinnälle.

– Itselleni tärkeitä kokemuksia on ollut myös tutkimusavustajan pestit viestinnän laitokselta. Niistä kokemuksista on jäänyt mieleeni, kuinka tärkeää on oppia kysymään hyviä kysymyksiä ja kehittää kykyä nähdä jokin tutulta ja itsestäänselvältä tuntuva ihan uudesssa valossa, Elina sanoo.