Näin muotoilualan tavoitteet etenevät hallituksen talousarvioesityksessä

Tuore Antti Rinteen hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2020 tukee useita muotoilualan tavoitteita. Hallitus kertoo merkittävistä tulevaisuusinvestoinneista koulutukseen, työllisyyteen ja kasvuun, suomalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä luonnonsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Poimimme talousarvioesityksestä neljä muotoilualaa koskettavaa teemaa.

1. Panostuksia innovaatiotoimintaan ja Creative Business Finlandin perustamiseen

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus on merkittävää sekä muotoiluintensiivisille, kasvuhaluisille yrityksille että kehittämispalveluita tarjoaville muotoilualan palveluyrityksille. Ornamo on jo vuosia tehnyt vaikuttamistyötä keskitetyn luovien alojen neuvonta- ja rahoituspalvelun puolesta ja Creative Business Finlandin perustaminen on tärkeä maali. Sille esitämme maltillisten perustamiskulujen jälkeen merkittävämpää rahoitusosuutta.

Talousarvioesityksessä TKI-tukia nostetaan ja Business Finlandin rahoitukseen sisällytetään myös 1 miljoonan euron lisäys, jonka turvin perustetaan Creative Business Finland vauhdittamaan luovien alojen kasvua. Osana kansainvälisen kasvun ohjelmaa ja lisärahoitusta käynnistetään pk-yritysten kasvun kiihdyttämisohjelma, johon varataan 4 miljoonan euron myöntämisvaltuus vuodelle 2020. Ohjelman tavoitteena on tukea pk-yrityksiä erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomessa. Kiertotalouden edistämiseksi luodaan määräaikainen kiertotalouden investointi- ja innovaatiotuki. Hallitus päätti varata kokonaisuuteen 25 miljoonan euron lisämäärärahan vuodelle 2020. Yrityksille on tulossa mahdollisuus kaksinkertaisiin poistoihin kone- ja laiteinvestoinneista määräaikaisesti, neljän vuoden ajaksi. Yrityksille on lisäksi luvassa ylimääräinen verovähennys, jos ne tekevät tutkimusyhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

2. Taiteilija-apurahoille tasokorotus

Taiteilija-apurahojen taso on jäänyt pahasti jälkeen ja on aikakin saada niille tasokorotus. Taiteilija-apurahojen tason korotukseen ehdotetaan 1,4 miljoonaa euroa vuosina 2020 ja 2021 sekä 1,8 milj. euroa vuosina 2022 ja 2023. Kulttuurin avustuksia ehdotetaan lisättäväksi yhteensä 5,1 miljoonalla eurolla vuonna 2020, 7,5 miljoonalla eurolla vuonna 2021, ja vuosittain 1,5 miljoonalla eurolla vuosina 2022–2023.

3. Koulutusrahoituksen ”kunnianpalautus” toteutuu

Yliopistojen perusrahoitusta lisätään 40 miljoonalla eurolla ja ammattikorkeakoulujen 20 miljoonalla eurolla ensi vuodesta lähtien. XAMKiin lisätään 150 aloituspaikkaa osana Savonlinnan seudun elinvoiman kehittämistä.

4. Ansiotuloverotus kevenee, aktiivimalli historiaan

Ansiotulojen verotukseen tehdään 200 miljoonan euron kevennys. Aktiivimallin leikkuri poistetaan ensi vuoden alussa, missä yhteydessä tulee sitä korvaavia, uusia työllisyystoimia. Ornamon työmarkkinakyselyn 2019 perusteella jäsenistö ei pitänyt aktiivimallia järkevänä vaan monimutkaistavana; se ei esimerkiksi ottanut huomioon kaikkia opintoja tai esimerkiksi palkattomia näyttelyn ripustuspäiviä aktiivisuutena. Palkkatukea uudistetaan ja julkisia työvoimapalveluita parannetaan 10 miljoonalla eurolla.

Teksti: Asta Boman-Björkell