Haetaan muotoilijoita koululaisille suunnattuun hankkeeseen

Kuva Laura Oja

Ornamon ja Designmuseon Muotoilija koulussa – Designakatemia -hanke on jo yli 10 vuoden ajan toteuttanut Muotoile Suomi -ohjelman tavoitetta tukea muotoilun ja muotoilukasvatusmenetelmien käyttöönottoa kouluissa. Hanke etenee vuonna 2022 Helsingin kaupungin toiminta-avustuksen turvin kolmessa helsinkiläisessä koulussa: ala- ja yläkoulussa sekä lukiossa. 

Designakatemia-muotoilukurssit

Muotoilijoiden vetämät Designakatemia-muotoilukurssit toteutetaan osana normaalia kouluopetusta yhteistyössä opettajan kanssa.  

Etsimme nyt kolmea muotoilijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan 18 opetustunnin mittaisen muotoilukurssin. Jokainen toteuttaa kurssin eri koulussa Helsingissä, ja yksi opetuskerroista on vierailu Designmuseoon. Työhön sisältyy kurssin opetussisällön suunnittelu yhdessä museon ja koulun opettajan kanssa.  Kurssit toteutetaan syksyllä 2022.

Kurssin sisältö raportoidaan Designakatemian käyttöön. Tuotettu opetussuunnitelma ja siihen liittyvä materiaalit jäävät hankkeelle sekä muotoilijan ja koulun hyödynnettäviksi. Materiaali voidaan soveltuvilta osin myös julkaista laajempaan käyttöön (vrt. Muotoiluhaaste, Linda Vanni, 2021). 

Mitä hanke tarjoaa muotoilijalle?

Muotoilijalle maksetaan työkorvauksena 2 500 euroa (maksetaan verokortilla palkkiona tai yrittäjälle laskua vastaan). Muotoilija saa hankkeessa eväät oman 18 tunnin muotoilukurssin opetussuunnitelman laatimiseen. Hanke tarjoaa muotoilijalle kokemusta lasten ja nuorten parissa työskentelemisestä sekä mahdollisuuden laajentaa osaamistaan muotoilukasvatuksen pariin. Hankkeessa luodun opetussuunnitelman ja työkokemuksen voi konseptoida osaksi omaa ammatillista toimintaansa.  

Minkälaista muotoilijaa haemme?

Hankkeeseen valitaan muotoilija Ornamon jäsenistöstä. Pedagogista koulutusta ei edellytetä, mutta kokemus lasten parissa työskentelystä katsotaan eduksi. Muotoiluajattelu ja muotoilun menetelmät ovat hankkeen keskiössä. Työ sopii hyvin freelancerille, yrittäjälle, melkein valmistuneelle opiskelijalle, työttömälle tai osa-aikaiselle työntekijälle.

Miten Designakatemia toimii?

Designakatemiassa muotoilijat työskentelevät koulussa opettajan rinnalla. Muotoilija tuo kouluun inspiroivan tuulahduksen muotoilijan työstä.  Hanke tarjoaa muotoilijan käyttöön muotoilukasvatuksen perustyökalut, johon hän tuo mukaan oman persoonansa ja ammatillisen osaamisensa. Tutustu hankkeessa luotuihin muotoilukasvatuksen työkaluihin täällä: https://muotoilupakki.fi/

Designakatemian muotoilukurssien tulee tukea koulujen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, joita ovat

Lisätietoa tavoitteista Opetushallituksen sivuilta.

Designakatemian alustavia aihealueita eri kouluasteille vuonna 2022

Hakeminen

Hakuaika vuoden 2022 Designakatemiaan on 24.3 – 22.4. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää hahmotelma oman kurssin sisällöstä. Kerro myös mihin muotoilun alaan olet erikoistunut, ja mitä osaamista yllä olevista aihealueesta toisit omalle kurssillesi. Huomaa, että kurssi on lyhyt, joten sisältökään ei voi olla laaja. Lisäksi hakemusta tukemaan pyydetään ansioluettelo ja/tai portfolio-/verkkosivulinkki. Hakemus lähetetään sähköisesti viimeistään 22.4.2022 Petra Iloselle osoitteeseen: petra.ilonen@ornamo.fi vastaanottokuittauksella. 

Petra Ilonen 2021

Lisätiedot muotoilijahausta:

Petra Ilonen
petra.ilonen@ornamo.fi
puh. +358 46 878 2572